تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

مجموعه : مشخصات خودرو
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

خودروی فولکس واگن به همراه تصاویر

 

فولکس واگن یکی از خودرو های مناسب است که در ایران و اروپا بسیار طرفدار دارد و در ادامه می‌توانید با عکس هایي از فولکس واگن یک خودروی کوچک و ناب تالاب را دنبال نمایید.

 

فولکس واگن در آلمان واقع شده است .

 

فولکس واگن گل ساخت شده در برزیل است! طراحی این ماشین از روی مدل پولو است و از سال 1987 تا 1993 در آمریکای شمالی با اسم فاکس به بازار ارائه شد. در آمریکای جنوبی، برزیل و آرژانتین از پر فروش ترین ها بودند. تعداد فروخته شده از فولکس واگن گل دراین کشور ها بیشتر از 5 میلیون است.

 

مجله تالاب : باعث حضور این محصول در ایران کرمان ماشین است. درسال 1383 قرار داد بسته شد و یکسال بعد وارد ایران شد. این محصول تاحدودی در ایران یافت می شود. فولکس گل مناسب برای درون شهری است و تا حدودی مطمئن.

 

مشخصات تولید کننده

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 

مشخصات فنی

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

مصرف سوخت

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

ظرفیت ها

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

سیستم ترمز

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 

سیستم فرمان

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

ابعاد خودرو

امکانات ایمنی و آپشن های خودرو

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

قیمت این خودرومقایسه خودروآگهی هاي مرتبط

 

تصاویر خودرو

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 
فولکس واگن گل – نمای داخلی از فرمان و دنده
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن گل
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن گل – مدل 2015 – نمایی از دسته دنده
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن گل – تورند
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن گل – مدل 2016 – طراحی داخلی
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
 
فولکس واگن گل – مدل فرمان 2013

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

فولکس واگن گل – نمای داخلی

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

فولکس واگن گل

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 

فولکس واگن گل – کابین راننده

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

فولکس واگن گل – مدل 1980

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 

نمای جلوی فولکس گل

 

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 
فولکس گل
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس گل

 

 
فولکس گل
 
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
 
فولکس گل
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن گل – مدل 1980

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات) 

 
 
فولکس واگن گل – جی تی اس – 1800 سی سی – مدل 1990

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 

فولکس واگن گل – 2010

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 

فولکس واگن گل

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 
 
فولکس واگن گل

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 
فولکس واگن گل
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

فولکس واگن گل – 2010

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)

 

فولکس واگن گل – مدل 2014 – دو در

 

تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن گل
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن گل – نمایی از خانواده گل
 
تصاویری از فولکس واگن یک خودروی کوچک و خاص (+مشخصات)
 
فولکس واگن
 

منبع :blog.carap.ir

جدیدترین مطالب سایت