نحوه پیشگیری از مشکلات رایج خودرو + آموزش

مجموعه : مشخصات خودرو
نحوه پیشگیری از مشکلات رایج خودرو + آموزش

مشکلات رایج خودرو : این چراغ روغن را نادیده نگیرید! مشکلات رایج ماشین و نحوه پیش گیری از ان‌ها از بررسی نور روغن غافل نشوید! ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب بـه شـما درباره مشکلات رایج ماشین خواهیم گفت.

 

مشکلات رایج خودرو و نحوه پیشگیری از آنها

تاجری کـه با کاپوت باز کنار ماشین ایستاده و سعی می کند مشکل را حل کند. دود از موتور خارج می شود. احتمالاً راننده بدشانس را درکنار جاده با موتوری در حال دود، لاستیک پنچر یا باتری ماشین مرده دیده اید.

 

ودر حالی کـه نمیتوانید از هر اتفاق ناخوشایندی کـه در حین رانندگی رخ می دهد جلوگیري کنید، مواردی وجوددارد کـه میتوانید با کمی مراقبت پیشگیرانه از انها پیش گیری کنید – بـه همین دلیل بـه ان “پیشگیرانه” می‌گویند! در مورد رایجترین مشکلات ماشین و کارهایی کـه می‌توانید برای پیشگیري از بروز آن ها برای شـما انجام دهید، بیاموزید.

 

لاستیک پنچر

نحوه پیشگیری از مشکلات رایج خودرو + آموزش

تنها چیزی کـه بدتر از دیدن یک لاستیک پنچر شده اسـت، این اسـت کـه وقتی در حال رانندگی هستید متوجه شوید کـه یک لاستیک دارید. این لرزیدن روی پیاده رو بـه این معنی اسـت کـه یا باید فوراً یک ایستگاه هوایی پیدا کنید یا منتظر کمک هاي‌ کنار جاده اي خواهید بود. بنابر این، چگونه میتوانید از آپارتمان نشینی پیشگیری کنید؟

 

فشار باد لاستیک خود را بررسی کنید.

حفظ فشار مناسب تایر برای کمک بـه پیشگیری از پنچر شدن لاستیک ضروری اسـت. عواملی مانند هوای سرد می تواند باعث نوسان فشار هوا در لاستیک ها شود. برای بررسی PSI هر تایر از یک گیج تایر استفاده کنید. دفترچه راهنمای مالک یا برچسب روی درب سمت راننده را برای سطح PSI توصیه شده سازنده خود بررسی کنید.

 

درصورت لزوم هوا را بـه لاستیک‌ها اضافه کنید تا از صاف شدن، سایش پیش از موعد لبه‌هاي‌ بیرونی و آسیب احتمالی ناشی از رانندگی تصادفی روی لاستیک‌ها پیشگیري کنید. هنگام بررسی فشار هر لاستیک، لاستیک را از نظر سایش ناهموار آج، آسیب، ترک یا اشیاء خارجی کـه میتواند منجر بـه صاف شدن ان شود، بررسی کنید.

 

چرخش منظم لاستیک را برنامه ریزی کنید.

یکی از راه‌هاي‌ خوب برای پیشگیري از صافی، برنامه‌ریزی چرخش منظم لاستیک اسـت! چرخش لاستیک اغلب نادیده گرفته می شود، اما یکی از مهم‌ترین خدمات تعمیر و نگه‌داری ماشین شـما اسـت. چرخش کمک می کند تا خاطرجمعی حاصل شود کـه آج لاستیک شـما بـه طور یکنواخت فرسوده می شود، کـه می تواند بـه کاهش خطر لکه هاي‌ طاس، برآمدگی و پنچری لاستیک کمک کند.

 

چرخش ها همچنین بـه عنوان یک یادآوری عالی برای نظارت بصری وضعیت لاستیک ها برای پیشبینی مشکلات احتمالی عمل می‌کنند. لاستیک هاي‌ خودرا هر 3000 تا 5000 مایل یا هر بار کـه روغن خودرا تعویض می‌کنید بچرخانید. سرویس تعویض روغن و چرخش لاستیک بعدی خودرا در نزدیکترین تایر پلاس خود برنامه ریزی کنید و تکنسین هاي‌ متخصص ما می توانند این خدمات و موارد دیگر را در طول بازدید شـما انجام دهند.

 

نحوه پیشگیری از مشکلات رایج خودرو + آموزش

 

گرم شدن بیش از حد

موتورها ممکن اسـت بـه دلایل مختلفی مانند سطح پایین مایع خنک کننده، مشکلات رادیاتور، خرابی پمپ آب و شلنگ هاي‌ مسدود شده بیش از حد گرم شوند. اما بدون توجه بـه علت، گرم شدن بیش از حد موتور یک مشکل جدی اسـت. اگر موتور شـما بیش از حد گرم می شود، ممکن اسـت متوجه بخار شدن از زیر کاپوت، جهش سنج دمای موتور یا بوی شیرین یا سوزش از ناحیه موتور شوید.

 

اگر با بروز این علائم در حال رانندگی هستید، با خیال آسان جلوی ان را بگیرید، موتور خودرا خاموش کنید و بگذارید ماشین خنک شود. ادامه رانندگی با موتوری کـه بیش از حد گرم می شود می تواند باعث آسیب بیشتر شود، بنابر این بهتر اسـت کمک هاي‌ کنار جاده اي شـما را برای سرویس فوری بـه نزدیکترین تایر پلاس خود برسانند.

 

سیستم خنک کننده خود را بررسی کنید.

بهترین راه برای جلوگیري از داغ شدن بیش از حد موتور این اسـت کـه سیستم خنک کننده ماشین خودرا بـه طور منظم نظارت و سرویس کنید! در طی کنترل سیستم خنک‌کننده، یک تکنسین تایر، رادیاتور، فن‌هاي‌ خنک‌کننده، هسته بخاری، شیلنگ‌ها، پمپ آب و مایع خنک‌کننده خودروی شـما را بررسی می کند کـه بـه ان‌ها امکان میدهد توصیه‌هایي ارائه دهند کـه بـه پیش گیری از داغ شدن بیش از حد موتور کمک میکند.

 

بسته بـه یافته‌هایشان، ممکن اسـت خدمات جزئی مانند تعویض مایع خنک‌کننده یا تعمیر نشتی را پیشنهاد کنند، یا ممکن اسـت تعمیر گسترده‌تری مانند تعویض پمپ آب سیستم شـما را توصیه کنند. کلید بـه حداقل رساندن بزرگی و هزینه خدمات مرتبط با گرمای بیش از حد موتور این اسـت کـه قبل از این کـه مشکلات کوچک بـه مشکلات بزرگ تبدیل شوند، خودروی خودرا بررسی کنید.

 

باتری ماشین مرده

باتری هاي‌ اتومبیل دارای طول عمر محدودی هستند کـه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند دما، ارتعاشات، لوازم جانبی الکترونیکی و استفاده قرار می‌گیرد. باتری‌هاي‌ اتومبیل می توانند آمپرهای میل لنگ سرد خودرا از دست بدهند، بـه‌ویژه در ماه‌هاي‌ زمستان، و باعث میشود خودروی شـما برای روشن شدن مشکل داشته باشد.

 

نحوه پیشگیری از مشکلات رایج خودرو + آموزش

 

باتری خود را تست کنید

با بررسی منظم باتری خود از خراب شدن ناگهانی باتری اتومبیل پیشگیري کنید. در طول تعویض روغن بعدی خود، از تکنسین تایر خود بخواهید کـه باتری خودروی شـما را برای شارژ باقی مانده تقریبی بررسی کند. اگر چه این یک شمارش معکوس کامل برای پایان عمر قابل اعتماد باتری شـما نخواهد بود، اما نشانگر خوبی از زمانی اسـت کـه ممکن اسـت باتری جدید مورد نیاز باشد.

 

باتری خود را تمیز کنید

ترمینال هاي‌ باتری خورده ممکن اسـت همیشه باعث از بین رفتن باتری نشوند، اما مطمئناً می توانند باعث مشکلات باتری شوند. پایانه هاي‌ مثبت و منفی باتری خودرا از نظر خوردگی بررسی کنید – خوردگی ممکن اسـت مانند یک ماده پوسته پوسته سفید-سبز در اطراف پایه هاي‌ باتری و اتصالات ترمینال بـه نظر برسد. تمیز کردن پایانه هاي‌ باتری خورده شده برای خاطرجمعی از این کـه باتری شـما اتصال الکتریکی قوی دارد، ضروری اسـت.

 

اگر مطمئن نیستید کـه چگونه پایانه هاي‌ باتری خودرا تمیز کنید، ان را بـه تعمیرگاه محلی خود بیاورید و یک بسته حفاظتی در برابر خوردگی تقاضای کنید. ما پایانه هاي‌ باتری، کانکتورهای ترمینال شـما را تمیز می‌کنیم و آن ها رابا اسپری محافظ ترمینال تخصصی می پوشانیم.

 

کاهش عملکرد

نحوه پیشگیری از مشکلات رایج خودرو + آموزش

کاهش عملکرد طبق معمولً اتفاقی اسـت کـه اگر از تعمیر و نگه داری برنامه ریزی شده پیشنهادی سازنده پیروی نکنید. در حالی کـه در ابتدا می تواند خفیف باشد، رایجترین مشکلات اتومبیل کـه با کاهش عملکرد مشاهده می‌کنید عبارتند از:

 

از دست دادن قدرت

مسافت پیموده شده بنزین کمتر

موتور در دور آرام خشن تر اسـت

موتور خاموش می شود

صداهای ناآشنا موتور

 

روغن و فیلتر روغن را به طور مرتب تعویض کنید.

خاطرجمعی حاصل کنید کـه تعویض منظم روغن جزء اصلی چک فهرست تعمیر و نگه‌داری ماشین شـما اسـت. تعویض روتین روغن می تواند بـه شـما کمک کند از مشکلات رایج موتور و تعمیرات کنار جاده پیشگیری کنید.

 

یک نشت جزئی روغن می تواند باعث سیگار کشیدن یا حتی آتش سوزی شود و بسته بـه جایی کـه در ان قرار دارد، ممکن اسـت بر عملکرد نیز تأثیر بگذارد. اگر مشکوک هستید کـه خودروی شـما بین تعویض روغن، روغن از دست می دهد، برای خدمات تعمیر نشتی روغن بـه تعمیرگاه بروید.

 

شمع ها را چک کنید

شمع هاي‌ معیوب می توانند فرآیند احتراق سوخت را مختل کنند و منجر بـه کاهش عملکرد موتور شوند. عده اي از نشانه‌هایي کـه ممکن اسـت شـما را بـه خرابی شمع‌ها راهنمایی کنند عبارتند از: شتاب کم، کاهش مصرف سوخت، آتش‌سوزی ناقص موتور، خاموشی خشن یا مشکل در راه‌اندازی موتور. اگر مشکوک هستید کـه شمع هاي‌ شـما نیاز بـه توجه دارند، یک سرویس تنظیم را در تمیرگاه محلی خود برنامه ریزی کنید تا درصورت لزوم از یک تکنسین متخصص بخواهید شمع ها را تعویض کند.

 

فیلتر هوای موتور را تعویض کنید.

فیلتر هوای کثیف موتور اغلب می تواند مشکلاتی مشابه شمع هاي‌ معیوب ایجاد کند. مقدار مناسب هوا باید با سوخت موتور وسیله نقلیه شـما مخلوط شود تا از احتراق مناسب خاطرجمعی حاصل شود. با تعویض فیلتر هوای موتور درصورت لزوم، مطمئن شوید کـه موتور شـما مقدار مناسبی هوا را دریافت می کند.

 

در پایان

فرقی نمی کند وسیله نقلیه شـما بـه تعویض روغن معمولی یا بررسی تعمیر و نگه‌داری نیاز داشته باشد. یک قرار خدمات برای تعمیر و نگه داری پیشگیرانه از نزدیکترین تعمیرگاه خود تعیین کنید.

جدیدترین مطالب سایت