مجموعه : مشخصات خودرو

وقتی ماشین جوش اورد باید چیکار کنیم ؟+ چرا ماشین جوش می اورد ؟

وقتی ماشین جوش اورد باید چیکار کنیم ؟+ چرا ماشین جوش می اورد ؟

ماشین جوش اورد : در حین کار ماشین، شاید برای شـما هم اتفاق افتاده باشد: مایع خنک کننده در مخزن می جوشد یا حباب در مخزن خنک کننده. چه اتفاقی برای ماشین شـما خواهد افتاد؟

پاسخ ما این اسـت: اگر بـه موقع اقدام نکنید، می تواند بـه موتور شـما آسیب برساند. بنابر این اگر بـه دنبال دلایل و روش هاي‌ مقابله با پدیده فوق هستید، این مقاله از مجله تفریحی تالاب برای شـما نوشته شده اسـت.

اگر مایع خنک کننده ماشین شما در حال جوشیدن است چه باید کرد؟

اگر مایع خنک کننده شـما شروع بـه جوشیدن کند چه اتفاقی میوفتد؟ خوب، بگذارید بـه شـما بگویم چه اتفاقی نمی‌افتد: ماشین شـما در آتش منفجر نمی شود و نیمی از بلوک رابا ان خارج نمی کند. اندازه رادیاتور بـه طور ناگهانی 50 برابر نمی شود و فن خنک کننده موتور شـما را از داخل کاپوت بیرون نمیکشد.

ماشین شـما بیش از حد گرم خواهد شد – ساده و ساده. این می تواند باعث آسیب جدی بـه پیستون‌ها، دیواره سیلندر، سوپاپ‌ها و یاتاقان‌ها شود، همچنین باعث کاهش قابل توجه مسافت پیموده شده گاز «بـه دلیل کشش سیستم خنک‌کننده»؛ افزایش دمای روغن «کـه می تواند باعث مشکلاتی در روان‌کاری شود» و امکان کار ساده خودروی شـما را فراهم کند. 

چرا خنک کننده ماشین من در حال جوشیدن است؟

.وقتی ماشین جوش اورد باید چیکار کنیم ؟+ چرا ماشین جوش می اورد ؟

هنگامی کـه دمای موتور از نقطه جوش خود بالاتر میرود، مایع خنک کننده ماشین می جوشد. بنابر این همه ی دلایل گرم شدن بیش از حد موتور نیز دلایلی هستند کـه خنک کننده بـه جوش می آید. خرابی سیستم هاي‌ خنک کننده منجر بـه داغ شدن موتور می شود. با این حال، اگر ضد یخ شـما در حال جوشیدن اسـت، ممکن اسـت بـه دلایل زیر باشد:

درپوش رادیاتور معیوب

واشر سر دمیده شده

پمپ آب معیوب

ترموستات بد

گرفتگی رادیاتور

جیب هاي‌ هوا در رادیاتور

سطح خنک کننده پایین

ماشین هاي‌ توربوشارژ

1. درپوش رادیاتور معیوب

معیوب بودن درپوش رادیاتور باعث می شود مایع خنک کننده ماشین شـما بجوشد. یکی از راه هایي کـه ممکن اسـت این اتفاق بیفتد این اسـت کـه درپوش فشار تحت فشار بالا منفجر شود و هوای بدون اندازه گیری وارد موتور شود.

این باعث گرم شدن بیش از حد ان و تولید بخار و مقدار زیادی دود می شود. دریچه گاز می تواند کف شود و موتور بـه کار خود ادامه می دهد، اما چون آب فشرده نمی شود، قدرت ان صفر خواهد بود! اگر دمای سنج شـما در حال حرکت اسـت، حتما درپوش رادیاتور را بررسی کنید.

2. واشر سر دمیده شده

واشر سر دمیده نشتی در سیستم خنک کننده بین سر سیلندرها اسـت. این می تواند گازهای احتراق، خنک کننده موتور و روغن رابا هم مخلوط کنند. این اختلاط بـه دلیل از بین رفتن مایع خنک کننده باعث داغ شدن بیش از حد اتومبیل می شود.

3. پمپ آب معیوب

خرابی پمپ آب نیز باعث گرم شدن بیش از حد مایع خنک کننده ودر نتیجه افزایش فشار می شود. اگر با این نوع حوادث آشنا هستید، می دانید کـه اگر پمپ آب از کار بیفتد، طبق معمولً حتی پس از خاموش شدن موتور نیز مایع خنک‌کننده را از دست میدهد.

این بـه این دلیل اسـت کـه پمپ آب بـه طور فاجعه‌باری از کار افتاده اسـت و دیگر نمی تواند فشار کافی برای فشار دادن مایع خنک‌کننده بـه سیستم حتی زمانی کـه موتور کار نمی کند ایجاد کند.

4. ترموستات بد

دریچه ترموستات نامناسب وظیفه باز یا بسته کردن جریان مایع خنک کننده داغ بین موتور و رادیاتور را بر عهده دارد. هدف از شیر ترموستات حفظ دمای آب نزدیک بـه 55 درجه سانتیگراد اسـت کـه احتراق کارآمد موتور را تضمین می کند.

یک ترموستات معیوب ممکن اسـت دریک موقعیت گیر کند و مایع خنک کننده بیش از حد بـه موتور گردش کند و باعث گرم شدن بیش از حد موتور شود. این ممکن اسـت منجر بـه جوشیدن مایع خنک کننده موتور نیز شود.

5. گرفتگی رادیاتور

گرمای بیش از حد، جوشیدن روی مایع خنک‌کننده و بخار خروجی از کاپوت نشانه‌هاي‌ گرفتگی رادیاتور هستند. گرفتگی رادیاتورها می تواند بـه دلیل مسدود شدن جریان‌هاي‌ آب در داخل رادیاتور یا گرم شدن بیش از حد سیستمی باشد کـه بـه‌درستی خون‌گیری نشده اسـت.

آشغال هاي‌ موجود در رادیاتور ممکن اسـت از منابع مختلفی ایجاد شوند. خودرو های جدیدتر از مخازن رادیاتور پلاستیکی استفاده می‌کنند. پلاستیک الیاف میکروسکوپی تولید می کند کـه می توانند شکسته شوند ودر مسیرهای خنک کننده رادیاتور، بـه ویژه در نزدیکی درزهای داخل مخزن، گیر کنند.

6. جیب های هوا در رادیاتور

هوای محبوس شده در رادیاتور باعث جوشیدن ان می شود. بـه همین سادگی اسـت. درصورت وجود حباب در سیستم خنک کننده، باید حذف شوند یا مشکلی ایجاد شود. ماشین داغ‌تر می شود و کارایی کمتری دارد، بدون این کـه بـه خطر گرم شدن بیش از حد اشاره کنیم. اما گاهی اوقات خلاص شدن از شر کیسه هاي‌ هوا بـه این اسانی نیست. در این جا کاری اسـت کـه می توانید در مورد ان انجام دهید.

ابتدا علت وجود حباب ها در سیستم آب ما را در وهله اول شناسایی کنید: بـه احتمال زیاد هوا بـه دلیل معیوب بودن درپوش رادیاتور یا آسیب ناشی از گرمای بیش از حد «انبساط حرارتی» بـه سیستم خنک کننده نفوذ کرده اسـت. تعویض سرپوش فورا این مشکل را حل می کند. همین امر در مورد نشتی شلنگ، ایراد در رادیاتور یا سایر اجزای سیستم خنک کننده شـما صدق می کند.

7. سطح خنک کننده پایین

اگر مایع خنک کننده شـما در حال جوشیدن اسـت، ممکن اسـت بـه دلیل سطح پایین ان باشد. تنها گزینه شـما دراین سناریو این اسـت کـه مایع خنک کننده بیشتری بریزید تا سطح خودرا بالا ببرید.

ممکن اسـت هشدار کوچکی داشته باشید کـه با نور کم مایع خنک‌کننده روی داشبورد، سطح پایین اسـت، اما اگر اینکار را نکنید، اتفاقی کـه قرار اسـت بیفتد این اسـت کـه موتور شـما شروع بـه جوشیدن میکند و بخار خارج میکند – کـه خودرا بـه عنوان یک نشان می دهد. مایع تعمیر نشتی در بازار موجود اسـت تا بـه شـما کمک کند سطح مایع لازم را در مخزن خنک کننده حفظ کنید.

8. موتور توربوشارژ

همچنین ممکن اسـت زمانی کـه موتور در حال مسابقه اسـت «بـه عنوان مثال، حداقل یک ماشین توربوشارژ» اتفاق بیفتد. این بـه این دلیل اسـت کـه فشار بوست ورودی کمپرسور با افزایش دما افزایش می یابد و اگر بـه دمای بحرانی خود برسد، دریک لحظه بـه طور فاجعه‌باری از کار می‌افتد! این طبق معمولً بقیه پیشرانه را خارج می کند و ابری از دود از محفظه موتور تولید می کند. دراین مورد، بازسازی کامل نیز ضروری اسـت.

در برخی موارد بـه طور کامل خراب نمی شود و بـه توربو یا سوپرشارژر اجازه می دهد تا تا چرخه حرارتی بعدی خود با راندمان کاهش یافته بـه کار خود ادامه دهد. طبق معمولً دریک روز گرم کـه شروع تازه اي از مایع خنک کننده در سیستم پمپاژ نشده اسـت، تحت بار زیاد اتفاق میوفتد. همچنین با یک ترموستات معیوب کـه درصورت نیاز باز نمی شود و اجازه می دهد خنک کننده بیش از حد گرم شود و بجوشد نیز اتفاق میوفتد.

چگونه جوشش مایع خنک کننده را رفع کنیم؟

وقتی ماشین جوش اورد باید چیکار کنیم ؟+ چرا ماشین جوش می اورد ؟

بهترین راه برای پیشگیری از این امر، خاطرجمعی از حفظ سطح مایع خنک‌کننده در مخزن انبساط و استفاده از ضدیخ باکیفیت با بازدارنده‌هاي‌ خوردگی اسـت. این دو مورد از سیستم خنک کننده شـما بدون توجه بـه آنچه اتفاق میوفتد محافظت می کند. وقتی موتور شروع بـه گرم شدن بیش از حد کرد با احتیاط رانندگی کنید تا بتوانید سرعت را کاهش دهید و ان را بـه مکانی امن برسانید.

و البته یک پکیج جامع حفاظتی موتور با استفاده از سیستم تزریق آب متانول با مدیریت خنک کاری موثر، احتمال وقوع این اتفاق را کاهش می دهد! عده اي از مبدل هاي‌ حرارتی پس از فروش بـه شـما این امکان را میدهند کـه یک رادیاتور خارجی را در رادیاتور استاندارد خود قرار دهید. اینها در خنک سازی کارآمدتر هستند و نمیتوانند مایع خنک کننده را از نشت رادیاتور استاندارد بـه دام بیندازند.

سپس می توانید یک پمپ با ظرفیت بیشتر و یک فن خنک‌کننده نصب کنید تا خاطرجمعی حاصل شود کـه مایع خنک‌کننده در کل سیستم تحت فشار زیاد قرار می گیرد. اگر از سیستم‌هاي‌ تقویت‌شده توربوشارژر یا سوپرشارژر استفاده میکنید، می توانید یک خنک‌کننده روغن نیز نصب کنید تا از خنک شدن روغن موتور خاطرجمعی حاصل کنید.

اینها تغییرات بسیار مؤثری هستند و بـه هر وسیله نقلیه اي در هر سنی اجازه می‌دهند با حداکثر قدرت حرکت کنند. اگر ماشین خودرا دوست دارید واقعاً ارزش نصب یکی از اینها را دارد زیرا عمر ان را بـه میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید: گرانترین اتومبیل فراری + تصاویر

چگونه هوا وارد سیستم خنک کننده می شود؟

وقتی ماشین جوش اورد باید چیکار کنیم ؟+ چرا ماشین جوش می اورد ؟

هوا از راه هاي‌ زیر وارد سیستم خنک کننده می شود:

نشتی شلنگ مخزن خنک کننده

درپوش فشار شل

واشر سر نشتی

1. نشتی شیلنگ مخزن خنک کننده

شایع‍‌ترین علت ایجاد حباب در رادیاتور، ترک در یکی از شیلنگ هاي‌ مایع خنک کننده اسـت. اگر این ها کاملاً شفاف نباشند، می توانند هوا را در داخل محبوس کنند، کـه بـه سیستم خنک‌کننده شـما وارد میشود و تحت فشار حباب‌هایي تشکیل میدهد. نتیجه؟ حدس زدید، حباب در رادیاتور شـما.

یک ترک می تواند برای مدتی در داخل شیلنگ پنهان شود تا این کـه شروع بـه نشت و ایجاد حباب کند. تنها زمانی کـه فشار زیاد می شود شروع بـه ظاهر شدن می‌کنند. این بدان معناست کـه اگر شـما بـه تازگی این را بررسی کرده‌اید، هیچ تضمینی وجود ندارد کـه هیچ حفره اي در سیستم خنک کننده پنهان نشده باشد.

2. درپوش فشار شل

مشکل این اسـت کـه وقتی آب بـه جوش می آید، تبدیل بـه بخار میشود – این باعث میشود حباب‌هایي بـه بالای ظرف شـما بالا بروند و مایع خنک‌کننده زیر ان را بیرون برانند. بنابر این وقتی مایع خنک‌کننده شـما بـه جوش می آید، از زیر درپوش رادیاتور شـما خارج میشود. این یک چیز بد اسـت زیرا اگر مراقب نباشید، موتور ماشین شـما بیش از حد گرم می شود و بـه شدت آسیب می‌بیند – در حالت شدید، این امر حتی می تواند باعث انفجار شود.

3. واشر سر نشتی

واشر سر کـه نشتی دارد همچنین می تواند بـه حباب هاي‌ هوا اجازه ورود بـه سیستم خنک کننده را بدهد. فشار سیستم خنک کننده حفظ نمی شود. و برای بـه گردش درآوردن مایع خنک کننده، سطح فشار خاصی باید در معرض باشد. این منجر بـه گرم شدن بیش از حد موتور و جوشیدن مایع خنک کننده بـه نوبه خود می شود.

اگر مایع خنک کننده ماشینم بجوشد ضرر دارد؟

وقتی ماشین جوش اورد باید چیکار کنیم ؟+ چرا ماشین جوش می اورد ؟

بله، اگر مایع خنک کننده ماشین شـما در حال جوشیدن باشد واقعاً بد اسـت. مایع خنک کننده ماشین شـما «همچنین بـه عنوان ضد یخ یا ضد جوش شناخته می شود» برای حذف گرما از موتور شـما کار می کند. این مایع از طریق بلوک موتور و سپس بـه رادیاتور گردش می کند.

هنگامی کـه کولر گازی خودرا روشن می کنید، این مایع مسیر دیگری را نیز طی می کند تا بـه خنک شدن موتور کمک کند. ماشین شـما باید همیشه دریک محدوده دمایی خاص کار کند، در غیر این صورت ممکن اسـت آسیب جدی بـه موتور وارد شود.

نقطه جوش مایع خنک کننده چقدر است؟

نقطه جوش سیال مبتنی بر اتیلن گلیکول حدود 248 درجه سانتیگراد «480 درجه فارن هایت» و نقطه جوش پروپیلن گلیکول 205 درجه سانتیگراد «401 درجه فارن هایت» اسـت. این هردو درجه حرارت بسیار بالا هستند و شـما نمیخواهید در مقابل یک رادیاتور باز ودر حال جوش بایستید. اگر دما فقط کمی کاهش یابد، ضد یخ شـما شروع بـه یخ زدن می کند و این هم خوب نیست.

نقطه انجماد مخلوطی از آب و اتیلن گلیکول درحدود -37 درجه سانتیگراد «0 درجه فارن هایت» اسـت، اما مخلوط آب و پروپیلن گلیکول -62 درجه سانتیگراد «80- درجه فارن هایت» اسـت. این بدان معناست کـه اگر خودرویی دارید کـه دارای 100% ضد یخ پروپیلن گلیکول اسـت، تقریباً غیرممکن اسـت کـه مایع یخ بزند مگر این کـه دمای بیرون بـه زیر 50- درجه سانتیگراد «-58 درجه فارن هایت» برسد و موتور شـما را محدود کند.

گرمای بیش از حد می تواند بر عملکرد موتور خودرو تأثیر بگذارد؟

وقتی ماشین جوش اورد باید چیکار کنیم ؟+ چرا ماشین جوش می اورد ؟

گرمای بیش از حد می تواند بـه روش هاي‌ مختلفی بر عملکرد سیستم خنک کننده اتومبیل شـما تأثیر بگذارد. موتورها بـه عنوان بخشی از عملکرد عادی خود گرمای زیادی تولید میکنند، و اگر اجازه داده شود در محفظه موتور جمع شود، می تواند عواقب جدی داشته باشد.

موتورها زمانی کـه بین 90 درجه سانتیگراد تا 110 درجه سانتیگراد هستند با راندمان بهینه کار می‌کنند – هر چه گرمتر باشد و کارایی کمتری داشته باشد و باعث می شود ماشین شـما سخت تر کار کند و سوخت بیشتری مصرف کند. اگر دمای محفظه موتور بـه 130 درجه سانتیگراد برسد، خطر آتش سوزی جدی وجوددارد.

گرمای بیش از حد ماشین علاوه بر خطرناک بودن، می تواند باعث آسیب دائمی موتور نیز شود، اگر بـه مدت کافی دراین شرایط باقی بماند.

بیشتر بخوانید: عکس های اتومبیل متفاوت مزدا CX-3

در پایان

جوشیدن مایع خنک کننده ماشین مشکلی رایج در خودروها اسـت. هنگامی کـه موتور بـه دلیل گیر کردن در ترافیک بیش از حد گرم می شود ایجاد می شود. اتفاقی کـه میوفتد این اسـت کـه مایع خنک کننده دریک فضای بسته و بدون هیچ راهی می جوشد و باعث ایجاد فشار و اختلال در جریان سیال از طریق بلوک موتور می شود.

انبساط مقداری از ان را از پشت آب بندی سرسیلندر بـه داخل سیلندرها می‌برد، جایی کـه با روغن موتور مخلوط می شود و باعث می شود ابری از بخار از اگزوز خارج شود. در تعداد زیادی از موارد فقط آسیب جزئی بـه موتور وارد می شود، اما در برخی موارد، سر سیلندر تاب برداشته یا بلوک ترک می تواند ایجاد شود. این یک اتفاق وخیم بزرگ اسـت کـه مستلزم حذف کامل و بازسازی منطقه آسیب دیده اسـت.

شدیدترین حالت زمانی اسـت کـه مستقیماً بـه سر سیلندر یا پیستون در موتور مسابقه برخورد می کند کـه نتیجه ان می تواند کشنده باشد. در همه ی موارد بـه جز ضربه مستقیم بـه پیستون، سر سیلندر و بلوک جای گزین مورد نیاز اسـت زیرا فرآیند ماشینکاری برای گرفتن پیستون جای گزین می تواند بسیار گران باشد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت