عبارت NOTAM در هواپیمایی به چه معناست؟

عبارت NOTAM در هواپیمایی به چه معناست؟

عبارت NOTAM چیست؟

A notice to airmen «NOTAM» is a notice filed with an aviation authority to alert aircraft pilots of potential hazards along a flight route or at a location that could affect the safety of the flight.

 

NOTAMs are unclassified notices or advisories distributed by means of telecommunication that contain information concerning the establishment, conditions or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel and systems concerned with flight operations.

 

NOTAMs are created and transmitted by government agencies and airport operators under guidelines specified by Annex 15: Aeronautical Information Services of the Convention on International Civil Aviation «CICA»

 

. The term NOTAM came into common use rather than the more formal notice to airmen following the ratification of the CICA, which came into effect on 4 April 1947. Notices to airmen were normally published in a regular publication by each country’s air authorities «e.g., in Flight magazine in the UK».

 

A number of developments and amendments to the CICA have resulted in the more automated system available today.

 

بـه گزارش تالاب کلمه NOTAM مخفف “Notice to Airmen” اسـت. NOTAM توسط FAA بـه دلایل مختلف صادر شده اسـت، اما در درجه اول بـه اطلاع خلبانان از تغییرات در فرودگاه ها، راه هاي‌ هوایی و رویه هاي‌ محلی کـه بر ایمنی تاثیر می‌گذارد «چه بـه خدمه و چه بر روی زمین».

 

تعداد زیادی از NOTAM ها، از جمله بین المللی، داخلی، نظامی و غیر نظامی وجوددارد. آن ها می‌توانند در طبیعت اجباری یا مشاوره باشند. خلبانان خصوصی و خلبانان تجاری در ایالات متحده باید از NOTAM هاي‌ مختلفی کـه شامل موارد زیر هستند آگاه باشند:

 

NOTAM «D»

این NOTAM ها بـه کسانی کـه در ناحیه فراتر از منطقه فرودگاهی محلی توزیع می‌شوند، توزیع میشود. نامه “D” بـه کلمه “دور” اشاره دارد. انها در خارج از منطقه ایستگاه خدمات پرواز «یعنی ترافیک هوایی» توزیع میشوند و بـه NOT ها و «O» NOTAM ها «U» NOT تقسیم می‌شوند. «U» NOTAMs NOTAMs توسط منبع غیررسمی توزیع شده و توسط مدیر فرودگاه تأیید نشده اسـت. «O» NOTAM ها بـه خلبانانی اطلاق می‌شود کـه استانداردهای NOTAM معمولی را برآورده نمی‌کنند، اما حاوی اطلاعاتی هستند کـه برای خلبانان مهم اسـت.

 

عبارت NOTAM در هواپیمایی به چه معناست؟

NOTAM «L»

رده NOTAM «L» «کـه برای خلبانان غیر نظامی وجود ندارد» بـه پرسنل نظامی اهمیت می‌دهد. NOTAM «L» صدای NOTAM محدود بـه منطقه فرودگاهی محلی اسـت. این طبق معمول بر روی رادیو پخش میشود یا توسط تلفن منتشر میشود. NOTAM «L» کـه قبلا توسط خلبانان غیرنظامی استفاده شده اسـت بـه عنوان NOTAM «D» s طبقه بندی شده اسـت.

 

NOTAM های بین المللی

NOTAM هاي‌ بین المللی بـه بیش از یک کشور توزیع میشوند ودر قالب ICAO منتشر میشوند ودر بخش بین المللی NTAP ذخیره میشوند. یادداشت هاي‌ بین المللی در جلسات منظم پرواز در معرض نیستند و باید توسط یک خلبان تقاضای شوند.

 

NOTAM های داخلی

این NOTAMS صادر شده توسط ایالات متحده «و گاهی اوقات کانادا» ودر قالب FAA و نه فرمت ICAO تولید میشود.

 

NOTAM FOOTNOTE

تمایز بین NOTAM هاي‌ غیر نظامی و نظامی وجوددارد. NOTAMs نظامی عبارتند از نگرانی هاي‌ امنیتی مربوط بـه فرودگاه هاي‌ نظامی و عملیات نظامی کـه تحت پوشش سیستم NOTAM ملکی نیستند.

 

یادداشت های GPS

NOTAMs GPS برای مناطقی کـه مشکالت خدمات یا قطع برق را تحت تاثیر قرار میدهند، بر سیستم GPS منطقه تأثیر میگذارد.

 

مرکز داده پرواز NOTAMs

مرکز داده پرواز «FDC» NOTAM ها اجباری هستند و نیاز بـه انطباق دارند. این ها شامل خطرات ایمنی ناشی از روش هاي دستیابی دستگاه و تغییرات راه هوایی اسـت. محدودیت هاي‌ پرواز موقتی «TFRs» یک نمونه از NOTAM FDC اسـت.

 

این NOTAM ها برای بسته شدن فضای لازم و فوری هوایی مانند فضای هوایی اطراف کاخ سفید یا موقت شدن فضای هوایی در اطراف رویداد های زنده مانند المپیک صادر می‌شود.

 

محدوده منطقه NOTAMs

مرکز منطقه NOTAM فقط FDC NOTAM صادر شده برای یک منطقه بزرگ اسـت. این مرکز توسط مرکز بازرسی ترافیک هوایی «ARTCC» آغاز شده و فرودگاه هاي‌ متعدد را پوشش می‌دهد. محدودیت هاي‌ راه هوایی، فعالیت لیزر و TFR ها سه دلیل برای صدور NOTAM مرکز منطقه اسـت.

 

کلاس I NOTAMs

این فقط NOTAM هاي‌ عادی هستند کـه از طریق ارتباطات تلفنی صادر می‌شوند، بـه غیر از انتشار.

 

NOTAM کلاس II یا NOTAM های منتشر شده

این NOTAM هاي‌ طبیعی اسـت کـه از طریق ارتباطات تلفنی صادر نمی‌شود . در عوض، آن ها را در انتشار اطلاعیه بـه Airmen «NTAP» کـه هر 28 روز بـه روز می‌شود منتشر میشود.

 

جدیدترین مطالب سایت