مجموعه : دانستنی
بروزرسانی : 23 اسفند 1395

دانستنی های بسیار جالب

دانستنی های بسیار جالب

دانستنیهای بسیار جالب

روزی ۸۰۰۰ بچه در چین به دنیا میایند .

زنبور باید روی ۴۰۰۰ گل بنشیند تا به اندازه ی یک قاشق عسل تهیه کند .

مانند رنگین کمان ماه کمان هم وجود دارد .

پوست راسو در زمستان سفید و در تابستان قهوه ای است .

نوعی خر گوش است که با سرعت ۲۵ مایل در ساعت میدود .

ببر در هر دقیقه ۱ کیلومتر و   ۶۰۰ متر میرود .

وزن هوای یک اتاق ۴۵ کیلو است .

سفینه ای توانست کنار سیاره عطارد بیاید !

بزرگترین کرم دنیا ۶ متر است .

گران ترین کتاب دنیا ۱۴ مبیارد است .

درماه ها یا سال ها بعد تعداد سالمندان بیش تر از کودکان ۵ ساله میشود .

سالی ۸۶ ملیون نوزاد در دنیا متولد میشوند .

بزرگترین سگ دنیا زنجیرش به اندازه ی یک در است .

زمین در برابر سیاره ی مشتری یک نقطه است .

یک زمانی در سیاره ی مریخ هوا وجود داشته است .

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت