آشنایی با جنگنده میگ 27

آشنایی با جنگنده میگ 27

مشخصات جنگنده میگ 27

 
میگ 27 نام این جنگنده روسی است وبا نام ناتوی فلوگر دیی و جیی شناخته میشود.
 
اساسا میگ 27 یک جنگنده تهاجمی زمینی است(استریک فایتیر)که به وسیله شرکت میگ ابتدا در شوروی و سپس در هند طراحی وتوسعه داده شد.
 
میتوان کفت که میگ 27 فرزند میگ 23 است ویک گونه بهینه شده از آن و همنطور مه اشاره شد یک جنگنده در نقش یک جنگنده ضربتی ظاهر شد.

 

آشنایی با جنگنده میگ 27

 

برسی میگ 27

میگ 27 از لحاظ ظاهر وساختار شبیه به میگ 23 است اما با پوزه متفاوت و تغییر یافته به طوری که در آن زمان میگ-23 بی را به نام پلاتیپوس در روسیه خدمت میکرد.دماغه هواپیما شیب دار و به طرف پایین بود که این ترکیب به نفع رادار هواپیما بود و با آن در رابطه مستقیم بود.

 

این باعث شده بود تا دید خلبان و فاصله سنج لیزری- نشانگر هدف یاب همگی شرایط بهتری داشته باشند.

 

آشنایی با جنگنده میگ 27

 

کابین خلبان از تجهیزات اضافی پاکسازی شد. همچنین سیستم جدید حمله به اهداف روی آن نصب شد چون میگ 27 ماموریت یافته بود تا در ارتفاع پایین اهدافش را مورد حمله قرار دهد برعکس میگ 23 که نمی توانست در ارتفاع پایین پرواز خوبی داشته باشد.نازل ها (یا سیستم های کنترل حرارت خروجی موتورهای جت)

 
خیلی ساده و در بعضی جاها حذف شدند.اینها همه به کاهش وزن وترکیب پیکر بندی سادتر و داشتن ثبات بیشتر کمک میکرد. هواپیما های بزرگ ارابه های فرود سنگین تری هم دارند.که این عمل پایین بودن کیفیت لاندینگ را کاهش میدهند.
 
 
جدیدترین مطالب سایت