آشنایی با ماهی اسکات

آشنایی با ماهی اسکات

آشنایی با ماهی اسکات

 
اسکات ها ماهیانی هستند که می توانند تا بیش از 30 سانتی متر رشد می کنند.ماهیانی که به سختی با شرایط آکواریوم اخت می شوند.این ماهی ها به آبهای شیرین تعلق ندارند ولی گونه های کوچک را می توان در آکواریوم آب شیرین نگهداری نمود.
 
 
بعد از بلوغ ترجیح می دهد تا در آب شور نگهداری شود.ولی با تمام این اوصاف هر روز بر طرفداران و خواهان این ماهی افزوده می شود.
 
 
pH آب این ماهی باید بین 7.5-8.5 باشد.دمای آن نیز باید در حدود 20-28درجه باشد.ماهیان دیسکی شکلی هستند که دهان و سر نسبتا کوچکی دارند.
 
 
با بزرگ شدنشان بر گردی آنها افزوده می شود.اسکات های جوان از رنگ نسبتا براقی برخوردار هستند.طرفین بدن سبز-نقره ای و یا قهوه ای-نقره ای است و تمام لکه های سیاه رنگ بزرگی بر روی بدنشان دارند.رنگ باله ها بسیار متنوع است ولی هیچگاه بطور کامل رنگ به خود نمی گیرند.
 
 
با شروع دوران بلوغ از گیرایی و جذابیت رنگ بدن آن کاسته می شود و رنگ بدن به نقره ای کدر متمایل می شود که نقطه های ساه بزرگی بر روی آن قرار دارد.در صورتی که در آب شور نگهداری شوند رنگ براق تر و زیباتری خواهند داشت.
 
 
نگهداری آنها آسان است.فراهم کردن غذای آنها مشکل نیست و به دلیل همه چیز خواری می توان از هر نوع غذایی اعم از زنده،یخ زده،خشک و… استفاده کرد.
 
 
ولی باید توحه داست که باید در عذایشان مقداری مواد گیاهی گنجانده شود.همچنین این ماهی گیاهان آکواریومی را نیز خواهد خورد.به خاطر حریص و پر خور بودن آنها باید فیلتراسیون مناسب و منظم نیز انجام گیرد.
 
 
برای این منظور باید فضای خالی بین سنگریزه های کف تانک بطور منظم تمیز و پاک شوند.تعویض آب در دوران جوان لازم است ولی با این وجود می توانند درصد زیادی از نیترات را تحمل کنند.بعد از بلوغ باید به آکواریوم آب شور(آب دریا)منتقل شوند.
 
 
ولی این فرآیند ممکن است سالها به طول انجامد. این ماهی ها سازکار و صلح جو هستند ولی در بعضی مواقع به درگیری و جدل با دیگر ماهیان می پردازند. به آکواریوم بزرگی با فضای مناسب برای شنا کردن نیاز دارند.
 
 
تا کنون مورد موفقی از تکثیر آنها در اسارت گزارش نشده است.ولی اکثریت بر این باورمد که در بستر های مرجانی تخم ریزی می کندو سپس بچه ماهی ها(ماهی های جوان)به آبهای شیرین و دهانه ی نیمه شور رودخانه ها مهاجرت می کنند و دوباره پس از بلوغ به آب های شور باز می گردند.
 
 
منتظر مقاله ی تکمیلی در مورد این ماهی باشی
 
 
 
جدیدترین مطالب سایت