دانستنی هایی جالب و خواندنی راجب ایران و ایرانیان

مجموعه : دانستنیها
دانستنی هایی جالب و خواندنی راجب ایران و ایرانیان

دانستنی هایی جالب و خواندنی راجب ایران

آیا میدانید : اولین مردمانی كه سکه را در جهان ضرب كردند ایرانیان بودند .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه كشتی یا زورق را ساختند ایرانیان بودند به فرمان یكی از پادشاهان زن ایرانی.
 
آیا میدانید : اولین ارتش سواره نظام در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه شیشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده كردند ایراینان بودند .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند ایرانیان بودند .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه مقیاس سنجش اجسام را كشف كردند ایرانیان بودند .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند .
 
آیا میدانید : اولین مردمانی كه قاره آمریكا را كشف كردند ایراینان بودند و كریستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتابهای ایرانی كه در كتابخانه واتیكان بوده به فكر قاره پیمایی افتادند .
 
 
جدیدترین مطالب سایت