هواپیمای مسراشمیت BF 109

هواپیمای مسراشمیت BF 109

معرفی هواپیمای مسراشمیت BF109

 

هواپیمای مسراشمیت BF109 یکی از نخستین هواپیما های نسل جدید بودند که از بدنه و اسکلتی تمام آهنی بهره میبردند و به چرخهای جمع شونده مجهز بودند این هواپیماها در سال 1935 وارد نیروی هوایی آلمان شدند اما این جنگنده یک ویژگی اصلی داشت و آن مقام دوم تعداد تولید در تاریخ در بین هواپیماهای جنگنده با تعداد 35000 فروند.

 

هواپیمای مسراشمیت BF 109

 

BF109 را باید موفق ترین جنگنده جنگ جهانی دوم نامید که آمار موفقیت آن در ساقط کردن هواپیماهای دشمن از هر جنگنده دیگری بیشتر است .تسلیحات آن عبارت بود از 3 مسلسل 20 میلیمتری ، 2 مسلسل 13 میلیمتری ، دو راکت WGr.21 و تا 300 کیلو توانایی حمل بمب داشت.

 

هواپیمای مسراشمیت BF 109

 

این هواپیما در ادامه جنگ به صورت جنگنده بمب افکن و جنگنده ضربتی هم استفاده میشد و علاوه بر آلمان در مجارستان ، ایتالیا و رومانی نیز به کار گرفته شد. BF109 به طور تدریجی با جنگنده FW190 جایگزین شد.

 

هواپیمای مسراشمیت BF 109

جنگنده FW190

 

 

جدیدترین مطالب سایت