ساخت باغچه معلق بدون خاک توسط دانشجوی ایرانی

مجموعه : اخبار علمی
ساخت باغچه معلق بدون خاک توسط دانشجوی ایرانی

باغچه معلق بدون خاک 

آقا بابایی با بهرهگیری از فناوری در فضانوردان باغچه کوچک معلق خود را ساخت.نیکان آق بابایی یک دانشجوی ایرانی باغچه معلقی ساخته که بدون خاک و با مصرف اندکی آب قابلیت پرورش سبزیجات را دارد.

 

به گزارش تالاب: به نقل از نیواطلس، نیکان آقا بابایی دانشجوی طراحی دانشگاه ترنت، با کمک روشی ارزان سبزیجات را بدون خاک و با مقدار کمی آب پرورش می‌دهد. او در حقیقت یک باغچه کوچک معلق ساخته هست که در هر محیطی قادر به ساخت محصول هست.

 

ساخت باغچه معلق بدون خاک توسط دانشجوی ایرانی

 

 او امیدوار هست روزی بتواند قحطی را در دنیا ریشه کن کند و برای مردم مناطق حومه نشین درآمدزایی کند.

 

 محصولات کشاورزی که در ایستگاه فضایی بین المللی ساخت شده بود، مبنای لازم برای فناوری هاي آقا بابایی را فراهم کرد.

 

فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی دانه گیاهان را در بالش هاي کوچکی کاشتند که جایگزین خاک بودند، این بالش ها به رشد ریشه  و ذخیره آب کمک میکردند.

 

آقا بابایی نیز با بهرهگیری از همین فناوری باغچه کوچک معلق خود را ساخت.

 

او پس از کاشت دانه ها در باغچه، یک محلول مغذی را روی ریشه گیاهان اسپری کرد. از سوی دیگر اکسیژن موجود در اتاق نیز توانست اطراف ریشه هاي گیاه جریان یابد و به روند رشد کمک کند.

 

باغچه معلق اضافه بر ارزانی به خانواده هاي ساکن در شرایط نامساعد آب و هوایی کمک می‌کند سبزیجات پرورش دهند. این باغچه معلق کوچک در مقایسه با روشهای معمولی ۹۰ درصد آب کمتری مصرف می‌کند.

جدیدترین مطالب سایت
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع