مقایسه توان نظامی نیروی هوایی ایران + قدرت نظامی ایران

مقایسه توان نظامی نیروی هوایی ایران + قدرت نظامی ایران

مقایسه توان نظامی ایران با کشور های همسایه

مقایسه نیروی هوایی ایران با کشور های همسایه را در تالاب دنبال نمایید. نشریه تخصصی” فلایت اینترنشنال” در تازه ترین عدد خود درسال 2018 لیستی از تعداد و نوع جنگنده‌هاي در اختیار 98 کشور دارای نیروی هوایی جهان را منتشر کرده است.

به گزارش تالاب  به نقل از سی‌ان‌ان ترک دراین فهرست نیروی هوایی ایران و عده اي از کشور های همسایه ایران نیز وجوددارد.

مقایسه توان نظامی نیروی هوایی ایران + قدرت نظامی ایران

دراین فهرست تعداد جنگنده‌هاي در اختیار نیروی هوایی ایران 182 جنگنده ذکر شده که به شرح زیر است:

– 47 فروند جنگنده اف4 در چهار کلاس دی، اي، آراف و 4 اي

– 26 فروند اف 5 اي صاعقه

– 17 فروند اف 7

– 24 فروند اف 14

– 20 فروند میگ 29

– 9 فروند میراژ اف 1 اي کیو

– 23 فروند سوخو 24

– 7 فروند سوخو 22

– 9 فروند سوخو 25

مقایسه توان نظامی نیروی هوایی ایران + قدرت نظامی ایران

همچنین دراین فهرست تعداد جنگنده هاي در اختیار ارتش‌هاي جهان به جداسازی نوع و تعداد به شرح زیر است:

ایالات متحده کشور آمریکا با 1905 فروند جنگنده، بیشترین تعداد هواپیمای جنگنده را در اختیار دارد که شامل جنگنده هاي مختلف اف، اي10 سی، اي سی 130 جی و نیز دهها فروند هواپیمای بی1، بی2 و بی52 است.  

اسراییل 252 فروند هواپیمای جنگنده شامل: 67 فروند اف15 در کلاس‌هاي اي، سی و آی، 176 فروند اف16 در دو کلاس سی و آی و 9 فروند اف35 آی

اسراییل همچنین سفارش خرید 41 فروند اف35 آی را نیز به ایالات متحده کشور آمریکا داده است و تنها دارنده این نوع هواپیمای پیشرفته در جهان بعد از آمریکاست.

کره شمالی 572 فروند جنگنده شامل: 106 فروند اف5 شنیانگ، 87 فروند اف6، 120 فروند اف7، 80 فروند اچ5، 26 فروند میگ 21، 56 فروند میگ23، 35 فروند میگ 29، 18 فروند سوخو7 و 34 فروند سوخو25.

مصر 409 فروند هواپیمای جنگنده شامل: 13 فروند آلفاجت، 12 فروند هواپیمای اي تی-802، 60 فروند اف7، 168 فروند اف16 کلاس هاي اي و سی، 51 فروند میگ 21، 1 فروند میگ 29، 75 فروند میراز در کلاس هاي مختلف، 15 فروند میراژ 2000 اي ام و 11 فروند جنگنده رافائل دی ام و اي ام

همچنین ارتش مصر سفارش خرید 13 جنگنده جدید رافائل و نیز 45 فروند میگ 29 روسی را نیز داده است.

پاکستان 410 فروند جنگنده شامل: 136 فروند اف7 ، 45 فروند اف 16 اي و سی، 70 فروند جی اف -17، 69 فروند میراژهای کلاس IIIEP/OF/RP و 90 فروند میراژهای کلاس 5EF/F/PA

همچنین ارتش پاکستان سفارش خرید 78 فروند هواپیمای جی اف 17 را نیز داده است.

مقایسه توان نظامی نیروی هوایی ایران + قدرت نظامی ایران

روسیه 1550 جنگنده شامل: 262 میگ 29 و 35، 134 فروند میگ 31، 296 فروند سوخو 24، 201 فروند سوخو 25، 378 فروند سوخوهای 27-30 و 35 و 109 فروند سوخو 34

سوریه 221 فروند هواپیمای جنگنده شامل: 51 فروند میگ 21، 87 فروند میگ 23، 2 فروند میگ 25، 20 فروند میگ 29، 41 فروند سوخو 22، 20 فروند سوخو24

عربستان سعودی 284 فروند هواپیمای جنگنده شامل: 54 فروند “یوروفایتر تایفون”، 149 فروند اف 15 در کلاس هاي سی، اس، اس اي، 81 فروند “تورنادو آی دی اس”

گفتنی است عربستان سعودی همچنین سفارش خرید 28 فروند اف15 را در کلاس‌هاي مختلف به ایالات متحده ایالات امریکا داده که هنوز انها را تحویل نگرفته است.

ترکیه 207 فروند هواپیمای جنگنده شامل: 49 فروند اف 4 اي و 158 فروند اف 16 سی

ترکیه همچنین سفارش خرید 100 فروند جنگنده اف 35 اي رابه کشور آمریکا داده است.

منبع :asriran.com

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت