حشره ای با چهره ای شبیه موجودات فرازمینی

مجموعه : اخبار علمی
حشره ای با چهره ای شبیه موجودات فرازمینی

حشره ای با ظاهری شبیه موجودات فرازمینی

این حشره که قدمتی 100 ساله دارد دارای ظاهری شبیه به موجودات فضایی می باشد محققان حشره ای با قدمت 100 میلیون سال کشف کرده اند که چهره ای شبیه موجودات فرازمینی دارد.حشره ای شبیه موجودات فرازمینی , محققان دانشگاه اورگان حشره‌ای با قدمت 100 میلیون سالرا کشف کرده‌اند که با قیافه‌ای عجیب در کهربا جسدش سالم باقی مانده است.

 

این حشره دارای ظاهری عجیب و شبیه موجودات  فرازمينی است و رده‌بندی جديدیبرای آن در ميان حشرات ايجاد شده است. میلیونها گونه از حشرات جهان هنوز کشف نشده‌اند.غیر معمول ترین ویژگی این حشره سر مثلثی آن با چشم‌هایی که در انتهای دو طرف سر قرار دارند به حساب می آيد.

حشره ای با چهره ای شبیه موجودات فرازمینی

حشره ای شبیه به موجودات فرا زمینی

 

این حشره ماده، بدون بال‌های کوچک بوده که در پوست درختان زندگی می‌کند. این گونه در زمان دایناسورها از کنه‌ها، کرم‌ها و یا قارچ‌ها تغذیه می‌کرده است.

 

جدیدترین مطالب سایت