مجموعه : دانستنی
بروزرسانی : 5 مرداد 1396

چطور سیستم ایمنی بدن، رفتارهای ما را کنترل می کند؟

چطور سیستم ایمنی بدن، رفتارهای ما را کنترل می کند؟

سیستم ایمنی بدن، رفتارهای ما را کنترل می کند

با تحقیقات انجام شده برروی سیستم عصبی بدن متوجه رفتار هاي شدند که توسط سیستم ایمنی بدن نظارت می‌شود تحقیقات اخیر نشان میدهد که میکروب ها و سیستم ایمنی بدن چگونه میتوانند بر روی رفتار ما تاثیر بگذارند. تحقیقات اخیر در مبحث سرشت و پرورش، نشان می‌دهد که چگونه بخشی از شخصیت ما می‌تواند تحت تاثیر سیستم ایمنی بدنمان قرار گیرد.

کارایی سیستم ایمنی بدن,عملکرد سیستم ایمنی بدن

بخشی از شخصیت ما می تواند تحت تاثیر سیستم ایمنی بدنمان قرار گیرد

با دقت به مطالعه اي که بر روی موش ها صورت گرفته هست، از بین بردن تنها یک مولکول میتواند طرز رفتار و برخورد یک موش با موش هاي دیگر را تغییر دهد. به این معنی که سیستم ایمنی میتواند بر روی شرایطی مثل اوتیسم و یا شیزوفرنی تاثیر گذار باشد.

به گزارش تالاب:این تحقیقات که توسط یک گروه از محققان در پژوهشکده ي پزشکی دانشگاه ویرجینیا انجام شده، هنوز در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارد؛ اگر چه تغییرات دیدن شده در سیستم ایمنی موش هاي مورد مطالعه نشان داد، چگونه پاسخی ویژه به عوامل مریضی زا میتواند رفتارهای جامعه ستیزانه ي آن ها را تحت تاثیر قرار دهد.

جوناتان کیپنیس«Jonathan Kipnis»، سرپرست تیم تحقیقاتی گفت: «شاید دیوانه کننده باشد، امّا ممکن هست ما تنها میدان هاي نبردی پرسلولی برای دو نیروی باستانی باشیم. ممکن هست قسمتی از شخصیتمان واقعاً توسط سیستم ایمنی بدن به ما تحمیل شده باشد.» مولکولی که اینترفرون گاما نامیده میشود، در هنگام تماس سیستم ایمنی با ویروس ها یا باکتریها از سلول هاي بدن آزاد میشود، تا سال ۲۰۱۵ تصور می شد که این نوع از پاسخ سیستم ایمنی به علت وجود لایه ي محافظ خونی اطراف مغز، بر روی مغز، تاثیری ندارد.

چطور سیستم ایمنی بدن، رفتارهای ما را کنترل می کند؟

عوامل بیماری زا و سیستم ایمنی به موقعیت های اجتماعی وابسته هستند

امّا سال قبل گروه تحقیقاتی کیپنیس کشف کرد که رگ هاي لایه ي مننژ به طور مستقیم مغز را به سیستم لنفاوی متصل می‌کنند که موجب میگردد تا مغز و سیستم ایمنی با یکدیگر در تماس باشند. این کشف توضیحاتی را برای چندین تئوری بیان می دارد، به خصوص که شرایطی مثل اوتیسم، شیزوفرنی و افسردگی ممکن هست توسط سیستم ایمنی متاثر شده باشند.

همینطور عوامل مریضی زا و سیستم ایمنی به موقعیت هاي اجتماعی وابسته میباشند و میتوانند بر روی رفتارهای اجتماعی و شخصیت ما تاثیر گذار باشند. نتیجه گیری گروه تحقیقاتی اینگونه بیان شده هست که مولکول اینترفرون گاما نقشی بسیار پررنگ در عملکرد اجتماعی بازی میکند.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت