خرید و فروش در اینترنت

معرفی میزان کیفیت خودروهای داخلی تا خرداد 98

معرفی میزان کیفیت خودروهای داخلی تا خرداد 98

میزان کیفیت خودروهای داخلی

طبق ستاره هایي کـه این خودروها گرفته اند میزان کیفیت مشخص شده اسـت. از 2 ستاره تا 5 ستاره دراین مجموعه مشاهده می‌کنید. گزارش ارزشیابی کیفی اتومبیل فروردین ۹۸ توسط شرکت کنترل کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. در فروردین ماه ۱۳۹۸ تعداد ۲۸۸۶۱دستگاه اتومبیل تولید شد کـه ۹۹ درصد از حجم تولیدات بـه خودرو های گروه سبک و یک درصد دیگر بـه خودرو های گروه سنگین اختصاص دارد.

 

خودرو های تولیدی کشور دراین ماه، شامل ۴۴ مدل ماشین درگروه سبک و ۶ مدل در گروه سنگین میباشد.

 

دراین فهرست دسته بندی بر اساس قیمت خودروها صورت گرفته اسـت

معرفی میزان کیفیت خودروهای داخلی تا خرداد 98

با کیفیت ترین خودروهای ایرانی

 

گروه سبک:

۱-کیفیت در بخش وانت:

در اینبخش، در سطح قیمتی ۱ خودروی وانت نیو پیکاپ فوتون ودر سطح قیمتی ۲ خودروی وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودرو های تولیدی ساخت داخل را دراین ماه بـه خود اختصاص داده اند.

 

۲- کیفیت در بخش سواری:

در اینبخش، در سطح قیمتی ۱ خودرو های نیو مزدا ۳ و گرند ویتارا با اخذ ۴ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۲ خودروی پژو ۲۰۰۸ با اخذ ۵ ستاره کیفی جک اس 5 با 3 ستاره، در سطح قیمتی ۳ خودروی۳۰B ؛ در سطح قیمتی ۴ خودرو های تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، پژو ۲۰۷ و پارس تندر با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودرو های تولیدی ساخت داخل را دراین ماه بـه خود اختصاص دادند.

 

منبع : عصر ایران