بدن انسان بعد از مرگ

مجموعه : اخبار علمی
بدن انسان بعد از مرگ

نحوه تجزیه بدن بعد از مرگ

دراینجا ۵ اتفاق عجیبی که بعد از مرگ برای بدن میوفتد را بازگو کرده ایم.تا شما از اتفاقاتی که پس از مرگ برای بدن میوفتد طبیعت بعد از مرگ با بدن انسان مهربان نیست.

 

باید شاد باشیم که این روزها آیین هاي تدفین مدرن جای تجزیه طبیعی بدن را گرفته اند. ما میتوانیم گزینش کنیم که پروسه تجزیه شدن بدنمان را با مومیایی شدن به تاخیر بیندازیم،
عمل مومیایی که درآن به جای مایعات بدن مواد نگهدارنده می گذارند.

 

یا میتوانیم تبدیل به خاکستر شویم، بدین شکل که جسدمان را در درجه حرارت ۲۰۰۰ فارنهایت می سوزانند تا موقعی که به خاکستر تبدیل شویم.

 

درحالیکه آیین هاي در دسترس مدرن ما ممکن هست خوشایند به نظر نیایند،
پروسه طبیعی بازگشت بدنمان به طبیعت حتی از آن هم پست تر هست.

 

حتی قدیمی ترین مردمان هم می دانستند چگونه بین خود و جسد در حال تجزیه فاصله بگذارند.
در سال ۲۰۰۳ باستان شناسان انسان هایي باستانی مربوط به ۳۵۰۰۰۰ سال پیش در شمال اسپانیا یافتند
که مردگانشان را دفن می‌کردند.

 

پس در طی تجزیه چه اتفاقی برای بدن می افتد؟

سلول هایتان از هم باز می‌شوند. پروسه تجزیه بدن تنها چند دقیقه بعد از مرگ شروع می‌شود.
وقتی که قلب از تپش باز می‌ایستد، ما سرمای مرگ را تجربه می‌کنیم.

به گزارش تالاب:هنگامی که دمای بدن انسان ۱٫۵ درجه فارنهایت پایین می‌آید تا به دمای اتاق برسد.
و فورا خون شروع به اسیدی شدن میکند و همان زمان دی اکسید کربن بالا میرود.

به همین علت سلول ها شروع به باز شدن از هم دیگر کرده و آنزیم ها را در بافت هاي بدن خالی می‌کند،
درنتیجه خودشان را از درون هضم می‌کنند.

 

√ به رنگ سفید- و ارغوانی درمی آیید

سنگین شدن از علائم مشخصه بدن انسان بعد از مرگ هست. درحالیکه باقیمانده بدن شما بعد از مرگ کمرنگ شده،
سلول هاي خونی قرمز سنگین به قسمت هایي از بدن که نزدیک زمین هست حرکت می‌کنند.

و این بدین خاطر هست که گردش خون متوقف شده هست.

درنتیجه این تغییرات لک هاي ارغوانی سراسر قسمت پایینی بدن را می پوشاند.

درحقیقت پزشکی قانونی از روی این علائم می‌تواند زمان مرگ را تشخیص دهد.

 

√ کلسیم باعث انقباض ماهیچه ها می شود

همۀ ما در مورد لَخت شدن بدن بعد از مرگ شنیده ایم، زمانیکه بدن انسان سنگین شده و تکان دادنش سخت می‌شود.
این سنگین شدن ۳ تا ۴ ساعت بعد از مرگ اتفاق میوفتد، بعد از ۱۲ ساعت به حداکثر خود می‌رسد
و بعد از ۴۸ ساعت از هم می پاشد. چرا چنین اتفاقی میوفتد؟

 

پمپ هایي در غشاء سلول هاي ماهیچه اي وجود دارد که کلسیم را میزان می‌کند.
وقتی که بعد از مرگ این پمپ ها از کار می افتند، کلیسم وارد سلول ها شده، سبب میشود
ماهیچه ها منقبض و سفت شوند. بنابراین بدن سنگین میشود.

 

√ ارگانهای بدن خودشان را هضم می کنند

فساد و تعفن مانند آن چه که در فیلمهای زامبی می‌بینیم بعد از سنگین شدن بدن اتفاق میوفتد.
این مرحله با کمک مومیایی کردن به تاخیر میوفتد، اما بالاخره بدن تسلیم می‌شود.

 

آنزیم هاي پانکراس کاری میکنند این اندام خودش را هضم کند.
میکروب ها به این آنزیم ها حمله کرده و بدن در قسمت شکم به سمت اطرافش سبز رنگ میشود.

 

به گزارش تالاب:همان طوریکه کارولین ویلیامز در NewScientist مینویسد: ذینفع هاي اصلی در بین ۱۰۰ تریلیون باکتری میباشند
که در روده ما زندگی خود را به صورت هماهنگ با ما می گذارندند.

 

درحالیکه این باکتریها بدن ما را در هم می شکنند، putrescine «ماده سمی در گوشت فاسد»
و cadaverine آزاد میکنند، این‌ها ترکیباتی میباشند که باعث می‌شوند بدن بوی مرگ بدهد.

 

√ بدن در یک موم پوشیده می شود

بعد از فاسد شدن پوسیدگی به سرعت بدن را تبدیل به اسکلت میکند. با این حال در این راه تغییرات جالبی دارند. اگر بدن در تماس با خاک سرد یا آب باشد، ماده مومی شکل چربی از میکروب هایي که بافت ها را هم می پاشد شکل می‌گیرد.

 

این چربی مانند یک مخافظ برای اندام هاي داخلی بدن هست. این رویداد محققان را به اشتباه انداخت که فکر کنند بدن خیلی زودتر از انچه درواقع اتفاق میوفتد می میرد، درحالیکه یک مورد چربی مرده ۳۰۰ ساله اخیرا در سوئیس یافت شد.

 

√ درپایان، همه ما به زمین بازمی گردیم

فقط چگونه بازگشتن ما مهم هست. چه سوزانده شویم یا در زمین دفن شویم بالاخره به زمین بازمی گردیم و شاید در بعضی از موارد هم مومیایی شویم.