وزش باد نشانه ی چیست؟

مجموعه : اخبار علمی
وزش باد نشانه ی چیست؟

وزش باد نشانه ی چیست؟

 

گرچه همۀ میدانند که سرما در هوای بی باد اکثر از وقتی باد می وزد، قابل تحمل هست، اما همۀ از دلیل این پدیده اطلاع دقیق ندارند.

 

وقتی باد می وزد، فقط موجودات جاندار اکثر احساس سرما میکنند، اما دماسنج وقتی باد به آن می وزد، اصلا پایین تر نمی‌آید!!

 

دلیل اینکه وقتی در هوای سرد باد می وزد، ما اکثر احساس سرما می‌کنیم گذشته از هر چیز آن هست که هنگام وزش باد، نسبت به هوای بی باد، از صورت «و بطور کلی از تمام بدن» گرمای به مراتب بیش تری گرفته میشود. زیرا در هوای بی باد، هوای گرم شده ي اطراف بدن با سرعت کم تری جای خود را به هوای سرد میدهد.

 

هرچه باد شدیدتر باشد به همان نسبت در هر دقیقه مقدار بیش تریهوای سرد با پوست ما تماس می یابد و درنتیجه مقدار بیش تری حرارت از بدن ما می‌گیرد. تنها همین دلیل کافی هست که ما بیش تر احساس سرما بکنیم.

 

اما دلیل دیگری نیز وجود دارد. از پوست بدن همۀ وقت، حتی در هوای سرد، مقداری رطوبت تبخیر میشود. برای تبخیر حرارت لازم هست.

 

این حرارت از بدن ما و از قشر هوایی که با بدن تماس دارد گرفته میشود.

 

اگر هوا بی حرکت باشد، تبخیر کندتر صورت می‌گیرد؛ زیرا هوای چسبیده به بدن به زودی از بخار اشباع می‌شود « در هوایی که از بخار اشباع شده باشد، تبخیر به شدت صورت نمیگیرد » اما وقتی هوا حرکت میکند و مرتب هوای تازه با بدن تماس می یابد، تبخیر همۀ وقت به شدت صورت میگیرد و برای این تبخیر مقدار زیادی حرارت لازم هست که از بدن ما گرفته میشود.

 

جدیدترین مطالب سایت