مجموعه : مشخصات خودرو

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان + زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان + زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

در اینجا زمان تعویض روغن هیدورلیک و بهترین روش تعویض ان را بـه شـما خواهیم گفت.

روغن هیدورلیک فرمان اتومبیل بسیار سمی می‌باشد و باید در استفاده از ان در ماشین بسیار دقت کرد کـه با پوست و چسم بدن تماس برقرار نکند و همچنین بعد از استفاده اگر روغن باقی ماند در معرض کودک نباشد.

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان

لازم اسـت تعویض روغن هیدرولیک صحیح انجام شود و کاملا هواگیری شود تا فرمان نرم و آسان بچرخد و بـه سیستم هیدورلیک آسیب نرسد.

برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان می بایست روغن هیدرولیک فرمان قدیمی بـه طور کامل تخلیه شود. اگر احساس می کنید کـه آدم فنی هستید و یا کمی سرشته از مکانیکی دارید می توانید با انجام مراحل زیر و دیدن فیلم مربوطه روش تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین را بـه طور کامل تخلیه کنید و شرایط را برای افزودن روغن هیدرولیک فرمان جدید آماده کنید.

برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان نیاز اسـت کـه روغن قدیمی را خارج کنید و روغن هیدرولیک فرمان تازه را جای گزین سازید. بسته بـه نوع ماشین، یک روغن هیدرولیک فرمان ویژه می بایستی استفاده شود. یک مکانیک خبره، اطلاعات مورد نیاز را قبل از تعویض روغن هیدولیک بازرسی می کند.

تعویض روغن هیدرولیک فرمان، زمانبر اسـت و می بایستی بادقت انجام شود. کار روغن هیدرولیک فرمان، انتقال قدرت در سامانه فرمان موتور اسـت. زمانبندی مشخصی برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان وجود ندارد. یک قاعده عمومی دراین مورد وجوددارد کـه روغن هیدرولیک فرمان هر چهار سال یا بعد از 50000 مایل می بایستی تعویض شود.

یک مکانیک خبره توصیه می کند کـه روغن هیدرولیک فرمان را زمانی کـه بـه رنگ قهوه اي روشن درآمد، تعویض کنید. راهنمای کاربر اتومبیل نیز پیشنهاد هاي‌ ارزشمندی دراین مورد دارد.

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان + زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

نحوه تعویض روغن هیدرولیک فرمان خودرو

نحوه تعویض روغن هیدرولیک فرمان خودرو های سواری و وانت را در این جا توضیح می‌دهیم  قبل از شروع بـه کار برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین می بایست موارد زیر را آماده کنید تا در در حین انجام کار مشکلی پیش نیاید. مهم‌ترین بخش رعایت کردن نکات ایمنی اسـت.

* دستگاه وکیوم « مکش » دستی یا پمپ وکیوم جهت تخلیه روغن هیدرولیک فرمان از مخزن هیدرولیک
* جک جهت بالا بردن چرغ هاي‌ جلو و حرکت دادن آسان فرمان
* سه پایه فلزی جهت نگه داشتن ماشین هنگام تعویض روغن هیدرولیک فرمان
* سطل برای گرد آوری روغن هیدرولیک فرمان قدیمی « توجه داشته باشید کـه روغن هیدرولیک فرمان قدیمی نباید وارد محیط زیست شود زیرا بـه دلیل سمی * بودن ان ممکن اسـت موجب آلوده شدن محیط شود»
* روغن هیدرولیک فرمان مناسب جهت جای گزین کردن « با توجه بـه دفترچه راهنما اتومبیل »

برای شروع کار تعویض روغن هیدرولیک فرمان ابتدا ماشین را در محلی صاف و بدون شیب پارک کنید و مراحل زیر را بـه ترتیب انجام دهید.

موتور را خاموش کرده و کمی صبر کنید تا خنک شود.

محل قرار گیری مخزن هیدرولیک ماشین خودرا پیدا کنید و اطراف درب ان رابا پارچه پاک کنید تا در حین اجرای کار آلودگی و گرد خاک وارد مخزن نشود.
با استفاده از دستگاه وکیوم روغن هیدرولیک فرمان قدیمی را از مخزن خارج کنید.

روغن هیدرولیک قدیمی کهنه را درون سطل بریزید.

روغن هیدرولیک فرمان جدید را وارد مخزن کنید. دقت شود کمی از روغن هیدرولیک جدید را وارد مخزن کنید زیرا هنوز مقداری از روغن هیدرولیک قدیمی در سیستم موجود میباشد کـه باید تخلیه شود.

جلو اتومبیل را جک بزنید و سه پایه محافظ را در زیر ان قرار دهید و مطمئن باشید محکم سر جای خود قرار گرفته باشد. بـه طوری کـه فرمان بـه اسانی بـه چپ و راست برود.

موتور را روشن کنید و فرمان ماشین را چند بار بـه سمت چپ و راست بچرخانید تا روغن هیدرولیک بـه طور کامل در سیستم جریان پیدا کند و هوای سیستم بـه طور کامل گرفته شود. اگر داخل مخزن را نگاه کنید سطح روغن هیدرولیک فرمان دوباره بالا می‌آید.

موتور را خاموش کنید و دوباره با دستگاه وکیوم روغن را تخلیه کنید. زیرا هنوز مقداری از روغن هیدرولیک قدیمی و کثیف در کل سیستم موجود میباشد.
این عمل باید چند بار صورت گیرید « مراحل 5 تا 8 » تا رنگ روغن هیدرولیک فرمان درون مخزن بـه طور کامل مشابه رنگ روغن هیدرولیک فرمان جدید باشد و هیچگونه آلودگی در روغن هیدرولیک فرمان جدید مشاهده نشود.

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان + زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

بهترین روش تعویض روغن هیدرولیک فرمان خودرو

دراین روش تعویض روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل بهتر اسـت قبل از شروع بـه کار نکات ایمنی را رعایت کنید. استفاده از دست کش و عینک محافظ ضروری می‌باشد.

1- اتومبیل را جک بزنید بـه طوری کـه بتوانید بـه اسانی برای باز کردن شلنگ فشار ضعیف روغن هیدرلیک فرمان « شلنگ برگشت» از رک بـه مخزن هیدرولیک، بـه زیر ماشین بروید. می توانید از سه پایه فلزی جهت ثابت نگه داشتن اتومبیل و امنیت بیشتر استفاده کنید.

2- ممکن اسـت خودروی شـما دارای سینی زیر موتور باشد کـه وادار خواهید بود برای دست رسی بـه سیستم هیدرولیک ان را باز کنید.

3- سطلی کـه از قبل تهیه کرده‌اید زیر شلنگ فشار ضعیف سیستم هیدرولیک فرمان اتومبیل قرار دهید تا در هنگام باز کردن شلنگ روغن هیدرولیک فرمان قدیمی وارد محیط زیست نشود.

4- شلنگ فشار ضعیف روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل را از انتهای ان کـه متصل بـه پمپ هیدرولیک اسـت جدا کنید و اجازه دهید روغن هیدرولیک فرمان قدیمی وارد سطلی کـه از قبل تهیه کرده‌اید شود. دقت کنید بـه محض باز کردن شلنگ روغن هیدرولیک فرمان از ان خارج می شود بنابر این بهتر اسـت محل سطل را بـه گونه اي تعیین کنید کـه روغن در ان جمع شود و وارد محیط زیست نشود.

5- برای تخلیه کامل روغن هیدرولیک فرمان ماشین قدیمی، درب مخزن هیدرولیک را باز کنید و روغن هیدرولیک فرمان جدید را وارد مخزن کنید و اجازه دهید روغن هیدرولیک فرمان قدیمی و کثیف از شلنگ وارد سطل شود، تا زمانی کـه روغن کثیف بـه طور کامل خارج شود. اینکار همچنین باعث هواگیری سیستم می شود.

بهتر اسـت برای اینکار از یکی از دوستان خود کمک بگیرید و از او بخواهید موتور را روشن کند و فرمان ماشین را چند بار بـه سمت چپ و راست بچرخاند تا روغن کثیف بـه طور کامل تخلیه شود. بعد از مدتی مشاهده می کنید کـه تنها روغن تمیز از شلنگ خارج می شود. دراین زمان موتور را خاموش کنید.

6- شلنگ فشار ضعیف روغن هیدرولیک فرمان را جای خود برگردانید و از بسته شدن صحیح ان مطمئن شوید.

7- دوباره روغن هیدرولیک فرمان جدید را وارد مخزن کنید، موتور را روشن کنید و فرمان اتومبیل را بـه سمت چپ و راست بچرخانید تا روغن هیدرولیک بـه طور کامل در سیستم جریان یابد بعد از اینکار سطح روغن کاهش مییابد دوباره و بـه مقدار لازم « با توجه بـه اندازه هاي‌ درج شده بر روی مخزن و یا گیج تعبیه شده بر روی درب مخزن بـه ان روغن هیدرولیک فرمان اضافه کنید» از پر کردن و یا سر ریز کردن روغن هیدرولیک فرمان بـه مخزن پیش گیری کنید. سطح روغن هیدرولیک فرمان باید بین بین کمترین «MIN» و بیشترین «MAX» باشد.

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان + زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

علائم زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

اگر روغن هیدرولیک فرمان ماشین کم شده باشد، فرمان سفت می شود و ممکن اسـت چرخ دنده، پنیون و پمپ هیدرولیک آسیب ببینند و این یکی از علائم تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین اسـت . بنابر این، چک کردن میزان روغن هیدرولیک فرمان در دوره‌هاي‌ زمانی معین ضروری اسـت ودر صورت نیاز روغن باید سر ریز شود.

– بـه مخزن روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل نگاهی بیندازید. اگر هنگام چرخاندن فرمان ماشین صدای غژ غژ بلندی بـه گوش میرسد، نشانه‌اي از این‌کـه سطح روغن هیدرولیک پایین آمده اسـت و زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین فرا رسیده اسـت. مخزن هیدرولیک فرمان طبق معمولً استوانه‌اي شکل اسـت ودر نزدیکی تسمه هیدرولیک قرار دارد و روی ان برچسبی وجوددارد کـه ان را مشخص میکند. این مخزن ممکن اسـت از پلاستیک یا از فلز ساخته شده باشد. اگر نتوانستید ان را پیدا کنید، بـه دفترچه راهنمای ماشین مراجعه کنید. در بیشتر خودروها، محل قرارگیری این مخرن شبیه هم اسـت ولی برخی خودرو های جدید ممکن اسـت بـه خاطر صرفه جویی درهزینه‌ها و یا بالا بردن فضای اطراف موتور، جای ان را عوض کرده باشند.

– سطح روغن هیدرولیک فرمان را چک کنید. اگر مخزن از پلاستیک شفاف ساخته شده اسـت، میتوانید بـه اسانی سطح روغن را ببینید، اگرهم از فلز یا پلاستیک غیر شفاف ساخته شده اسـت، می توانید با گیج روغنی کـه طبق معمول زیر درب مخزن نصب شده اسـت، سطح روغن را اندازه بگیرید.

– در بعضی خودروها فقط زمانی میتوان سطح روغن هیدرولیک فرمان را بـه درستی اندازه گرفت کـه موتور مدت کمی کار کرده باشد، در برخی خودروها هم باید در حالی کـه موتور درجا کار میکند، فرمان را چند بار بـه هر طرف بچرخانید تا اندازه‌گیری دقیق امکانپذیر باشد.

– در برخی خودروها درجه‌بندی‌هایي بر روی گیج یا روی بدنه مخزن روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل وجوددارد. درجه Hot نشان دهنده سطح مناسب روغن هیدرولیک فرمان در زمانی اسـت کـه موتور مدتی کار کرده اسـت، درجه Cold نیز سطح مناسب روغن در زمانی کـه موتور مدتی خاموش بوده اسـت را نشان می دهد. شاید بـه جای این حروف، Max یا Min هم بـه کار رفته باشند.

– ببینید گیج تا کجا بـه روغن هیدرولیک آغشته شده اسـت. اگر برای اندازه‌گیری سطح روغن هیدرولیک فرمان از گیج استفاده می کنید، پس از این‌که ان را از مخزن بیرون آوردید، ان رابا یک دستمال پاک کنید، سپس ان را تا آخر درون مخزن فرو ببرید و بیرون بیاورید.

– رنگ روغن هیدرولیک فرمان را چک کنید. رنگ یک روغن خوب باید شفاف بوده و رنگی کهربایی یا مایل بـه صورتی داشته باشد در غیر اینصورت زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل رسیده اسـت.

– اگر رنگ روغن هیدرولیک قهوه‌اي یا سیاه اسـت، ذرات لاستیکی شیلنگ‌ها، کاسه نمدها یا اورینگ‌ها باعث آلودگی ان شده‌اند ودر این صورت باید بـه مکانیک مراجعه کنید تا هم روغن هیدرولیک فرمان را عوض کند و هم ببیند چه قسمت‌هایي از سیستم هیدرولیک فرمان نیاز بـه تعویض دارند.

– روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل ممکن اسـت تیره‌تر از ان چیزی کـه هست بـه نظر برسد. اگر دراین زمینه شک دارید، رنگ ان رابا رنگ یک دستمال کاغذی سفید مقایسه کنید. اگر رنگ روغن همان چیزی اسـت کـه باید باشد، پس بـه ذرات لاستیکی آلوده نشده اسـت.

– اگر لازم اسـت روغن هیدرولیک فرمان اضافه کنید تا سطح ان بـه اندازه مناسب برسد. اگر اتومبیل شـما دارای درجه‌بندی روی مخزن روغن هیدرولیک فرمان اسـت، با توجه بـه روشن یا خاموش بودن موتور، روغن را اضافه کنید تا سطح ان بـه درجه Hot یا Cold برسد. اگر سطح روغن رابا گیج چک می کنید، روغن را آهسته آهسته اضافه کنید تا روغن مخزن سر نرود.

– خاطرجمعی حاصل کنید روغن هیدرولیک فرمان را استفاده می کنید کـه برای ماشین شـما توصیه میشود تا گران‌روی مطلوب برای سیستم هیدرولیک شـما را داشته باشد.

– مراقب باشید مخزن روغن هیدرولیک فرمان ماشین را بیش از حد پر نکنید. بهتر اسـت کمی سر مخزن را خالی بگذارید تا این‌که ان را کامل پر کنید. علت اینکار نیز این اسـت کـه وقتی روغن هیدرولیک گرم میشود، حجم ان زیاد میشود و جادویش را بـه کار می گیرد. اگر مخزن را تا بالا پر کرده، سپس بـه رانندگی بپردازید، افزایش حجم روغن ممکن اسـت مشکلاتی بـه وجود بیاورد و خرج زیادی روی دست‌تان بگذارد.

– درب مخزن را ببندید. بسته بـه نوع ماشین، باید درب را فشار بدهید یا ان را بچرخانید تا بسته بشود. قبل از این‌که درب کاپوت را ببندید، خاطرجمعی حاصل کنید کـه درب مخزن هیدرولیک را محکم بسته‌اید.

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان + زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین بسیار مهم اسـت بهترین زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین هر 50 هزار کیلومتر اسـت روغن هیدرولیک فرمان ماشین یکی از چند روغن مهم در موتور اسـت کـه باعث نرم کار کردن سیستم فرمان ودر نتیجه چرخش نرم تر غربیلک فرمان خواهد شد کـه در ذیل بـه زمان تعویض این روغن و عملکرد ان خواهیم پرداخت.

روغن هیدرولیک باید در دوره‌هاي‌ زمانی مشخص چک بشود. اگر متوجه کاهش قابل توجه سطح روغن در داخل مخزن شدید، ممکن اسـت جایی در سیستم هیدرولیک نشتی وجود داشته باشد. اگر هنگام پیچیدن فرمان صدایی بـه گوش‌تان میرسد، معنای ان این اسـت کـه روغن کافی بـه پمپ هیدرولیک نمی رسد.

روغن هیدرولیک باید در دوره‌هاي‌ زمانی مشخص تعویض بشود کـه این دوره زمانی طبق معمول در دفترچه راهنمای ماشین ذکر میشود. با گذشت زمان، گرمای موتور و شرایط جوی محیط باعث می شوند روغن نتواند وظیفه‌اش را بـه خوبی انجام بدهد، دراین صورت بـه اجزاء سیستم هیدرولیک آسیب خواهد رسید. بهتر اسـت بدانید تعویض روغن بسیار ارزان‌تر از عوض کردن چرخ دنده و پنیون و یا پمپ هیدرولیک تمام می شود.

هدف از بکارگیری سیستم فرمان برقی، نظارت آسان و دقیق اتومبیل هنگام رانندگی اسـت. سیستم فرمان برقی با هدایت بخشی از نیروی موتور بـه یکی از چرخ هاي‌ جلو، بـه التیام عملکرد فرمان کمک می کند. فرمان برقی کـه بـه سیستم هیدرولیک مجهز اسـت، از طریق یک پمپ کار می کند کـه با تسمه بـه موتور متصل بوده و فشار هیدرولیک مورد نیاز را از نیروی موتور ماشین دریافت می کند. بـه طور کلی روغن هیدرولیک فرمان برقی را تحت یکی از شرایط زیر تعویض میکنند:

• هر 4 سال یک‌بار
• 80000 کیلومتر کارکرد

یک مکانیک متخصص توصیه می کند روغن هیدرولیک فرمان برقی را زمانی تعویض کنید کـه رنگ ان قهوه اي روشن شده باشد. البته زمان دقیق تعویض این روغن در دفترچه راهنمای هر ماشین قید شده اسـت.

پیش از اضافه کردن روغن هیدرولیک تازه، لازم اسـت یکی از دو کار زیر را انجام دهید:
• روغن کهنه را از مخزن بکشید
• تا زمانی روغن بـه مخزن اضافه کنید تا تمام روغن کهنه تخلیه شود

بسته بـه نوع ماشین، ممکن اسـت نیاز باشد از روغن هیدرولیک فرمان خاصی استفاده شود. یک مکانیک متخصص، نوع روغن هیدرولیک فرمان مخصوص هر اتومبیل و اطلاعات مربوط بـه ان را پیش از تعویض بررسی خواهد کرد. تعویض روغن هیدرولیک فرمان برقی ممکن اسـت بـه زمان زیادی نیاز داشته باشد و باید به طور اصولی و درست انجام شود.

طریقه تعویض روغن هیدرولیک فرمان + زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

بهترین روغن هیدرولیک فرمان خودروهای سایپا و ایران خودرو

برای انتخاب بهترین روغن هیدرولیک فرمان ماشین مناسب می توان سه روش پیشنهاد داد. نخستین و مناسب ترین روش مراجعه بـه بخش روغن ها در دفترچه راهنما ماشین اسـت .

دومین روش مشاهده اطلاعات درج شده روی مخزن روغن هیدرولیک فرمان و یا درب ان بوده و سومین روش مشاهده روی پمپ هیدرولیک می‌باشد.

ما همواره معتقد بودیم کـه بهترین چیز محصول اورجینال میباشد . این روز ها با زیاد تر شدن اجناس منتاژ شده و غیر اورجینال تصمیم گیری کمی سخت شده اسـت .

توصیه ما این اسـت کـه همیشه اجناس مورد نیاز خودرا از برند ها و فروشگاه هاي‌ معتبر تهیه نمایید .

روغن هاي‌ مختلفی در ماشین بـه کار می‌روند کـه هر کدام وظیفه مخصوص بـه خودرا دارند و وجود ان ها برای عملکرد صحیح ماشین امری ضروری اسـت.

روغن هیدرولیک فرمان یکی از مهم ترین این روغن هاست کـه کارایی سیستم فرمان بـه وجود ان وابسته اسـت.

در خصوص وظیفه اي کـه روغن فرمان بر عهده دارد ؛ مختصرا می توان گفت کـه این روغن علاوه بر روانکاری اجزای سیستم هیدرولیک فرمان وظیفه انتقال نیرو از سیستم فرمان بـه چرخ هاي‌ جلو اتومبیل را نیز بر عهده دارد.

بـه طور کلی روغن هیدرولیک کمک می‌نماید تا با صرف کمترین انرژی ممکن جهت حرکت ماشین توسط سیستم فرمان مشخص شود.

اما مطالب یاد شده بیان کننده حساسیت و اهمیت این روغن برای اتومبیل اسـت بـه همین دلیل باید در انتخاب بهترین روغن هیدرولیک فرمان نهایت توجه و دقت را بـه خرج داد.

اگر روغن هیدرولیک فرمان مناسب برای این سیستم انتخاب نشود و از نمونه نا مرغوب و یا نامناسب برای مدل اتومبیل استفاده شود و یا حتی با مواد دیگر ترکیب شود آسیب هاي‌ بسیار جدی بـه سیستم فرمان وارد شده و ممکن اسـت ایمنی ماشین نیز بـه مخاطره بیافتد. از این رو باید پیش از خرید ؛ بهترین روغن هیدرولیک فرمان مناسب خودرو های ایران ماشین و سایپا از روش هاي‌ صحیح انتخاب شود.

زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت