تفاوت جمجه انسان های باهوش

مجموعه : دانستنیها
تفاوت جمجه انسان های باهوش

روند تکمیل جمجه انسان های باهوش در طول تاریخ

 

پیش از این تصور می‌شد که تکامل هوش بشر به اندازه مغز بستگی دارد اما محققان دانشگاه آدلاید به تازگی دریافته‌اند که این فرگشت اکثر به منبع خونی که وارد مغز می شود بستگی دارد و به عبارتی، مغزهای باهوش تر، منبع خون بیشتری دریافت می‌کنند.

 

تفاوت جمجه انسان های باهوش

روند فرگشت جمجمه انسان، از چپ به راست

 

محققان استرالیایی و آفریقای جنوبی با همکاری هم نشان داده‌اند که مغز انسان به گونه‌اي هست که نه تنها قابلیت بزرگ تر شدن دارد، بلکه میتواند از نظر ژنتیکی غنی‌تر شود و اکثر از حد تصور تشنه خون باشد. این گروه تحقیقاتی با بهرهگیری از دو اندازه حفره‌اي که در پایه جمجمه‌هاي مورد بررسی قرار دارد و عروق خونی را به مغز میبرد، میزان جریان خون به مغز انسان‌هاي اولین را محاسبه کردند. یافته‌هاي به‌دست آمده در بررسی افزایش هوش بشر در گذر زمان کمک میکند.

 

بررسی ها نشان می دهد که اندازه مغز انسان طی فرگشت حدود ۳۵۰ درصد افزایش یافته هست، اما محققان دانشگاه آدلاید دریافتند که در این مدت فرگشت، جریان خون ورودی به مغز با افزایش ۶۰۰ درصدی مواجه شده هست. آن ها بر این باورند که ممکن هست این مقدار افزایش جریان خون با نیاز مغز به جبران ارتباطات فعال بین سلول هاي عصبی که به تکامل آلبوم تفکر و یادگیری می‌انجامد، مرتبط باشد.

 

تفاوت جمجه انسان های باهوش

در جمجمه انسان دو حفره برای عبور عروق داخلی وجود دارد که با میزان متابولیک مغز در ارتباط هست

 

در جمجمه هاي انسان دو حفره برای عبور عروق داخلی شریان کاروتید وجود دارد که با میزان متابولیک مغز در ارتباط هست.

برای اینکه مغز هوشمند شود، باید به طور مداوم اکسیژن و مواد مغذی را از مغز دریافت کند. هر چه مغز از نظر متابولیکی فعال‌تر باشد، خون بیشتری نیاز دارد بنابراین عروق تأمین‌کننده خون بزرگتر میباشند.

 

 

حفره‌هاي موجود در جمجمه‌ها نشان‌ دهنده اندازه دقیق عروق میباشند. جمجمه‌هاي قدیمی فسیل‌ شده که از آفریقا به دست آمده، حفره‌هایي را نشان می دهد که در آنجا عروق، خونی راکه باید از مغز عبور کند، فراهم می‌‌کند. اندازه این حفره‌ها چگونگی افزایش این جریان خون را از سه میلیون سال پیش تا انسان‌هاي امروزی نشان می دهد.

در فرآیند فرگشت، به نظر میرسد پیشرفت عملکرد مغز انسان به زمان طولانی‌تری مرتبط هست که از کودکی تا بزرگسالی طول میکشد. پیشرفت مغز همینطور به همکاری خانواده در امر شکار، دفاع از قلمرو و مراقبت از جوانان نیز مربوط میشود. ضرورت این ویژگی‌ها در ظاهر عامل بالا بردن نیاز مغز به خون و انرژی به شمار می رود.

 

جدیدترین مطالب سایت