علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

مجموعه : مشخصات خودرو
علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

کاهش شتاب خودرو

اگر متوجه کاهش قدرت و شتاب ماشین شده اید و متوجه دلیل کاهش قدرت ماشین نمی‌شوید علت یکی از این موارد میباشد کـه باید به‌صورت دقیق بررسی و رفع شود.

 

اگر ماشین شـما فرسوده و قدیمی اسـت ممکن اسـت مشکل فقط یک مورد نباشد و دلایل مختلفی باعث کاهش قدرت و شتاب اتومبیل شده اسـت.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

گرفتگی سوزن‌های انژکتور خودرو:

کثیفی یا خرابی سوزن‌هاي‌ انژکتور نیز از دیگر عواملی اسـت کـه باعث تولید مخلوطی نامتعادل از سوخت و هوا میشود.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

خرابی شمع‌ خودرو:

شمع‌ها مهم ترین جزء سیستم جرقه‌زنی بوده و عملا عمر کوتاهی دارند کـه این امر با توجه بـه آنکه شمع‌ها در تماس مستقیم با ترکیبات ورودی بـه سیلندر قرار داشته و از سویی در دسترس دمای بالای موتور قراردارند تشدید میگردد و لذا باید در در نگه داری ان نهایت دقت را داشته و بر اساس دستورالعمل سازنده پس از طی مسافت مشخص، تعویض گردد. شایان ذکر اسـت خرابی شمع‌ها علاوه بر کاهش قدرت تولیدی موتور، استارت خوردن اتومبیل رابا مشکلاتی روبه‌رو خواهد نمود.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

دمای بیش از حد موتور:

چنانچه دمای جداره سیلندر و پیستون، بیش از حد بالا باشد میتواند منجر بـه انفجار مخلوط سوخت و هوا پیش از جرقه زدن شمع‌ها شود؛ این مفهوم کـه معمولات تحت عنوان ناک زدن موتور نیز شناخته می شود موجب مختل شدن سیکل احتراق ودر نتیجه کاهش توان تولیدی موتور میگردد.

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

خرابی مبدل کاتالیستی خودرو:

گازهای ناشی از احتراق از دهانه اگزوز خارج می شوند ولیکن چنانچه این مسیر بـه هر دلیلی مسدود گردد عدم خروج کامل این گازها از موتور باعث کاهش توان تولیدی موتور و همچنین افزایش دمای بیش از ان خواهد شد. یکی از دلایل این مشکل، خرابی یا مسدود بودن مبدل کاتالیستی اسـت کـه مانع از جریان یافتن صحیح هوا و گازهای تولیدی در موتور میشود.

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

خرابی یا کثیفی فیلتر هوای خودرو :

همان طور کـه در هوای پر از گرد و خاک، تنفس برای آدمی مشکل اسـت برای موتور ماشین نیز چنین اسـت. فیلتر هوا یکی از قطعات مهم در اتومبیل بوده و خرابی و یا کثیفی ان باعث ورود گرد و خاک بـه داخل موتور میشود. گرد و خاک ورودی منجر بـه اختلال در سیستم سوخت رسانی و مسدود شدن سوزن‌هاي‌ انژکتور شده ودر نهایت عملکرد موتور را مختل مي نماید. یکی از نخستین مظنونین اختلال در عملکرد موتورها، فیلتر هواست کـه در عین سادگی، تاثیر بسیاری بر عملکرد بهینه موتو دارد.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

ایراد در تسمه‎‌ تایم :

تسمه تایم یا تسمه تایمینگ، تسمه‌اي لاستیکی اسـت کـه در داخل پیشرانه قرار داشته و خرابی ان باعث می شود کـه سوپاپ‌هاي‌ موتور در زمان‌ صحیح باز و بسته نشوند کـه این امر نیز می تواند باعث کاهش توان خروجی موتور گردد.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

خرابی یا گرفتگی اگزوز :

دود و گازهای تولیدی موتور از طریق اگزوز تخلیه میشود و چنانچه خراب یا مسدود شده باشد عملا مانع از خروج این گازها شده و میتواند همان مشکلاتی را در پی داشته باشد کـه در مورد 4 «مبدل کاتالیستی» بدان اشاره شد. شایان ذکر اسـت کـه صداهای ناهنجار اگزوز، بارزترین علامت خرابی یا گرفتگی ان اسـت.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

خرابی پمپ بنزین خودرو:

پمپ بنزین طبق معمول در باک بنزین قرار داشته و وظیفه انتقال سوخت از باک بـه موتور را بر عهده دارد. وجود مشکل در پمپ مانع از رسیدن سوخت کافی بـه موتور شده ودر نتیجه توان کافی تولید نمی شود. این امر بـه خصوص در سربالایی‌ها بیشتر خودرا نشان داده و حتی میتواند باعث توقف اتومبیل نیز شود.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

نشتی سیلندر خودرو :

وجود نشتی در سیلندر موجب خروج مخلوط سوخت و هوا «بـه خصوص در مرحله تراکم» شده و همین امر باعث کاهش توان تولیدی موتور میگردد.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

عدم تناسب سوخت و هوا در ماشین

چنانچه نسبت بین سوخت و هوا مناسب نبوده و از مقادیر مطلوب فاصله بگیرید؛ موتور نیز از حالت بهینه خارج شده ودر نتیجه توان تولیدی ان بـه ازای مقدار سوخت ثابت کاهش خواهد یافت. این امر میتواند ناشی از مشکلات زیر باشد

 

نشتی خلا در موتور:

چنانچه نشتی در موتور اتفاق بیفتد یکی از عواقب ان کاهش قدرت تولیدی موتور اسـت کـه طبق معمول با روشن شدن چراغ چک ماشین نیز همراه اسـت.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

خرابی سنسور هوا:

چنانچه سیگنال‌هاي‌ اشتباهی از سنسور هوا بـه کامپیوتر ماشین «ECU» فرستاده شود نسبت بین هوا و سوخت بـه هم خورده و از حالت بهینه خارج شده ودر نتیجه قدرت موتور کاهش می یابد. علاوه بر خرابی‌هاي‌ معمول؛ کثیف بودن سنسور هوا نیز میتواند چنین پیامدی را در پی دارد. شایان ذکر اسـت کـه دراین مورد نیز بـه احتمال زیاد چراغ چک خودروی شـما روشن خواهد شد.

البته ذکر این نکته ضروری اسـت کـه هر روشن شدي دلیل بر خرابی سنسور هوا و یا نشتی خلا نبوده و باید بـه دقت توسط مکانیک ماهر بررسی شود.

 

علت های کاهش قدرت و شتاب خودرو چیست ؟

شل شدن سیم گاز:

با شل شد سیم گاز، دریچه هوا بـه طور کامل باز نشده ودر نتیجه هوای کافی وارد موتور نخواهد شد؛ نبود هوای کافی نیز از قدرت انفجار ودر نهایت قدرت موتور خواهد کاست.

جدیدترین مطالب سایت