تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

مجموعه : دانستنیها
تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

فرق تراس بالکن ایوان پاسیو چیست؟

فضای خارجی خانه دارای نام هاي‌ متفاوتی مانند تراس، پاسیو، تراس و ایوان هستند. این مکان ها اگر در خانه هاي‌ آپارتمانی و یا برج ها خوب طراحی شوند، میتوان از انها در تمامی فصول و شرایط مختلف استفاده کرد در ادامه بیشتر بـه این مکان هاي‌ جذاب می پردازیم.

 

تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

 

تعداد زیادی از ما همه ی این فضاها را یکی میدانیم و تفاوتی بینشان قائل نیستیم اما هر کدام از این فضاها خصوصیات خاص خودرا داشته و با یک دیگر متفاوتند. در اینبخش از دنیای مد تالاب با تفاوت میان تراس، تراس، پاسیو و ایوان آشنا خواهید شد. برای دانستن تفاوت میان تراس، تراس، پاسیو و ایوان ابتدا باید با خصوصیات هریک از آن ها آشنا شوید:

 

پاسیو چیست؟

پاسیو کـه بـه ان حیات خلوت یا حیاط پشتی نیز میگویند، بیشتر در خانه هاي‌ ویلایی کاربرد دارند و طبق معمول بـه خانه متصل هستند. پاسیو می‌تواند در پشت و یا جلوی خانه بـه صورت روباز و یا رو بسته باشد اما اکثر پاسیوها یک حیاط کوچکتر در پشت خانه برای کسب آرامش بـه شمار میروند. طبق معمول پاسیوها دارای یک آبدار خانه ي کوچک و فضایی سبز هستند.

 

تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

 

ایوان چیست؟

ایوان ها یکی از اجزای مهم در معماری سنتی ایران بـه شمار می‌روند کـه فضایی میانی، بین بیرون و درون هستند و ریشه ي پیدایش ان بـه دوره اشکانیان برمی گردد. ایوان فضایی اسـت کـه بـه دلیل ارتفاع ان از زمین مانع نفوذ گرد و غبار را بـه داخل خانه می‌شود.

 

ایوان یادآور فضاهای نیمه باز معماری اقلیم گرم و خشک اسـت کـه در سایر اقلیم هاي‌ ایران مانند جنوب و شمال نیز دیده میشود و طبق معمول بـه نام هاي‌ محلی مانند «شناشیل» در بندر بوشهر خوانده میشوند.

 

ایوان یک محیط خارج از خانه اسـت کـه محل مناسبی برای استراحت بعد از یک روز کسل کننده بـه شمار می رود و طبق معمول بیشتر در خانه هاي‌ روستایی و برای تعامل بین همسایه ها کاربرد دارد و ایوان خیلی جایی در آپارتمان ها ندارد.

 

تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

 

ایوان ها میتوانند بـه صورت رو بسته و یا رو باز در جلو خانه ساخته شوند. بیشتر ایوان ها مسقف بوده و دارای پنجره هستند اما اگر رو باز باشند بدون پنجره ساخته می‌شوند. بـه دلیل داشتن فرهنگ هاي‌ متفاوت در جاهای مختلف ساخت ایوان ها در هر جایی از دنیا متفاوت اسـت.

 

بالکن چیست؟

تراس کـه برای نخستین بار در قرون وسطی ساخته شده ؛ فضای کوچک و دارای عمق یک متری هستند کـه همیشه دارای نرده ي محافظ بوده و نقش مهمی در آپارتمان هاي‌ امروزی کـه دارای حیاط هاي‌ شخصی نمی باشند، ایفا می‌کنند. تراس بیشتر در رابطه با آپارتمان ها و ساختمان هاي‌ بزرگ استفاده میشوند.

 

تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

 

تراس چیست؟

همانگونه کـه گفتیم تراس فضای کوچکی اسـت اما تراس همان تراس با فضای بزرگتری می باشد کـه قابل چیدمان بوده و بر عکس تراس کـه تنها میتوان در ان باربیکیو قرار داد و فضایی برای چیدن صندلی و… ندارد، شـما میتوانید در تراس صندلی بچینید و از این فضای پرکاربرد لذت ببرید.

 

تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

 

تفاوت کلی بالکن، تراس، پاسیو و ایوان چیست؟

ایوان طبق معمولً در جلوی قسمت ورودی خانه ساخته میشود و یک محوطه بسته با دیوارهای کوتاه اسـت. ایوان در حالت رو باز بدون پنجره ودر حالت رو بسته دارای دیوارهای کوتاه و پنجره اسـت.

 

تراس ها فضایی مسقف بوده کـه گاهی دو طرف و گاهی سه طرف باز رو بـه فضای مجاور دارند. بـه بخش هاي‌ بسته تراس نیم دیوار و نرده میگویند، مساحت تراس در مساحت آپارتمان ارزیابی میشود.

 

تفاوت های پاسیو با بالکن و ایوان

 

تراس غیر مسقف اسـت و جز مشاعات محسوب میگردد و معادل ان در زبان پارسی بهار خواب اسـت. پاسیو یا حیاط خلوت، نورگیر، بخشی از آپارتمان اسـت کـه طبق معمول باغچه و یا گلخانه دارد.

 

در کل داشتن یک محیطی کنار منزل بـه عنوان فضای باز خیلی میتواند آرامش بخش باشد و داشتن یک پاسیو یا تراس ؛ تراس و غیره میتواند جایگاه خوبی برای ما در خانه باشد.

جدیدترین مطالب سایت