مجموعه : دانستنی
بروزرسانی : 28 تیر 1396

شناخت کامل ( تست‌های پزشکی ایفمارک )

شناخت کامل ( تست‌های پزشکی ایفمارک )

شناخت «تست‌های پزشکی ایفمارک»

تست هایي که در مزکر ایفمارک گرفته میشود دقیقا چیست و پاسخ چه آزمایش هاي تحویل باشگاه ها می شودتیم هاي لیگ برتری این روزها با حضور در مرکز پزشکی به انجام تست هاي پیش فصل میپردازند، تست هاي 13 گانه اي که بازیکنان تیم هاي گوناگون باید به انجام آن مبادرت ورزند.

به گزارش تالاب : در سال هاي جدید و با راه افتادن مرکز پزشکی ایفمارک، تیم هاي گوناگون حاضر در لیگ برتر پیش از آغاز این رقابت ها به انجام تست هاي پزشکی مشغول میشوند. با پیشرفت این مرکز و تست ها، در یکی دو فصل جدید تیم هاي حاضر در این رقابت ها، عقد قرارداد با بعضی از بازیکنان خود را منوط به نتایج همین تست هاي پزشکی کرده اند.

اما این سوال برای خیلی از بازیکنان تازه لیگ برتری شده و یا مخاطبان فوتبال به وجود آمده هست که تست هایي که در مزکر ایفمارک گرفته میشود دقیقا چیست و پاسخ چه آزمایش هاي تحویل باشگاه ها میشود.

بسته معاینات پزشکی پیش از فصل ایفمارک برای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 96-97 از این قرار است:

1- شرح حال عمومی

2- معاینات ارتوپدی و پزشکی ورزشی در سه ایستگاه زانو و مچ پا ، اندام فوقانی و لگن ، ستون فقرات

3- معاینه قلب و عروق توسط دکتر متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوگرافی

4- نوارقلب ، اکوکاردیگرافی ، تست ورزش « طبق پروتکل فیفا »

5- آزمایشات کامل خونی « فاکتورهای عفونی و التهاب » و ادرار

6- تست Vo2 max «بررسی حداکثر توان هوازی با بهرهگیری از انالیز گازهای تنفسی »

7- تستهای اختصای ایمپیجمنت « طرح مشترک ایفمارک با مرکز مورد تایید فیفا در مونیخ کشور آلمان »

8- ایزوکینتیک

9- تست هاي اسکوییز « بررسی ریسک آسیب دیدگی عضلات چهار سر ، هامسترینگ و کشاله ران »

10 – بررسی زوایای حرکتی اندام ها با تکنولوژی جدید و نرم افزار اختصاصی

11- اسکن کف پا و تولید کفی داخل استوک در صورت نیاز که نرم افزار آن انحصارا در اختیار ایفمارک قرار دارد

12- بررسی اختلالات راستای بدن

13- تعیین درصد چربی با بهرهگیری از دستگاه BIA ، کالیپر ، تکنولوژی QRMA و نهایتا مشاوره تغذیه

در انتهای آزمایشات برای هر بازیکن نسخه اي 10 صفحه اي توسط متخصصین پزشکی ورزشی به دکتر باشگاه ارائه میشود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت