نواقص که شما را دوست داشتنی تر میکند

مجموعه : دانستنیها
نواقص که شما را دوست داشتنی تر میکند

عیب هایی برای جذاب تر شدن شما

همه ی ي ما در بین نقاط مثبتی کـه در رفتار و اخلاقمان داریم، صاحب عیب هایي نیز هستیم. عیوبی کـه قطعا هیچ مزیتی برای ما ندارند و همیشه در فکر رفع آن ها هستیم اما عده اي از عیب هاي‌ نه چندان بزرگ نظر برخی خوش می‌آید و باعث محبوبت بیشتر ما میشود و بـه قول مشهور ما را دوست داشتنی تر میکند.

 

نواقص که شما را دوست داشتنی تر میکند

این بدان معنا نیست کـه داشتن عیب مزیت اسـت و بـه دلیل این کـه نزد دیگران دوست داشتنی تر باشیم باید عیوب خودرا پررنگ تر کنیم. با اینبخش متفاوت تالاب همراه شوید تا این عیب ها را بیشتر بشناسید اما تصور نکنید کـه دوست داشتنی شدن با این عیب ها دلیلی اسـت برای ترک نکردنشان چراکه در هر صورت برای رفع انها باید تلاش خودرا ادامه دهید.

 

سریع شرمنده میشوید

علائم خجالت اغلب شرم آورتر از واقعه اي اسـت کـه سبب ساز ان بوده اسـت. برخی افراد این علائم را چنان تحقیرآمیز می‌دانند کـه برای از بین بردن اعصابی کـه باعث سرخ شدن و تعریق میشود بـه جراحی روی می آورند، اما هرچقدر شرمندگی برای کسانی کـه ان را تجربه میکنند ناخوشایند باشد برای افراد دیگر جذابیت دارد.

 

دریک سری از مطالعات، شرکت کنندگانی کـه علائم بارزتری از شرمندگی را هنگام بازگو کردن یک لحظه خجالت آور نشان دادند، از نظر ناظران قابل اعتمادتر و سخاوتمند جلوه کردند و ناظران علاقه بیشتری برای گذراندن وقت با آن ها نشان دادند.

 

بـه نظر می‌رسد خجالت بـه جای این کـه نشانه ضعف یا نداشتن مهارت هاي‌ اجتماعی باشد بیانگر وفاداری، قابل اعتمادتر بودن فرد اسـت. افراد مستعد خجالت بـه ویژه شریک زندگی خوبی هستند زیرا وفاداری آن ها بیشتر اسـت.

 

راحت درد دل می کنید

نیازی بـه گفتن نیست، افشای بیش از حد اطلاعات شخصی با افراد اشتباه میتواند فاجعه بار باشد و نداشتن هیچ فیلتر اجتماعی بـه وضوح مشکل ساز اسـت اما درد دل الزاماًً بدترین چیز نیست اگر بخواهید روابط جدید و عمیقی را بسازید.

 

طبق نظریه نفوذ اجتماعی، بیان تدریجی اطلاعات شخصی در مورد خود، راهی مهم در ایجاد نزدیکی و صمیمیت اسـت.منظور این نیست کـه فقط با بیان اطلاعات شخصی میتوانیم رابطه پایدار را بـه معنای واقعی کلمه با کسی ایجاد کنیم.

 

با این حال افرادی کـه از آسیب پذیری نمیترسند، با صراحت و گشاده رویی فرصت هاي‌ بیشتری برای ارتباط معنی دار عاشقانه یا غیر از این ایجاد می‌کنند.

 

نواقص که شما را دوست داشتنی تر میکند

 

به سوتی های خود می خندید

این کـه ما اشتباهاتمان را بپذیریم یک ویژگی مهم و مثبت اسـت اما این کـه خودمان بـه اشتباهاتی کوچک یا بـه قول مشهور بـه سوتی هاي‌ خودمان بخندیم کار ساده اي نیست و برخی ان را یک عیب میدانند اما هستند افرادی کـه بـه هیچ عنوان خندیدن بـه سوتی هاي‌ خودرا نقص نمی بینند و وقتی اشتباهی خنده دار در رفتار و گفتارشان رخ میدهد خودشان همراه دیگران بـه ان اشتباه می‌خندند.

 

صحبت کردن در مورد بقیه را دوست دارید

تحقیقات نشان می‌دهد عده اي از شایعات مضر هستند ؛ اما برخی دیگر با هشدار نسبت بـه افراد یا موقعیت هاي‌ خطرناک، از آن ها در برابر آسیب محافظت میکنند.

 

بـه اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد شرکای تجاری یا کارفرمایان فاسد ممکن اسـت ناچیز بـه نظر برسد، اما عملکرد مفیدی دارد نه تنها بـه درد قربانیان میخورد بلکه می‌تواند بـه نظارت سو استفاده کنندگان احتمالی در آینده کمک کند.

 

درمیان گذاشتن این صحبت ها با دیگران بیانگر این اسـت کـه شـما بـه آن ها اهمیت می‌دهید و بـه آن ها اعتماد دارید و این می‌تواند شـما را بـه آن ها نزدیکتر کند.

 

راحت میخندید

برخی معتقدند افرادی کـه آسان لبخند میزنند و بـه سادگی با نگاه بـه اطرافیانشان برای ابراز مهربانی لبخند بر لب دارند، افراد جذاب و با اعتاد بنفسی نیستند و این مورد را بـه نوعی یک عیب تلقی می‌کنند در حالی‌که این حالت و نوع رفتار شـما را در نزد دیگران دوست داشتنی تر میکند.

 

دست و پا چلفتی هستید

هنگامی کـه جنیفر لارنس برای گرفتن اسکار بهترین بازیگر زن سال 2013 از پله ها بالا رفت، زمین خورد و این باعث شد همه ی بیشتر وی را دوست داشته باشند و به رغم جایگاه سوپراستار بودنش ؛ مانند سایر انسانها بـه نظر رسید.

 

اگر کسی هستید کـه هنگام غذا خوردن روی خود نوشابه می ریزید و … نترسید:لارنس و تحقیقات علمی نشان می‌دهد کـه این ویژگی ها احتمالاً شـما را دوست داشتنی تر میکند. بررسی ها نشان داد اینگونه خطا و لغزش ها بـه آدمی حالت انسانی می بخشد بـه ویژه کسانی کـه برتری هاي‌ دیگری دارند.

 

آدم رکی هستید

صداقت زیاد می‌تواند شـما را بـه دردسر بیندازد ؛ اما بـه افراد نشان می‌دهد کـه میتوانند بـه شـما اعتماد کنند ؛ حتی اگر حقیقت دردناک باشد. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی کـه احساسات خودرا ابراز می‌کنند ؛ نه این کـه فقط هر انچه را کـه فکر می‌کنند دیگران میخواهند بشنوند بیان کنند، روابط رضایت بخشی بهتری دارند و بـه طور کلی شادتر هستند.

 

صادق بودن در رابطه با احساسات خود ممکن اسـت منجر بـه مشاجره بیشتری شود نسبت بـه این کـه وانمود کنید همه ی چیز خوب اسـت، اما بیان احساسات منفی همیشه موجب خرابی روابط نیست و بسته بـه شرایط، حتی میتواند آن ها را قویتر کند.

 

صداقت ممکن اسـت در همه ی موقعیت ها و با همه ی افراد مناسب نباشد – دانستن این کـه کجا باید حد نگه دارید بسیار مهم اسـت اما افراد صریح دوستان خوب و شریک زندگی عالی از کار درمی آیند، نه تنها بـه این دلیل کـه اجازه نمی‌دهند از رفتار بد قسر در برویم بلکه وقتی از ما تعریف می‌کنند، میدانیم کـه از ته دل می‌گویند.

 

تحقیقات نشان میدهد ما درمورد افرادی کـه دوستشان داریم، توهمات مثبتی پیدا و راه هایي برای دیدن فضیلت در رذایل انها جست و جو می‌کنیم کـه با گذشت زمان، این توهمات میتواند بـه واقعیت تبدیل شود.

جدیدترین مطالب سایت