آشنایی با جنگنده ی ME262

آشنایی با جنگنده ی ME262

معرفی با جنگنده ی ME262

 

ME 262 اولین جنگنده عملیاتی جهان است که به موتور توربوجت مجهز شد.

 

این جنگنده در اواخر جنگ و در سال 1944 به عنوان یک جنگنده بمب افکن و همچنین یک هواپیمای ضربتی و یک هواپیمای شناسایی به عضویت لوفت وافه درآمد.

 

آشنایی با جنگنده ی ME262

این جنگنده به خاطر ظهور دیر هنگامش نتوانست آنطور که باید در نتیجه جنگ موثر باشد و تنها 509 فروند از هواپیماهای دشمن را ساقط کرد و در طول جنگ بیش از 100 فروند از ME 262 های آلمان نیز ساقط شدند.

 

این جنگنده به 4 توپ 30 میلیمتری ، 24 راکت 55 میلیمتری R4M مجهز بوده و همچنین توانایی حمل بمب تا یک تن را نیز دارا بود.

 

 از ME 262 تعداد 1430 فروند ساخته شد که در آلمان و نیز چکسلواکی به خدمت مشغول بود که تا سال 1957 در چکسلواکی به پروازادامه می داد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت