مجموعه : مشخصات خودرو
بروزرسانی : 23 اردیبهشت 1402

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

پس از یک زمستان طولانی و سرد، خودروی شـما قبل از این کـه در بهار و تابستان امسال وارد جاده شوید، بـه مقداری توجه نیاز دارد. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز

در فصل بهار چه چیزهای ماشین را باید چک کنیم

بهار زمان مناسبی برای آوردن خودروی خود بـه تعمیرگاه خودروی محلی خود اسـت تا عواقب دمای سرد، شرایط یخبندان، نمک جاده و شن و ماسه را قبل از تبدیل شدن بـه مشکلات جدی برطرف کنید. در این جا 8 نکته برای تعمیر و نگه داری ماشین در بهار آورده شده اسـت:

1. روغن و فیلترهای خود را عوض کنید

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

تعویض منظم روغن و فیلتر برای سالم نگه داشتن موتور ضروری اسـت. روغن برای جمع‌آوری ناخالصی‌ها مهم اسـت زیرا موتور شـما را روان و خنک می کند، اما با پیر شدن ان روغن، کارایی ان کاهش مییابد. عدم تعویض روغن موتور میتواند منجر بـه مصرف سوخت بیشتر، عملکرد ضعیف موتور و احتمالاً آسیب شدید موتور یا کاهش عمر موتور شـما شود.

2. مایعات خود را بررسی کنید

بررسی مایعات شـما با تعویض روغن و فیلتر همراه اسـت. فرمان برقی، ترمز، گیربکس، مایعات شیشه شوی و مایع خنک کننده خودرا بررسی کنید. هر مایعی را کـه کم اسـت پر کنید و ان‌ها را همان طور کـه در دفترچه راهنمای خودرویتان توصیه شده اسـت شستشو دهید/ تعویض کنید.

3. تعمیر و نگهداری لاستیک

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

تعمیر و نگه‌داری لاستیک بهاره با تعویض لاستیک هاي‌ زمستانی با لاستیک هاي‌ معمولی شروع می‌شود. اما بررسی و حفظ فشار مناسب لاستیک ها، چرخاندن لاستیک ها در هر 10000 کیلومتر و کنترل بر سایش آج نیز مهم اسـت. لاستیک ها تنها نقطه تماس بین ماشین شـما و جاده را فراهم می‌کنند، بنابر این بسیار مهم اسـت کـه مطمئن شوید تایرهای شـما بـه خوبی نگه‌داری می‌شوند.

4. تیغه های برف پاک کن خود را تعویض کنید

تیغه هاي‌ برف پاک کن در طول زمستان میتواند ضربه بخورد. این ایده خوبی اسـت کـه آن ها را در بهار تعویض کنید، زمانی کـه شروع بارش هاي‌ بهاری می‌تواند منجر بـه کاهش دید شود.

5. باتری خود را بررسی کنید

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

باتری شـما در دماهای سرد ضربه میزند. بهار زمان بسیار خوبی برای آزمایش ان و خاطرجمعی از نصب ایمن و اتصالات ان قوی و بدون خوردگی اسـت. باتری هاي‌ بیش از پنج سال ممکن اسـت نیاز بـه تعویض داشته باشند.

6. تسمه ها و شیلنگ های خود را بررسی کنید

دمای زیر صفر میتواند لاستیک را سخت کند و بـه ان آسیب برساند. در فصل بهار، مهم اسـت کـه تمام شیلنگ ها و تسمه هاي‌ خودرا برای هرگونه آسیب بررسی کنید. تعویض هرگونه تسمه همچنین ممکن اسـت نیاز بـه تعویض کشنده و قرقره ها داشته باشد تا خاطرجمعی حاصل شود کـه تسمه جدید نمی لغزد.

7. نور خود را بررسی کنید

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

بررسی کامل تمام نورهای بیرونی و داخلی برای ایمن ماندن در جاده مهم اسـت. بـه ویژه مهم اسـت کـه چراغ هاي‌ بیرونی خودرا بـه طور کامل تمیز کنید. نور معیوب یا کثیف ممکن اسـت نیت شـما برای توقف یا چرخش را بـه رانندگان اطلاع دهد کـه می‌تواند منجر بـه برخورد شود.

7 مایع ماشین برای چک کردن در بهار

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

شرایط سخت زمستانی برای مایعات وسیله نقلیه شـما سخت اسـت. بهار زمان بسیار خوبی برای بررسی مایعات اسـت تا ماشین شـما ایمن و روان کار کند. شرایط سخت زمستانی ممکن اسـت باعث شود مایعات وسیله نقلیه شـما بـه سرعت از بین بروند. بهار زمان مناسبی برای بررسی این مایعات و تعیین این کـه آیا آن ها نیاز بـه پر کردن، تعویض یا شستشو دارند یا خیر اسـت.

در حالی کـه ماشین شـما روی زمین صاف اسـت، تمام سطوح مایع را بررسی کنید. مایعات ماشین در رنگین کمانی از رنگ ها می‌آیند. همه ی باید شفاف و عاری از زنگ زدگی، خاک، لجن و آشغال باشند. هنگام بررسی مایعات از یک دستمال کاغذی تمیز استفاده کنید تا ببینید آیا انها کثیف هستند و نیاز بـه تعویض دارند یا آلوده هستند و باید شسته شوند.

مراقب باشید کـه مایعات را بیش از حد پر نکنید و فقط از مایعات جدید در بطری هاي‌ باز نشده استفاده کنید. «بهار زمان بسیار خوبی برای آوردن بطری هاي‌ باز مایع بـه مرکز بازیافت محلی شـما اسـت.» قیف ممکن اسـت اضافه کردن مایعات را راحت تر کند، اما مطمئن شوید کـه کاملاً تمیز و عاری از گرد و غبار، کثیفی یا مایعات دیگر اسـت. برای یافتن مخازن سیال، انواع صحیح مایعات و مشخصات سطح سیال با توجه بـه مدل و سال خودروی خود، دفترچه راهنمای مالک را بررسی کنید. این‌ها مایعاتی هستند کـه باید بررسی شوند:

روغن موتور

مایع شوینده شیشه جلو

خنک کننده

مایع ترمز

مایع فرمان برقی «PSF»

سیال گیربکس اتوماتیک «ATF»

مایع باتری NMF

1. روغن موتور

اگر روغن موتور شـما متمایل بـه زرد تا قهوه‌اي روشن اسـت، اما کم رنگ اسـت، میتوانید ان رابا روغن تازه از یک بطری در بسته پر کنید. با این حال، اگر ضخیم، سیاه یا شن اسـت، زمان تعویض روغن و فیلتر اسـت. حتی اگر در طول زمستان زیاد رانندگی نکرده اید، بهار زمان خوبی برای اینکار اسـت. انجام تعویض روغن DIY پس از یک زمستان شدید سرد می‌تواند عمر موتور را افزایش دهد. 

2. مایع شوینده شیشه جلو

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

درپوش مخزن مایع لباسشویی را بردارید و آلودگی یا کثیفی را بررسی کنید. درصورت لزوم از شلنگ باغ برای شست و شوی مخزن استفاده کنید. مخزن را از نظر نشتی یا ترک بررسی کنید. با مایع شست و شوی شیشه جلو مخلوط شده پر کنید و واشرها «جلو و عقب» را آزمایش کنید تا مطمئن شوید کـه درست کار میکنند.

3. خنک کننده

وقتی موتور خنک شد، درپوش مخزن رادیاتور و مایع خنک کننده را بردارید. اگر مایع خنک کننده تمیز اسـت، اما کم اسـت، فقط مخلوط 50/50 ضد یخ و آب را بـه علامت “سرد کامل” مخزن اضافه کنید. اگر مایع خنک کننده کدر اسـت، یا اگر زنگ زدگی در رادیاتور، مخزن یا زیر درپوش رادیاتور وجود داشته باشد، سیستم خنک کننده شـما نیاز بـه شستشو دارد. شست و شوی سیستم خنک کننده یک پروژه DIY ساده اسـت.

4. مایع ترمز

درپوش مخزن سیلندر اصلی را بردارید. روغن ترمز باید شفاف مایل بـه زرد تا قهوه اي روشن باشد. اگر مایع کثیف اسـت یا واشر درپوش مخزن نرم اسـت، وقت ان اسـت کـه تعمیرگاه خودرا شستشو داده و واشر روغن ترمز و درپوش مخزن را تعویض کنید. اگر سیال کم اسـت، فقط مایع تازه تمیز را بـه علامت پر شدن مخزن اضافه کنید. اگر روغن ترمز واقعاً کم اسـت، مکانیک خودرا برای نشتی بررسی کنید.

5. مایع فرمان برقی «PSF»

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

میله فرمان برق طبق معمولً بـه درپوش مخزن وصل میشود. عده اي از مخازن فرمان برق شفاف هستند و دارای نشانگر سطح سیال در خارج هستند. وقتی موتور خنک اسـت سطح PSF را بررسی کنید. اگر کم اسـت، فقط تا علامت کامل “سرد” پر کنید. پر کردن بیش از حد PSF باعث نشت مخزن در هنگام گرم شدن سیال می‌شود. مایع مشکی یا قهوه اي تیره باید توسط تعمیرگاه شـما شستشو شود تا از خرابی زودرس قطعه پیشگیری شود.

6. سیال گیربکس اتوماتیک «ATF»

مایع ATF را در دمای کارکرد با موتور روشن بررسی کنید. میله اندازه گیری را بردارید و پاک کنید، سپس دوباره داخل ان قرار دهید تا سطح مایع را بررسی کنید. اگر رنگ ATF قرمز روشن/صورتی اسـت، اما کم رنگ اسـت، می توانید ان رابا ATF تازه تکمیل کنید. اگر قرمز تیره تا قهوه اي تیره اسـت، از مکانیک خود بخواهید مایع و فیلتر را تعویض کند.

7. مایع باتری NMF

نکات مهم برای نگهداری خودرو در بهار

بهار زمان ایده آلی برای بررسی مایع باتری در باتری هاي‌ بدون تعمیر و نگه‌داری «NMF» اسـت. در این جا نحوه بررسی مایع باتری NMF آمده اسـت: سطح مایع آب را بررسی کنید ودر صورت کم بودن فقط با آب مقطر پر کنید.

در پایان

تعمیر و نگه داری فنر، درست مانند تمیز کردن فنری، بخش مهمی از کارکرد ایمن ودر اوج عملکرد وسیله نقلیه شـما برای طولانی ترین زمان ممکن اسـت. امروز با صدا خفه کن محلی خود تماس بگیرید یا از ان بازدید کنید تا مطمئن شوید کـه برای فصل رانندگی تابستانی آماده هستید.

خودرو های چهارچرخ، چهارچرخ محرک «جعبه انتقال» و محرک عقب «کیس دیفرانسیل» دارای مایعاتی هستند کـه باید از زیر ماشین بررسی شوند. اگر دستی دارید، می توانید خودتان را انجام دهید، یا این کـه یک حرفه اي اینکار را برای شـما انجام دهد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت