آشنایی با درخت مَمرَز

آشنایی با درخت مَمرَز

شرایط نگهداری از درخت مَمرَز

 

جنبه های زیبایی: حالت رشد، برگ

 

کاربرد: پرچین، پوشاننده و تک درخت

 

گیاهی است با تاج متراکم و بوته مانند، با پوست تنه صاف خاکستری و برگ های سبز درخشان و براق که می تواند به شکل یک پرچین خوب و مؤثر تربیت شود. واریته های گوناگون برگ

(برگ بریده، بلوطی و بنفش) و حالت رشد (هرمی و ستونی باریک) در دسترس می باشد که نیازهای مختلف طراحان باغ را برآورده میکند. انواع گوناگون ممرز، سرما و گرمای شدید و شرایط نامساعد خاک را تحمل می کنند.

 

خصوصیات گیاهی :

 

ارتفاع: ۱۵ متر و گاهی بیشتر

 

قطر تاج پوششی: ۹ تا ۱۵ متر

 

درختی است با تاج متراکم . شاخه ها با ارتفاع کم از سطح زمین رشد می کند. در جوانی هرمی شکل با حالت رشد فشرده و پوست تنه صاف و خاکستری رنگ است.

 

برگ: ساده و متناوب ، دارای دندانه های تیز به طول ۵ تا ۱۰سانتیمتر و پهنای ۲٫۵ تا ۴ سانتیمتر و به رنگ سبز درخشان و براق بوده که در  پائیز زرد می شود و در نیمه دوم زمستان خزان می کند.

 

گل: دارای کاسبرگ فاقد ارزش زینتی است.

 

میوه: فندقه بالدار در داخل برگچه های سبز روشن به طول  ۷٫۵ تا ۱۴ سانتیمتر می باشد که در تابستان آشکار شده و پرندگان را به خود جلب می کند.

سیستم رشد : عمیق

 

سرعت رشد: کند

آشنایی با درخت مَمرَز

 

نیازهای طبیعی:

 

آب وهوا: گرما و سرما را تحمل می کند.

 

خاک: انواع مختلف خاک حتی خاک های خشک و صخره ای را تحمل می کند . در نور مستقیم خورشید نیز خوب رشد می کند.

 

 نگه داری :

هرس: در تمام مدت سال هرس مناسب را می پذیرد .

تغذیه: تغذیه خاصی ندارند.

آفات  و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر مورد می باشد.

عیوب: انتقال وجابجایی این درخت مشکل است.

 

جدیدترین مطالب سایت