دانستنی هایی که برای گذاشتن لنز باید بدانیم

مجموعه : دانستنیها
دانستنی هایی که برای گذاشتن لنز باید بدانیم

همه چیز در مورد گذاشتن لنز 

گذاشتن لنز میتواند برای برخی از افراد خطرناک باشد و به علاوه برای برخی از افراد خوشگل کننده باشد . 

 

عضی افراد نمیتوانند از عینک بهرهگیری کنند و لنز،‌ این امید را برای آنان به‌وجود می‌آورد که بتوانند عینک خودرا بردارند.

 

علت استفاده از لنز چیست؟

25 درصد افراد دارای عینک از لنز بهرهگیری میکنند. درضمن، لنز کمک می کند میدان دید فرد اکثر شود چون عینک میدان دید فرد را کاهش می دهد. در مواردی که نمره دو چشم مساوی نباشد، لنز تماسی کمک‌کننده هست.

 

برای عیوب انکساری می‌توان از لنز استفاده کرد؟

آیا برای نزدیک‌بینی، دوربینی،‌پیرچشمی و آستیگماتیسم که از عیوب انکساری میباشند، می توان از لنز بهرهگیری کرد؟

 

آستیگماتیسم که به اشکال قرنیه مرتبط هست، با لنز بهبود می‌یابد، اما اگر آستیگماتیسم مرتبط به اشکالات داخل چشم باشد با لنز بهبود نمی‌یابد و تشخیص آن با دکتر هست .در برخی موارد، لنز می تواند هم در اصلاح آستیگماتیسم و هم در اصلاح نمره عینک موثر باشد.

 

آیا برای سالمندان لنز مخصوص وجود دارد؟

بله، اما در ایران بهرهگیری ازآن رایج نیست. ما لنز‌هایي داریم که هم برای دید دور هست، هم برای مطالعه، مانند عینک دوکانونه. لنز دوکانونه هم داریم برای کسی که می خواهد دور و نزدیک را ببیند.

 

اگر فرد به‌طور اشتباه، لنز را بزند، چه مشکلی پیش می آید؟

با چند بار پلک زدن، لنز سر میخورد و سر جای خود میرود. اگر لنزهای دوکانونه و آستیگماتیسم اشتباه گذاشته شود، در عرض یک تا دو دقیقه با حرکات چشم بجای خودش برمی‌گردد.

 

دانستنی هایی که برای گذاشتن لنز باید بدانیم

باید ها در مورد لنز 

 

آیا میتوان لنز زیبایی یا رنگی را خودسرانه تهیه کرد؟

لنز تماسی به گونه‌اي هست که موقعبهرهگیری از خلل وفرج آن اکسیژن عبور می کند، چون اگر خون به قرنیه نرسد، ناراحتی در چشم ایجاد میشود، اما لنز‌هاي رنگی این‌طور نیستند یعنی از لنز رنگی اکسیژن عبور نمی کند. پس پیشنهاد میشود افراد از لنز رنگی کمتر بهرهگیری کنند یا وقتی بهرهگیری میکنند، مدت آن کوتاه باشد. افراد باید بدانند لنز رنگی با لنز معمولی فرق میکند و باید دوران مصرف آن ر ا کوتاه کنند.

 

لنز درمانی را می توان صبح تا شب بهرهگیری کرد و این مدت قابل تحمل هست، اما از لنز رنگی میتوان در مهمانی یا عروسی حداکثر به مدت چهار ساعت بهرهگیری کرد. اگر از لنز رنگی اکثر از این بهرهگیری شود، چشم آسیب می‌‌بیند.

 

ناراحتی ناشی از لنز چیست؟

لنزها میتوانند قرمزی، لک، عدم تحمل، خارش، سوزش و اشک ریزش ایجاد کنند. فردی که لنز دارد، باید هر سه ماه یک بار به دکتر مراجعه کند و معاینه شود و اگر مشکل دارد، بهرهگیری از لنز را کم یا متوقف کند.

 

چگونه می توان از لنز نگه داری کرد؟

به گزارش تالاب کسی که لنز دارد، باید در کیف خود جالنزی و مایع لنز داشته باشد زیرا در طول روز مقدور هست با باد و گردوغبار ارتباط داشته باشد و این‌ها داخل چشم برود. گردوغبار میتواند به قرنیه بچسبد و اگر کثیف و عفونی باشد در لنز عفونت ایجاد می کند.

 

بنابر این باید این مواد دوست فرد باشد و هروقت احساس کرد گردوغبار داخل چشم رفته، لنز را دربیاورد و شست‌وشو دهد، چشم را تمیز کند و دوباره لنز را داخل چشم بگذارد. اگر با این اقدام، مشکل رفع شد که هیچ، اما اگر مفید نشد، نشان میدهد، عفونتی در کار هست که در این حالت باید سریعا به دکتر مراجعه کند.

 

جدیدترین مطالب سایت