حرکات نمایشی پلیس ایران با دنا پلاس توربو (فیلم)

حرکات نمایشی پلیس ایران با دنا پلاس توربو (فیلم)

حرکات نمایشی پلیس ایران با دنا پلاس توربو

دنا پلاس توربو کـه بهترین قدرت و شتاب را در میان خودرو های تولید داخل دارد بـه ماشین پلیس اختصاص یافته اسـت. دنا پلاس توربو بیش از 150 اسب بخار قدرت دارد و شتاب صفر تا 100 ان زیر 10 ثانیه می‌باشد.

راننده حرفه اي پلیس توانست در میان شرکت کننده هاي‌ کشور های مختلف مقام اول را کسب کند. لازم بـه ذکر اسـت دنا پلاس توربو در چندین کشور بـه عنوان اتومبیل پلیس استفاده می شود.

تیم گشت جاده اي از پلیس ایران پشت فرمان دنا پلاس توربو ایران اتومبیل نشست واسب تیز پای دراین مسابقه سربلند بیرون آمد .

 

جدیدترین مطالب سایت