معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

انواع مختلف چراغ خودروها

هر خودرویی برای ایمنی و زیبا سازی از چراغ های گوناگونی استفاده میکنند تا بتوانند تضمین در سلامتی باشند .

 

در سیستم روشنایی خودرو های سواری از چراغ های گوناگون و متعددی استفاده شده است، هر کدام از این چراغ ها به منظور خاصی در بدنه خودرو نصب می شوند.

 

شکل ظاهری چراغ های روشنایی متنوع اند و بر مبنای طراحی کارخانه سازنده در روی خودرو تعبیه میشوند.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

انواع چراغ های خودرو

 

انواع چراغ های روشنایی در خودرو های سواری را به ترتیب زیر می توان دسته بندی نمود:

 

الف) چراغ های روی بدنه خودرو شامل:

 

 

چراغ های بزرگ جلو

چراغ های مه شکن

چراغ های کوچک جلو

چراغ های خطر

چراغ های ترمز

چراغ های دنده عقب

چراغ های راهنما

چراغ های پلاک خودرو

چراغ های جانبی (پارک)

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های جلو در یک نوع خودرو

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

 

چراغ های عقب در یک نوع خودرو

 

ب) چراغ های داخل اتاق خودرو، شامل:

 

چراغ های نقشه خوانی (سقف)

چراغ های صفحه نشان دهنده ها و پنل جلوی راننده

چراغ جعبه داشبورد

چراغ صندوق عقب

چراغ مطالعه سرنشین عقب

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

تعدادی از چراغ های داخل اتاق خودرو

 

چراغ های روشنایی روی بدنه خودرو

 

انواع چراغ های روی بدنه خودرو ها عبارتند از:

 

چراغ های بزرگ جلوی خودرو

از چراغ های بزرگ جلو برای تامین روشنایی مسیر حرکت خودرو درهنگام شب و تاریک بودن هوا استفاده می شود. شکل و اندازه این چراغ ها متناسب با فرم بدنه خودرو طراحی و ساخته شده و از جایگاه ویژه ای در زیبایی جلوی خودرو برخوردار است.

 

تعداد چراغ های بزرگ جلو دو یا چهار عددند و در دو طرف جلوی خودرو نصب می شوند.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

 

چراغ های بزرگ جلو هنگام روشن کردن مسیر حرکت

 

چراغ های بزرگ جلو از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

 

الف) کاسه ی چراغ

کاسه ی چراغ کروی شکل طراحی و ساخته می شود و سطح آن را به منظور انعکاس نور لامپ، جیوه اندود می کنند. مرکز کاسه ی چراغ محل نصب لامپ است و برای ثابت کردن لامپ در روی کاسه چراغ از فنر یا حلقه ی نگه دارنده پلاستیکی استفاده می شود.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

سطح جیوه اندود شده کاسه

 

ب) بلوری یا عدسی چراغ

بلوری یا عدسی در روی کاسه ی چراغ قرار گرفته و به وسیله چسب مخصوصی با کاسه یکپارچه می شود تا از ورود گرد و خاک و آب به داخل کاسه ی چراغ جلوگیری شود. سطح عدسی دارای منشور های بلورین است و این منشور ها، برای هدایت پرتو های نور لامپ چراغ های بزرگ در روی عدسی، ایجاد می گردد.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

بلوری چراغ بزرگ جلوی خودرو

 

با توجه به اینکه در هوای مه آلود، به دلیل غلظت و تراکم ذرات بخار آب و همچنین به هنگام بارش شدید برف، از شعاع دید راننده کاسته می شود و قدرت تشخیص جاده مختل می گردد لازم است برای روشن نمودن سطح جاده از چراغ مه شکن استفاده شود.

 

تعداد چراغ های مه شکن دو عددند و در قسمت جلوی خودرو در کنار چراغ های بزرگ، در یک مجموعه ساخته شده و در روی خودرو، نصب می شوند.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

نمای مجموعه ی چراغ های جلو و چراغ مه شکن

 

تابش نور در این چراغ های زرد رنگ است و نسبت به نور چراغ های بزرگ خودرو قدرت نفوذ بیشتری دارد، زیرا نور بالای چراغ های بزرگ در برخورد با ذرات برف منعکس می شود و در روشن کردن مسیر حرکت تاثیری ندارد و نور پایین چراغ ها نیز آن چنان موثر نیست.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های مه شکن درحالت روشن بودن آن ها

 

برای ایجاد نور زرد رنگ در چراغ های مه شکن به دو روش عمل می شود:

 

الف) استفاده از عدسی یا بلوری زرد رنگ در ساختمان چراغ

ب) استفاده از حباب زرد رنگ در روی لامپ چراغ

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

مدل های جراغ خودرو

 

در خودرو هایی که سیستم روشنایی آن فاقد چراغ مه شکن است، می توان از چراغ های مه شکن موجود در بازار که معمولاً به شکل گرد یا چهارگوش ساخته می شود استفاده نمود. طراحی این چراغ ها به گونه ای است که خط قطع نور تیزی داشته و مسیر حرکت خودرو را به خوبی روشن می کند.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های مه شکن نصب شده در روی سپر جلو

 

در بعضی از خودرو ها، برای افزایش روشنایی مسیر حرکت، از چراغ های نور افکن که در روی سپر خودرو یا محل مناسب دیگری در روی قسمت جلوی بدنه تعبیه می گردد، استفاده می شود. فرم این چراغ ها مانند چراغ های مه شکن است و تنها تفاوت آن ها سفید رنگ بودن تابش نور چراغ است.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های نورافکن نصب شده در یک نوع خودرو

 

توجه

هنگام رانندگی در شب، به کار بردن نور بالای چراغ های بزرگ و نور افکن ها باعث خیرگی و کاسته شدن دید راننده ی خودروی مقابل می شود و حادثه آفرین است. برای ایجاد امنیت در رانندگی، باید استفاده از نور پایین چراغ ها، بستن کمربند ایمنی، رعایت حقوق شهروندی و احترام به مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی را مد نظر قرار داد و دیگران را نیز از عوامل اصلی کاهش تصادفات آگاه کرد.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

انواع مدل های چراغ خودرو

 

چراغ های مه شکن روی سپر

در اکثر خودرو های جدید دو عدد چراغ در قسمت جلوی خودرو طراحی و نصب شده است. مدار الکتریکی این دو چراغ از مدار چراغ های بزرگ جلو و چراغ های پارک مستقل است و با سوئیچ تعبیه شده در پنل جلوی راننده روشن و خاموش می شود. این چراغ ها نیز وظیفه روشن نمودن مسیر حرکت خودرو را بر عهده دارند.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ مه شکن روی سپر که با فلش نشان داده شده است

 

چراغ های خطر

چراغ های خطر، به منظور هشدار و هم چنین مشخص نمودن موقعیت خودرو در محیط کم نور، هوای مه آلود و نیز تاریکی هوا طراحی، در قسمت عقب خودرو در روی بدنه نصب می گردد. تعداد چراغ های خطر به تعداد حداقل یک عدد در هر سمت بدنه است، که در بعضی از خودرو ها دارای کاسه چراغ مستقل از دیگر چراغ های عقب است و در بعضی دیگر به همراه چراغ ترمز به طور مشترک در یک کاسه ی چراغ قرار می گیرند.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های عقب یک نوع خودرو

 

تلق چراغ های خطر قرمز رنگ است و در صورتی که در ساختمان چراغ از تلق بی رنگ استفاده شده باشد روی لامپ را با حباب قرمز می پوشانند. بر مبنای طراحی کارخانه ی سازنده، تلق چراغ های عقب در بعضی از خودرو ها یکپارچه است و در بعضی دیگر هر کدام از چراغ ها تلق جداگانه ای دارند.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ خطر یک نوع خودرو

 

چراغ های ترمز

چراغ های ترمز نیز از نوع چراغ های هشدار دهنده و اعلام خطر در خودرو است. روشن شدن چراغ های ترمز به مفهوم اعلام کاهش سرعت و توقف و یا وضعیت جدید برای خودرو ها است. این چراغ ها از لحظه ی شروع ترمز قرمزند و تا خاتمه ی آن روشن می مانند.

 

چراغ ترمز در قسمت عقب خودرو نصب می شود و تعداد آن در هر طرف یک یا دو عدد است. تلق یا عدسی روی این چراغ قرمز رنگ است و در صورتی که در طرح چراغ از تلق شفاف بی رنگ استفاده شده باشد، لامپ درون کاسه ی چراغ حباب قرمز رنگ خواهد داشت.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های ترمز یک نوع خودرو

در مدار الکتریکی ترمز اکثر خودرو های جدید، چراغ ترمز دیگری پیش بینی می کنند و آن را روی سینی زیر شیشه ای عقب قرار می دهند به طوری که همراه با چراغ های ترمز روی بدنه روشن می گردد. طرح ظاهری این چراغ ها یکسان نیست و بر حسب نظر کارخانه ی سازنده با یکدیگر متفاوت اند.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ ترمز نصب شده در پشت شیشه ی عقب یک نوع خودرو

 

چراغ های دنده عقب

چراغ های دنده عقب به منظور روشن کردن فضای عقب خودرو و آگاهی سایرین از جهت حرکت خودرو طراحی و ساخته شده است. این چراغ ها که دو عددند در کنار چراغ های خطر، ترمز و راهنما در روی بدنه تعبیه می شوند.

 

تلق یا عدسی چراغ های دنده عقب بی رنگ و شفاف انتخاب شده اند و دارای برجستگی هایی است که پرتو های نور لامپ را در محیط پخش می کند. این چراغ ها به صورت مجزا و یا همراه با سایر چراغ ها در قسمت عقب خورو نصب می گردد.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ دنده عقب در وضعیت روشن

 

چراغ های راهنما

هنگام تغییر مسیر حرکت خودرو در چرخش به سمت راست و یا سمت چپ برای اطلاع سایر راننده ها از چراغ های راهنما استفاده می شود. تعداد چراغ های راهنما در خودرو ها حداقل چهار عددند، دو عدد از آن ها در قسمت جلوی خودرو و دوتای دیگر در قسمت عقب در روی بدنه نصب می شوند.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

انواع مدل های چراغ خودرو

 

برای افزایش توجه به تغییر مسیر خودرو چراغ های راهنما را به صورت چشمک زن طراحی می کنند و به همین منظور لامپ چراغ ها را به صورت منقطع روشن و خاموش می شود. عدسی یا تلق روی چراغ راهنما زرد رنگ است و در خودرو هایی که تلق چراغ از نوع بی رنگ و شفاف انتخاب شده باشد روی لامپ چراغ راهنما را با حباب زرد رنگ پوشش می دهند.

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ راهنمای عقب یک نوع خودرو

 

کاسه چراغ راهنما در بعضی از خودرو ها به صورت واحد و مستقل از سایر چراغ های روشنایی ساخته می شود و در تعدادی دیگر همراه با مجموعه چراغ های بزرگ جلو و یا عقب خودرو طراحی و در روی بدنه نصب می گردد. در برخی از خودرو ها از چراغ های راهنمای دیگری نیز استفاده می شود، که معمولاً در روی گلگیر ها و آینه های جانبی نصب می شوند و هم زمان با چراغ های راهنمای جلو و عقب روشن می گردند.

 

به دلیل اهمیت چراغ های راهنما و جایگاه ویژه آن در سیستم روشنایی خودرو، محل نصب چراغ ها در روی بدنه به گونه ای انتخاب می شود که کاملاً در معرض دید قرار گیرد. در تصویر زیر این چراغ ها، که روی بدنه (گل گیر) و داخل مجموعه چراغ های جلوی یک نوع خودرو طراحی و نصب شده اند، دیده می شود.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها
 

انواع مدل های چراغ خودرو

 

چراغ های پلاک خودرو

در خودرو های سواری برای روشن کردن فضای محل نصب پلاک شناسایی، از مدار چراغ های پلاک استفاده می شود. به طوری که با این طرح محل نصب پلاک روشن می شود و رویت و قرائت مندرجات روی صفحه ی پلاک شناسایی به هنگام شب و تاریک بودن هوا امکان پذیر می گردد. این چراغ ها معمولاً به تعداد دو عدد و در قسمت بالا یا دو طرف پلاک عقب خودرو نصب می شود.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های پلاک خودرودر حالت روشن

 

چراغ های جانبی (پارک)

هنگامی که راننده ی خودرو سوئیچ چراغ های روشنایی را در وضعیت مرحله ی اول سوئیچ قرار می دهد، جریان الکتریکی مدار تعدادی از چراغ های روشنایی روی بدنه و داخل اتاق خودرو برقرار می گردد. چراغ هایی که روی بدنه قرار داشته و روشن می شوند به چراغ های جانبی (پارک) معروف اند. این چراغ ها عبارتند از:

 

چراغ های کوچک روی سپر یا بدنه ی جلوی خودرو و چراغ های خطر که محدوده ی خودرو را در تاریکی شب یا در هوای مه آلود مشخص می سازند. در بعضی خودرو ها چراغ جانبی (پارک) در داخل کاسه ی چراغ بزرگ جلو خودرو طراحی و نصب می شود.

 

معرفی انواع چراغ های خودروها و کاربرد آن ها

چراغ های جانبی (پارک) تعبیه شده در داخل کاسه ی چراغ جلو

 

منبع : stephelp.ir

جدیدترین مطالب سایت