مجموعه : انشا زیبا

گلچینی از انشا درباره چهارشنبه سوری (آداب و رسوم)

گلچینی از انشا درباره چهارشنبه سوری (آداب و رسوم)

برای نوشتن انشا در مورد چهارشنبه سوری، شـما میتوانید از چندین زاویه و موضوع بـه آن بپردازید. برای مثال، می توانید درباره تاریخچه و منشأ این جشن، آداب و رسوم مختلف آن در شهرها و روستاهای ایران، خاطرات و تجارب شخصی خود از این جشن، خطرات و مشکلات ناشی از استفاده نادرست از مواد منفجره و ترقه، اهمیت حفظ و ارتقای این جشن بـه عنوان یکی از میراث فرهنگی ایران، و یا نقش این جشن در ایجاد همدلی و هم‌زیستی میان مردم ایران بنویسید.

انشا های متفاوت در مورد چهارشنبه سوری

جشن چهارشنبه سوری آخر سال یکی از آیین‌هاي‌ پاک و جشن‌هاي‌ ایرانی و زرتشتی اسـت کـه در غروب آخرین سه‌شنبه اسفند ماه برگزار می شود. دراین جشن، مردم با افروختن آتش و پریدن از روی آن، خودرا از بدی‌ها و پلیدی‌ها پاک میکنند و برای سال جدید آرزوهای خوب میکنند. این جشن ریشه در باورهای زرتشتی و احترام بـه عنصر آتش دارد و همچنین نماد پاکی و شادی اسـت

1. انشا در مورد رسوم چهارشنبه سوری

انشا در مورد رسوم چهارشنبه سوری

زردی من از تو، سرخی تو از من، زردی من از تو، سرخی تو از من …

شب چهارشنبه سوری بالاخره از راه رسید و خاله ام در حالی کـه از روی آتش می پرید این کلمات رابا خودش تکرار میکرد و میخندید اما ناگهان صدای انفجار بلندی آمد و خاله ام جیغ کشید طوری کـه نزدیک بود یک پایش را داخل آتش بگذارد.

خاله ام آنقدر عصبانی شده بود کـه دیگر شعر نخواند و پدرم بـه ما گفت باید بـه خانه برویم چون جنگ خطرناکی کم کم دارد شروع می شود. با احتیاط از گوشه و کنار کوچه خودمان را بـه خانه رساندیم. تا آن موقع صدای انفجارها آنقدر بلند شده بود کـه من واقعا وحشت کرده بودم.

در خانه دور هم نشستیم و پدر برای ما از گذشته ها گفت. او تعریف کرد کـه قدیم ها همراه دوست هایش صبح روز چهارشنبه سوری دنبال جمع کردن هیزم می رفتند و بعد از ظهرها هیزم هاي‌ زیادی کـه جمع کرده بودند را تقسیم می کردند و از سر کوچه تا آخر کوچه هر چند قدم تعدادی از آنها را روی هم می گذاشتند.

انها یک مقدار نفت و یک کبریت هم آماده می کردند و منتظر شب می‌شدند، بعد یکی یکی همه ی انها را آتش می زدند. همسایه ها بیرون می آمدند و از روی آتش ها می پریدند و بـه همه ی کلی خوش می گذشت. بعد از این‌که آتش ها خاموش میشدند همه ی بـه خانه هاي‌ خود می رفتند و دور هم آجیل و تخمه و تنقلات میخوردند، گل می‌گفتند و گل می شنیدند.

شب هاي‌ چهارشنبه سوری موقع قاشق زنی هم بود، پدرم و دوستانش صورت هاي‌ خودرا با شال می پوشاندند و با یک روسری و قاشق بـه در خانه هاي‌ همسایه ها می رفتند، روسری را داخل حیاط پرت می کردند و قاشق ها را بـه هم می زدند. صاحب خانه هم مقداری خوراکی، پول، تنقلات و چیزهای دیگر داخل روسری می گذاشت و بیرون در می گذاشت.

پدرم میگوید قاشق زنی لذت خیلی زیادی داشت و بهترین قسمت چهارشنبه سوری همان لحظه اي بود کـه مشتاقانه روسری را باز می کردند تا ببینند چه چیزی داخلش اسـت. کاش چهارشنبه سوری هاي‌ ما هم مثل قدیم بود، قاشق زنی می‌کردیم و با خیال راحت و بدون ترس از روی آتش می پریدیم.


مطالب مشابه: متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری | جشن چهارشنبه سوری آخر سال


2. انشا در مورد چهارشنبه سوری

انشا در مورد چهارشنبه سوری

مراسم چهارشنبه آخر سال رابا شادی‌هاي‌ سوری کـه برای لحظه‌اي شادی و خوشی را بـه همراه دارد و غمی همیشگی را در دل‌ها میگذارد همراه نکنیم. نرم نرمک می رسد اینک بهار، بهاری کـه با شکوفه دادن درختان، خانه‌تکانی منزل‌ها، خرید لباس نو و آجیل و دید و بازدید همراه اسـت. هر چه بـه روزهای پایانی سال نزدیک‌تر می شویم نیز تب و تاب مردم برای استقبال از بهار بیشتر میشود.

اقوامی کـه در طول سال وقت دیدو بازدید و احوالپرسی از یک دیگر را ندارند و اینک با فرارسیدن بهار خودرا برای میهمانی و میزبانی از میهمان آماده می کنند. میهمانی‌هایي کـه یک‌بار درسال آن‌هم بهار برگزار می شود و چقد خوب اسـت کـه با دلی شاد و لبی خندان بـه استقبال از بهار برویم و شادی و نشاط مهمان خانه‌هاي‌ دلمان باشد، اما این میهمان بـه سادگی بـه سراغ خانه‌هاي‌ دلمان نمی آید و باید تدارکات حضور این میهمان را آماده کنیم.

برای این‌که در ایام عید شادی میهمان قلب‌هایمان باشد باید بـه جای برگزاری آداب و رسوم نامناسب، آداب و رسوم سنتی ایرانی را برگزار کنیم تا مبادا صدمه‌اي بـه خود یا دیگری وارد کنیم و غم میهمان نوروزی خانه‌هایمان باشد.

چهارشنبه‌سوری یکی از مراسم سنتی ایران اسـت کـه در چهارشنبه آخر سال برگزار می شود و مردم با پریدن از روی آتش لحظات خوب و شادی را درکنار یک دیگر سپری میکنند، اما امروز این آیین سنتی رنگ و بوی دیگری بـه خود گرفته و مراسم سنتی چهارشنبه‌سوری بـه شکلی مدرن‌تر و خطرناک‌تر برگزار می شود و مواد محترقه و ترقه‌هاي‌ خطرناک مانند نقل و نبات در جیب مردم جای گرفته بدون آنکه مردم بدانند یا بخواهند بدانند کـه ترقه‌هایشان در کمین گرفتن جان هزاران هزاران انسان اسـت؛

چه آن افرادی کـه خود در جیب‌هایشان ترقه حمل میکنند و چه آنان کـه بـه عنوان فردی رهگذر در کوچه و خیابان‌هاي‌ شهری آخرین شب‌هاي‌ سال را قدم می زنند و چه دردناک اسـت کـه آخرین قدم‌زنی‌هاي‌ شب‌هاي‌ پایانی سال منتهی بـه بیمارستان یا بدتر ازآن با مرگ همراه باشد.

آری اکنون با فرارسیدن چهارشنبه آخر سال باید حواسمان باشد تا مبادا با سهل‌انگاری یا خوشی لحظه‌اي، غمی بـه وسعت یکسال را بر دل‌ها بگذاریم. غمی کـه با سوختن یا از دست دادن جان عزیزی تجربه میشود.

امسال بسیاری از افراد در حادثه پلاسکو با خود عهد بستند کـه بـه احترام شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو چهارشنبه‌سوری آرام با آداب و رسوم سنتی ایرانی و ایمن برگزار کنیم و چقد خوب اسـت با پایبندی بـه این عهد خود، آیین سنتی چهارشنبه‌سوری را بـه چهارشنبه‌سوزی تبدیل نکنیم و استقبال از بهارمان با سوختن و داغ‌دیدن و غم همراه نشود.

غمی کـه هیچ‌گاه از خاطره‌ها پاک نمی شود و با آتش‌بازی‌هاي‌ خطرناک تمام هستی و زندگی عده‌اي را بـه آتش بکشیم و دود آن بـه چشم کسانی برود کـه هرجا آتشی دیدند بـه جای شعله‌ور کردن شعله‌هاي‌ آتش، سعی در خاموش کردن آتش کردند تا مبادا شعله‌هاي‌ آتش زندگی فردی را بـه آتش بکشاند.

آری مواظب شادی‌هاي‌ خود باشیم کـه مبادا شادیمان غمی بر دل هم‌نوعانمان باشد. پس بیایم همه ی باهم برای احترام بـه خود و همنوعانمان چهارشنبه‌سوری سنتی و زیبایی کـه یادآور سنت‌هاي‌ گذشتگان اسـت را داشته باشیم تا لحظه سال تحویل سلامتی، نشاط را بـه عزیزانمان عیدی بدهیم.

3. انشا کودکانه در مورد چهارشنبه سوری

انشا کودکانه در مورد چهارشنبه سوری

یکی از مراسم جالب قبل از فرارسیدن عید نوروز، شب چهار شنبه سوری اسـت کـه در آخرین چهار شنبه سال برگزار می شود و رسوم خاصی نیز دارد.

یکی از آداب جالب این شب این اسـت کـه کودکان و بزرگسالان بـه تقلید از گذشتگان ما، طبق معمول در کوچه ها و خیابانها آتش درست می کنند و از روی آن می پرند. اجداد ما دراین شب هنگام پریدن از روی آتش، شعر مشهور “سرخی تو از من، زردی من از تو” را می خواندند ودر حال حاضر نیز این شعر خوانده می شود.

یکیدیگر از رسم هاي‌ چهار شنبه سوری رسم قاشق زنی اسـت کـه در آن طبق معمول بچه ها روی سرخود چیزی انداخته و قاشق و کاسه بـه دست بـه در خانه همسایگان و اقوام خود می‌روند. ساکنان خانه ها نیز با شنیدن صدای قاشق ها کـه بـه کاسه کوبیده می شود هدیه کوچکی داخل کاسه انها می گذارند.

من عاشق چهارشنبه سوری و آداب و رسوم آن هستم. هر چند بـه گفته مادرم امروزه بسیاری ازآن آداب و رسوم جای خودشان را بـه سر و صداهای آزار دهنده و انفجارهای مهیب داده اند کـه علاوه بر ایجاد ترس و دلهره در کودکان و افراد مسن، ممکن اسـت صدمات جانی و مالی نیز بـه همراه داشته باشد.

من و پدرم هر سال در شب چهار شنبه سوری آتش کوچکی در کوچه مان درست می‌کنیم و بـه همراه دوستانم از روی آن می پریم. همچنین گاهی چند ترقه کـه صدای خیلی بلندی ندارد و آسیبی بـه کسی نمی‌زند پرتاب میکنیم. خلاصه این شب خیلی بـه ما خوش می گذرد و من بی صبرانه منتظر فرارسیدن آن هستم.

4. انشا ادبی در مورد چهارشنبه سوری

انشا ادبی در مورد چهارشنبه سوری

در تاریخ قدیمی ایران، مردم جشن‌هاي‌ باستانی زیادی بـه مناسبت‌هاي‌ گوناگون بر پا میکردند. برخی از جشن هاي‌ ایرانی متأسفانه فراموش شده اما برخی دیگر مانند چهارشنبه سوری، نوروز، شب یلدا و… پابرجا هستند. چهارشنبه ‌سوری از سری جشن‌ هاي‌ ماندگار ایرانی‌ هاست کـه بسیار پراهمیت اسـت.

تاریخچه‌ي چهارشنبه‌ سوری بـه سال‌هاي‌ بسیار دور برمی‌گردد و حتی در شاهنامه فردوسی نیز بـه آن اشاره شده اسـت. امروزه مراسم چهارشنبه سوری در شهر های مختلف کشورمان برگزار می شود و مردم آتش روشن کرده و از روی آن می پرند و شعر«زردی من از تو، سرخی تو از من» را می‌خوانند تا آتش، بیماریها و کسالت‌ها و نگرانی‌هاي‌ سالی کـه گذشته را ازآن‌ها بگیرد و سال جدید رابا شادکامی و سرزندگی شروع کنند.

فلسفه روشن کردن آتش بـه اعتقاد نیاکان ما باز می‌گردد، آتش نزد ایرانیان قدیم نماد روشنی، پاکی، طراوت، سازندگی، زندگی، تندرستی و نشانه ي خداوند در روی زمین بوده اسـت.

در برخی از شهر های ایران بـه جای آتش بازی و استفاده از ترقه و مواد منفجره، آیین هاي‌ جالبی چون آب پاشی و آب بازی، فالگوش نشینی، قاشق زنی، کوزه شکنی، فال کوزه، آش چهارشنبه سوری، خوردن آجیل مشگل گشا، شال اندازی و … برپا می شود و خانواده ها دور هم جمع شده و آخرین چهارشنبه سال را جشن میگیرند.

در اینروزها نیز سعی کنیم آیین هاي‌ چهارشنبه سوری را حفظ کرده و جشن چهارشنبه آخر سال را بـه زیبایی بـه جا آوریم،جشن هاي‌ ایرانی بخشی از فرهنگ ما هستند، پس جشن‌هاي‌ ایرانی رابا همه ی آیین هایشان زنده کنیم تا ایران‌مان بماند و بپاید.

5. انشا جدید در مورد چهارشنبه سوری برای پایه دهم

انشا جدید در مورد چهارشنبه سوری برای پایه دهم

مقدمه انشا درباره چهارشنبه سوری: آداب و رسوم ما نشان دهنده ي فرهنگ و تمدن دیرینه ي ماست و باید نسل بـه نسل حفظ شود چهارشنبه سوری از گذشته هاي‌ خیلی دور دارای یک عادت و سنت هایي بوده اسـت کـه همه ی ساله اجرا می شده و می شود.

همانطوری کـه عادت قاشق زنی و یا پریدن از روی آتش بوده اسـت. کـه هرکدام ماجرایی را پشت پرده دارند. رسم قاشق زنی کـه مفهوم آن را دارد کـه دراین شب عزیز کـه همگی بـه مناسبت عید شادی می کنند و جشن میگیرد درست نیست کـه افرادی در همسایگی گرسنه سر بر روی بالش بگذارد.

با این رسم همدلی و مهربانی را نسل بـه نسل بـه فرزندانمان آموزش میدهیم و با تقسیم غذا و شیرینی و تنقلات خود برکت را بـه سفره هاي‌ خود دراین شب عزیز مهمان میکنیم و یا رسم پریدن از آتش کـه نشان دهنده ي این اسـت کـه با شروع سال جدید تمام بیماری ها و زردی ها از تن و بدن انسان خارج شود ودر مقابل آن سرخی و زیبایی آتش در وجودمان وارد شود و با دور هم جمع شدن خانواده ،اتحاد و پیوستگی را یادآور میشوند و با شادی و همهمه بـه استقبال سال جدید میروند تا در مقابل آن سال شاد و پر از خیر و برکتی داشته باشند.

اما رفته رفته این سنت هاي‌ مهم و پرمفهوم در حال نابودی اسـت ودر مقابل آن رسومات غربی دیگری وارد شده کـه نه تنها هیچ مفهوم و فایده ایی ندارد بلکه سرشار از خطرات و اتفاقات ناگوار را میتواند بـه همراه داشته باشد. مثل رسم آتش بازی و ترقه و فشفشه کـه میتواند با یک لحظه غفلت اتفاقی جبران ناپذیر بـه همراه داشته باشد و تنها چیزی کـه بـه جا بگذارد حسرت و پشیمانی اسـت.

نتیجه:

بیایید این سنت جاویدان و همیشگی رابا عشق و خوبی سال خودرا شروع میکنیم.

6. انشا در مورد چهارشنبه سوری برای دانش آموزان

انشا در مورد چهارشنبه سوری برای دانش آموزان

فال گوش یکی از رسم هاي‌ چهارشنبه سوری اسـت کـه در آن دختران جوان نیت می کنند، پشت دیواری می‌ایستند و بـه سخن رهگذران گوش فرامی دهند و سپس با تفسیر این سخنان پاسخ نیت خودرا می‌گیرند. در رسم قاشق زنی دختران و پسران جوان، چادری بر سر و روی خود می‌کشند تا شناخته نشوند و بـه در خانهٔ دوستان و همسایگان خود میروند.

صاحبخانه از صدای قاشق هایي کـه بـه کاسه ها میخورد بـه در خانه آمده و بـه کاسه هاي‌ آنان آجیل چهارشنبه سوری، شیرینی، شکلات، نقل و پول می ریزد. دختران نیز امیدوارند زودتر بـه خانه بخت بروند.شال اندازی از دیگر مراسم شب سوری اسـت کـه تا کنون اعتبار خودرا در شهرها و روستاهای همدان و زنجان حفظ کرده اسـت.

پس از خاموشی آتش و کوزه شکستن و فالگوشی و گره گشایی و قاشق زنی جوانان نوبت بـه شال اندازی می رسد. جوانان چندین دستمال حریر و ابریشمی را بـه یک دیگر گره زده، ازآن طنابی رنگین بـه بلندی سه متر می ساختند. آنگاه از راه پلکان خانه ها یا از روی دیوار، آن را از روزنه دودکش وارد منزل می کنند و یک سر آن را خود در بالای بام در دست میگرفتند، آنگاه با چند سرفه بلند صاحبخانه را متوجه ورودشان می سازند.

صاحبخانه کـه منتظر آویختن چنین شال هایي هستند، بـه محض مشاهده طناب رنگین، انچه قبلاً آماده کرده، در گوشه شال می ریزند و گره اي بر آن زده، با یک تکان ملایم، صاحب شال را آگاه می سازند کـه هدیه سوری آماده اسـت. شال انداز شال را بالا میکشد. انچه در شال اسـت هم هدیه چهارشنبه سوری اسـت و هم فال.

اگر هدیه نان باشد آن نشانه نعمت اسـت، اگر شیرینی نشانه شیرین کامی و شادمانی، انار نشانه کسرت اولاد در آینده و گردو نشان طول عمر، بادام و فندق نشانه استقامت و بردباری در برابر دشواری ها، کشمش نشانه پرآبی و پربارانی سال نو و اگر سکه نقره باشد نشانه سپیدبختی اسـت.

7. انشا در مورد اتفاقات چهارشنبه سوری

انشا در مورد اتفاقات چهارشنبه سوری

مقدمه:

چه خوب و زیباست روزهای آخر سال. مادر و خاله مشغول تمیز کردن خانه هستند و من هم لباس نو خریده‌ام و منتظرم کـه عید بیاید. اما قبل از عید باید چهارشنبه سوری را هم جشن بگیریم. شب آخرین چهارشنبه سال همه ی با اهل فامیل جمع شده و پایان سال رابا روشن کردن آتش جشن می‌گیریم.

بدنه:

جشن چهارشنبه سوری یک آیین قدیمی اسـت کـه در آن تمام خانواده هاي‌ ایرانی در چهارشنبه آخر سال جمع میشوند ودر شبی شاد و خرم با روشن کردن آتش خدا را شکر میگویند. دراین شب با روشن کردن آتش و پریدن از روی آن و خواندن اشعاری سال کهنه را بـه خوبی و خوشی یاد می کنند. آیینی قدیمی کـه هرکس با توجه بـه فرهنگ و سنت هاي‌ خودش زنده نگاه می دارد.

دراین شبها از خدا میخواهند کـه تمامی غم و غصه و ناراحتی‌هایشان تمام شده و روزگار فراوانی نعمت از راه برسد. دراین شب زیبا مردم و خانواده ها درکنار آتش برای هم دعا می کنند و از خدا سعادت و خوشبختی میخواهند. کودکان هم برای روشن کردن آتش و ترکاندن فشفشه دور هم جمع شده و بـه شادی می‌پردازند. دراین شب باید مراقب کودکان باشیم تا در حوادث روشن کردن در آتش دچار آتش و ناراحتی نگردند. دراین شب از خدای کودکان بخواهیم کـه هیچ کودکی بی لباس عید و شادی نباشد.

نتیجه گیری:

در شب چهارشنبه کـه یک جشن عمومی اسـت. همه ی مردم برای هم دعا می کنند و از خدا میخواهند کـه همه ی غم و غصه هاي‌ مردم از بین رفته و تمام ایرانیان سال خوب و شادی را آغاز کنند. دراین شب درکنار آتش کـه مظهر روشنایی و گرمی اسـت از خدا بخواهیم کـه تمام زندگی هاي‌ مردم شاد شود و هیچ کودکی درگیر ناملایمات و نابرابری هاي‌ مداوم نباشد.


مطالب مشابه: مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری


8. انشا در مورد اتفاقات چهارشنبه سوری برای پایه یازدهم

انشا در مورد اتفاقات چهارشنبه سوری برای پایه یازدهم

آخرین چهارشنبه سال. ترکیبی کـه در ذهن همه ی ما ایرانیان با آتش و جشن گره خورده اسـت. در بیشتر مواقع این جشن با پایان خوش همراه بوده ولی درسال‌هاي‌ اخیر رسم من در آوردی ترقه بازی باعث بروز حوادثی ناگوار گردیده اسـت.

در غروب آخرین سه شنبه سال مردم ایران زمین با شعار زردی من از تو، سرخی تو از من، بیماریها و نارحتی‌هاي‌ سال گذشته را بـه آتش داده و از بین می برند. رسمی نیکو و پسندیده کـه باعث میشود شروع سال جدید همراه با پاکی باشد. اما گاه می بینیم بـه‌جای این جشن و شادی، جنگ خیابانی برگزار می شود. کارزاری کـه هر نفر برای بـه رخ کشیدن مواد منفجره‌اش، انفجاری عظیم در خیابان‌ها برپا می کند. کافی غروب سه شنبه گوشتان را تیز کنید تا صدای انفجارهای پیاپی را بیاد سال‌‌هاي‌ جنگ این بار در محله خودتان بشنوید.

تنها نتیجه استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه سوری بروز حوادث خونین و دلخراش اسـت. شبی کـه قرار اسـت یکی از زیباترین شب‌هاي‌ سال و ورود بـه سال نو باشد چرا با اهمال کاری بـه تلخ ترین شب تبدیل شود؟ تخلیه شور و هیجان با برگزاری جشن و دورهمی هزاران بار بهتر از تخلیه چشم جوان یا نوجوانی بـه دلیل استفاده از مواد آتش زاست.

9. انشا در مورد بازی های چهارشنبه سوری 

انشا در مورد بازی های چهارشنبه سوری 

تاریخ ایران باستان پر از جشن‌هایي اسـت کـه همگی بر پایه دید و نگاه پیشینیان، دارای فلسفه و جوهری وجودی هستند. این جشن‌ها تعداد بسیار زیادی داشته‌اند ولی امروزه تنها «جشن سوری»؛ مشهور بـه «چهارشنبه سوری» برایمان بـه یادگار مانده اسـت. سوری بـه معنی سرخی اسـت و اشاره بـه سرخی آتشی دارد کـه دراین روز می‌افروخته‌اند.

روشن کردن آتش بـه طور کنایه راه یافتن روشنی معرفت در دل و روح اسـت کـه آثار اهریمنی و نامبارکی را از بین می برد، یک رشته جشن‌هاي‌ آریایی با جشن‌هاي‌ آتش اسـت. جشن‌هایي مانند جشن‌هاي‌ سده، آذرگان در نهم آذر، شهریورگان، جشن «گجرسی» و… کـه با همین منظور، در آنها آتش می‌افروزند.

دلیل این‌که در چهارشنبه سوری آتش روشن می شود این اسـت کـه آتش نزد ایرانیان نماد روشنی، پاکی، طراوت، سازندگی، زندگی، تندرستی ودر پایان بارزترین نماد خداوند در روی زمین اسـت. بیماری ها، زشتی‌ها، بدی‌ها و همه ی آفات در عرصه تاریکی و ظلمت جای دارند و بـه همین علت اهریمن مظهر تیرگی و جایگاه او تاریکی اسـت.

علاوه بر این از قدیم‌الایام تا آنجا کـه تاریخ نشان می دهد، بشر برای آتش اهمیت خاصی قایل بوده و پیشرفت قسمت مهمی از زندگی خودرا مدیون وجود این عنصر مفید دانسته اسـت.

چهارشنبه سوری در فرهنگ پارسی بـه عنوان مقدمه و پیش درآمد عید نوروز نیز شناخته شده اسـت کـه همواره در طول تاریخ، قبل از فرارسیدن سال نو و تحویل نوروز برپا می‌شده و هنوز هم در میان اقوام و شهروندان ایرانی از اهمیت فوق‌العاده‌اي برخوردار اسـت.

چهارشنبه پیشوندی اسـت کـه بعد از اسلام و بر اثر اختلاط فرهنگی با اعراب «کـه چهارشنبه را نحس می دانستند» بـه جشن سوری اضافه شد، وگرنه تا قبل از اسلام جشن سوری در روز خاصی برگزار نمی‌شد و طبق معمولً در اواخر زمستان و بنابرقولی بیست و پنجم اسفند در حالی کـه زمین درحال گرم شدن بود انجام می ‌شد.

در هرصورت برپا کردن جشن‌هاي‌ باستانی در صورتی کـه بـه همان نشاط سابق و مبدأ پیدایش انجام گیرد، زیبایی خودرا دارد وگرنه یک جشن تحریف شده، بـه نظر منطقی نمی رسد.

10. انشا در مورد بازی های چهارشنبه سوری برای پایه دهم

انشا در مورد بازی های چهارشنبه سوری برای پایه دهم

مقدمه:

در شب چهارشنبه سوری من بـه همراه پدر و مادرم،بـه دیدار بزرگ‌ترها میروم تا این شب را درکنار هم خوش بگذرانیم.چهارشنبه سوری یک جشن قدیمی اسـت کـه ما در آن آتش روشن می‌کنیم.

بدنه انشا:

من شب چهارشنبه سوری را خیلی دوست دارم چون ما در شب چهارشنبه سوری با بچه هاي‌ فامیل برای روشن کردن آتش کمی چوب خشک جمع میکنیم.بعد با کمک بزرگ ترها آتش روشن می‌کنیم.حالا ما کوچکترها هم درکنار بزرگ ترها دور آتش جمع می شویم و همه ی باهم بـه شادی میپردازیم و خدای بزرگ را شکر میکنیم.بزرگترهای ما دراین شب شعرهای زیبایی می‌خوانند و باهم آش چهارشنبه سوری می‌خوریم.

مراسم چهارشنبه سوری ما خطرناک و پر سرو صدا نیست چون ما اصلا از ترقه استفاده نمیکنیم. این وسایل آتش زا هم خطرناک هستند و هم صدای زیادی دارند کـه برای ما بچه ها خیلی ترسناک اسـت.ما در شب چهارشنبه سوری خیلی حواسمان بـه درخت ها و گل هاي‌ زیبا حیاط پدربزرگ اسـت کـه اصلا آسیبی نبینند.

پدربزرگم برای ما از مراسم چهارشنبه سوری قدیم تعریف می کند.او و دوستانش صورتشان رابا یک روسری می پوشاندند و با یک کاسه و قاشق بـه خانه همسایه ها می رفتند.آنها روسری را توی حیاط پرتاب می کردند و قاشق را در کاسه می زدند کـه بـه آن قاشق زنی می‌گفتند.همسایه تنقلات زیادی را در روسری آنها می ریخت و بـه آنها میداد.مراسم قاشق زنی و چهارشنبه سوری پدربزرگم خیلی زیبا بودو اصلا مثل مراسم ها چهارشنبه سوری حالا پر از خطر و اتفاقای ترسناک نبود.

نتیجه گیری:

شب چهارشنبه سوری یکی از بهترین شب هاي‌ آخر سال اسـت چون ما کلی با بچه هاي‌ فامیل بازی می‌کنیم و بـه خاطرات پدربزرگ گوش می‌دهیم.آتش بازی و چهارشنبه سوری ما اصلا خطرناک نیست و برای همسایه ها اصلا مزاحمتی ایجاد نمی‌کنیم.

11. انشا کوتاه در مورد بازی های چهارشنبه سوری

انشا کوتاه در مورد بازی های چهارشنبه سوری

ما چهارشنبه سوری خودمون را درداخل خانه و بـه دیدن فیلم هاي متعدد تلویزیون کـه پشت سرهم پخش می شد گذروندیم. نمیدونم چرا چهارشنبه سوری امسال سیمای ما هی فیلم پخش میکرد. دفعه اولی بود کـه یک کانال چهارفیلم را بدون پیام بازرگانی پخش می‌کرد، کلی حال کردم … بابام می گه چون می‌خواست سنت باستانی چهارشنبه سوری را بـه ما یاد بدهد.

اما فیلم هاي “ترمیناتور” وانیمیشن “عصر یخبندان”؛ غرب زده می باشند من نفهمیدم بابایم کدام سنت باستانی را گفت ؟! دیشب تهران نزدیک خانه ما موتورسواری زیاد می کردند. 70؛80 تا برادر بودند فکر کنم اومده بودند با موتور از روی آتیش بپرند. بابام می گه ترق وتروق کار بدی اسـت چون آدم آتش میگیرد. من هم آتش گرفتم اما ترق و تروق بازی نکردم نمی دونم چم شده بود! می گن نماینده زرتشتیان هم آتیشی شده.

فکر کنم اون هم ترق و تروق بازی کرده . همش بـه خاطر چهارشنبه سوری اسـت .از سن و سالش هم خجالت نمی کشه!! من نفهمیدم سنت هاي‌ ما خرافی اسـت یا خرافات ما سنتی !آخه بابام میگه همه ی سنتها یک جریانی دارند. اما من هنوز نفهمیدم خرافاتی شدن سنتها چه جریانی دارند؟ آخه چند روزیه هی میگن سنت آتش افروزی خرافی اسـت.

چهارشنبه سوری امسال سرم را درد آورد فکر کنم بـه خاطر سرو صداهای ترقه بود ولی تا حالا هیچوقت موقع سروصداهای ترقه سرم درد نمی‌گرفت. گمونم در ترقه هاي‌ امسالشان از گاز فسفر سفید استفاده کرده بودند!!.

بابام میگه اینقدر پای تلویزیون نشین، من گوش نمی دم. چهارشنبه سوری امسال یه برنامه از تلویزیون پخش شد کـه گفت من و بابام و امثال من و بابام ؛ “فراماسونر انگلیسی” هستیم. اما بابایم همیشه بـه من می‌گفت تو خیلی بچه هستی و می گه خودش هم یزدیه!! من نمی دونم انگلیس مال کدوم یکی از توابع یزده! اما فکر کنم فراماسونر انگلیسی یعنی بچه یزدی!!. فکر کنم اونهایی هم کـه مال کرمان باشند بهشون می گن ناسیونالست !!

ولی هنوز نفهمیدم بـه بچه کرمونی چی می گن؟ فکر کنم بهش بگن ناسیونالیست باستانگرا!

من ناسیونال دوست ندارم آخه بابام میگه پاناسونیک بهتره ! پس نتیجه میگیریم ناسیونالیسم بداست و باید پاناسونیکسیم بود. بابام میگه یادش بـه خیر چهارشنبه سوریهای قدیم ما قاشق زنی میکردیم . اما حالا بـه جای قاشق زنی همش من را کتک می زنه!! آخه بابام می گه تو خیلی حرف می‌زنی! ولی من فکر کنم بابام بچه مظلوم گیر اورده. می ترسه آخرش من زن کرمونی بگیرم اون وقت بشم یه فراماسونر انگلیسی ناسونالیست یزدی کرمونی!!!

12. انشا بلند در مورد بازی های چهارشنبه سوری

انشا بلند در مورد بازی های چهارشنبه سوری

چه کسی میگوید چهار شنبه سوری فقط یک شب اسـت، نه! در محله ما از یک ماه قبل چهار شنبه سوری شروع شده و طبق معمول تا وقتی ترقه ها ته بکشد این شب ادامه دارد، حالا میـــخواهد عید شده باشد یا نه. برای همین باید رسما اعلام کنم چهار شنبه سوری محله ما از الان شروع شده و صدای طبل و دهلش! ببخشید منظورم صدای انفجارش کل محله رو فرا گرفته …

امشب چهار شنبه سوری یعنی شب آخرین چهار شنبه سال هست و من و بابا و مامانم مثل سال گذشته کلا خانه هستیم، البته کـه من دلم برای بیرون رفتن پر می‌کشد اما ازآن سالی کـه پایم در شب چهار شنبه سوری شکست، مامانم از بعد از ظهر در خانه را قفل می کند و کلیدش را هم فکر کنم داخل سوراخ دستشویی می اندازد، چون فردای چهار شنبه سوری هر چه میگردیم پیدایش نمیکنیم!

خدا را شکر، تلویزیون حداقل دراین شب سنگ تمام می گذارد و هر چه فیلم جدید و اکشن و ترسناک در بساط دارد در همین یک شب رو می کند بـه طوری کـه بابا از عصر تا نیمه هاي‌ شب میخکوب تلویزیون می شود اما مامانم هر از گاه بر خلاف میل پدرم کانال را عوض کرده و اخبار را می آورد تا دیدن فیلم هاي‌ مربوط بـه نقص عضو و نابینا شدن نوجوانان دراین شب درس عبرتی برای من شود!

دیدن اخبار و خبر های وحشتناکش آن هم درست وسط یک فیلم با حال واقعا ضد حال اسـت. تصاویر مربوط بـه بچه هاي‌ هم سن و سالم کـه در اثر انفجارهای مهیب اعضای بدن خودرا از دست داده اند، خانم هاي‌ بارداری کـه در اثر ترس از صدای بلند راهی بیمارستان شده اند، افراد مسن و بیمارانی کـه از این سر و صدا بـه شدت اذیت شده اند.

من ترجیح میدهم سرم بـه فیلم هاي‌ جدید تلویزیون گرم باشد تا با دیدن این تصاویر حالم بد شود و گلوله اشک هایم جاری شود. بـه نظرم چهار شنبه سوری شب بیرون رفتن و پریدن از آتش و قاشق زنی اسـت، نه شب در خانه نشستن و تماشای فیلم اما متاسفانه کارهای خطرناک بعضی افراد کاری کرده اسـت کـه از شادی این شب محروم شویم و نتوانیم آداب قشنگ آن را بـه جا بیاوریم.

13. انشا طنز در مورد چهارشنبه سوری

انشا طنز در مورد چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری از سنت هاي‌ دیرینه و باستانی ایرانیان اسـت و جزو فرهنگ کشور ما ایران محسوب می شود. چهارشنبه سوری بـه آخرین شب چهارشنبه سال گفته می شود، یکی از سنت هاي‌ مهم این شب پریدن از روی آتش اسـت، مردم با این نیت کـه با شروع سال جدید تمام بیماری ها و زردی ها از تن انها خارج شود و سرخی و زیبایی آتش بـه وجودشان وارد شود از روی آتش می پریدند و این شب را جشن میگرفتند.

آنها دراین شب خاص دور هم جمع می‌شدند و بـه شادی و سرور می پرداختند و با احساسی خوب بـه استقبال سال جدید می رفتند.

در برخی نواحی ایران مرسوم بوده شب چهارشنبه سوری یک کوزه از پشت بام بـه داخل حیاط خانه می انداختند و می شکستند زیرا مردم معتقد بودند با شکستن این کوزه کـه تمام سال در خانه بوده تمام بلاهایی کـه در طول سال گریبان گیرشان بوده از بین می‌رود و با کوزه جدید سال جدید با اتفاقات خوب و شاد از راه خواهد رسید.

یکیدیگر از رسوم جالب چهارشنبه سوری میتوان بـه قاشق زنی اشاره کرد. رسم قاشق زنی بـه این معنا بود کـه شادی هاي‌ مان رابا هم تقسیم کنیم، ازآن چه داریم بـه دیگران ببخشیم و بـه هم کمک کنیم بدون آن کـه سعی در شناخت نیازمند داشته باشیم. این سنت با گذشت زمان حالت طنز و شوخی بـه خودش گرفت و امروزه هم با زیاد شدن خانه هاي‌ آپارتمانی و شهر نشینی تقریباً در بیشتر مناطق از بین رفته اسـت.

اما رسم آتش روشن کردن از دیرباز تا کنون وجود داشته اگر چه درسال هاي‌ اخیر این رسم بـه آتش کشیدن تبدیل شده و استفاده از انواع بمب هاي‌ دست ساز و سر و صداهای ترسناک جای سنت هاي‌ ساده و بی خطر را گرفته اسـت.

بـه طوری کـه هرساله نوجوانان بی گناه زیادی تنها برای چند لحظه هیجان جان خودشان را از دست می‌دهند و بسیاری نیز مجروح شده و یکی از اعضای بدن خودرا از دست می‌دهند. کاش می شد بـه جای این همه ی هیاهو و رفتارهای خطرناک سنت هاي‌ قدیم را دوباره زنده کرد.

14. انشای خاطراتی از چهارشنبه سوری

انشای خاطراتی از چهارشنبه سوری

چند شب دیگر شب چهار شنبه سوری اسـت اما در محله ما مراسم این شب از یک ماه قبل آغاز می شود و نوجوانان و جوانان با پرتاب ترقه و ایجاد صداهای بلند، بـه قول خودشان بـه استقبال این شب میروند. چهارشنبه سوری یکی از مراسم بسیار کهن ایرانیان اسـت کـه از دوران باستان برگزار می شده اسـت. آداب و رسوم این شب در قدیم بر خلاف امروز، اصلا خطرناک و ترسناک نبوده و اتفاقا با یک آرامش خوبی همراه بوده اسـت.

بـه عنوان مثال برای پریدن از روی آتش کـه از رسم هاي‌ این شب اسـت، کودکان از آتش هاي‌ بسیار کوچک می پریدند و بزرگ ترها آتش هاي‌ بزرگ تری برای خود درست می کردند و هنگام پریدن از روی آتش شعر می خواندند.

مراسم قاشق زنی از دیگر آداب این شب اسـت کـه امروزه نسبت بـه گذشته کمرنگ تر شده اسـت اما در قدیم خیلی مورد علاقه کودکان و حتی جوانان بوده اسـت. برخورد قاشق ها با کاسه ها یک صدای همراه با شادی و هیجان ایجاد می کرده اما امروزه پریدن از آتش و صدای قاشق ها جای خودشان را بـه صداهای ترسناکی داده اند کـه از انفجارهای مهیب بـه گوش می رسد.

مادرم می‌گوید در قدیم کـه سن کمی داشت همراه خانواده اش بـه کوچه می رفتند و کسی ترس و اضطرابی نداشت و بـه همه ی خوش می گذشت اما در حال حاضر من و خانواده ام شب هاي‌ چهار شنبه سوری را کاملا در خانه هستیم و تلویزیون نگاه میکنیم زیرا ماندن در خانه بسیار امن تر از بیرون رفتن اسـت.

دراین شب مدام در اخبار می بینیم کـه نوجوانان و جوانان بـه خاطر صدمه دیدن در بیمارستان بستری میشوند و بـه خاطر وخیم بودن حال بعضی از آنها بسیار ناراحت می شویم. در پایان انشایم باید بگویم چهار شنبه سوری رسم بسیار خوب و هیجان آوری اسـت اما نباید بـه بهانه ایجاد هیجان بیشتر از مواد منفجره استفاده کنیم کـه می‌تواند حسرت و پشیمانی بـه دنبال داشته باشد.

15. انشای خاطراتی از چهارشنبه سوری برای دانش آموزان

انشای خاطراتی از چهارشنبه سوری برای دانش آموزان

دوباره آخر زمستان اسـت و شب چهار شنبه سوری از راه می رسد. شب خاطره انگیز و پر هیجانی کـه از قدیم الایام همه ی ایرانیان را بـه ذوق و شوق آورده و بـه تکاپو می انداخته اسـت.

رسم قشنگ از روی آتش پریدن و زمزمه کردن شعر “سرخی من از تو، زردی تو از من” و مراسم بسیار جالب قاشق زنی کـه باعث می شود صدای کوبیدن قاشق روی کاسه در اواخر شب در همه ی محله بپیچد. خوردن آجیل و شیرینی هاي‌ خوشمزه مادربزرگ و نگرانی هاي‌ مادر از این‌که نکند خانه تکانی ام تا شب چهارشنبه سوری تمام نشود!

قدیم ها درکنار همه ی این هیجانات نوعی آرامش و حس خوب همراه بود، دلهره و ترسی در کار نبود و هر چه بود سلامتی و حال خوب و دعای خیر برای سال نویی کـه در راه بود اما …

اما امروز حال و هوای چهارشنبه سوری رنگ عوض کرده اسـت، مادرانی کـه قدیم ها با بچه هاي‌ خود بـه کوچه ها می رفتند امروز از بعد از ظهر چهارشنبه سوری بچه ها را از کوچه رفتن منع می کنند. بـه جای پیچیدن صدای قاشق زنی، صدای انفجارهای مهیب و گاه فریادهای دلخراش و آژیر آمبولانس ها و آتشنشانی ها در محله می پیچد و افراد مسن کـه خاطرات قشنگی از چهارشنبه سوری هاي‌ قدیم دارند امروز با صداهای آزاردهنده بـه ستوه می‌آیند.

چهارشنبه سوری امروز با دیروز بسیار تفاوت دارد ودر آن ترس و دلهره و بالا رفتن آمار تلفات جانی جای آرامش و شادی توام با هیجان را گرفته اسـت. چقدر غم انگیز اسـت خراب کردن رسمی چنین زیبا …


مطالب مشابه: عکس و متن تبریک چهارشنبه سوری + عکس پروفایل چهارشنبه سوری


در پایان

برای نوشتن انشا، شـما باید بـه ساختار و قواعد آن توجه کنید. یک انشا طبق معمول شامل سه بخش اصلی اسـت: مقدمه، بدنه و نتیجه‌گیری. در مقدمه، شـما باید موضوع انشای خودرا معرفی کنید و هدف و اهمیت آن را بیان کنید. در بدنه، شـما باید ایده‌ها و دلایل خودرا با استفاده از جملات پشتیبان و مثال‌ها بیان کنید. در نتیجه‌گیری، شـما باید خلاصه‌اي از نکات اصلی انشای خود ارائه کنید و نظر خودرا درباره موضوع بگویید. همچنین باید بـه املای کلمات، نشانه‌گذاری، بندبندی و سبک نگارش خود توجه کنید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت