آشنایی با گیاه کاکتوس کوریفانتا

آشنایی با گیاه کاکتوس کوریفانتا

شرایط نگهداری از گیاه کاکتوس کوریفانتا

زیستگاه اصلی کوریفانتا پهنه های جنوبی کانادا و سرتاسر آمریکا تا جنوب مکزیک و کالیفرنیا می باشد. شباهت بسیار نزدیکی به جنس مامیلاریا داشته و تنها، در شکل ظاهری تفاوت جزئی با هم دارند.

 

کاکتوس کوریفانتا هنگام رشد به شکل توده های کوچک و بزرگ و با افزایش سن ستونی به شکل درخت تا ارتفاع ۵ متر و به رنگ سبز تا خاکستری مایل به سبز می گردند.

 

در حالی که مامیلاریا در ابتدا دارای ساختاری کروی به بلندی ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر، قطر شاخه ها نیز به ۳٫۵ تا ۱۰ سانتیمتر می رسد. بدنه آنها به رنگ سبز تا خاکستری مایل به سبز حدود ۴ تا ۱۲ شکاف دارد.

 

آشنایی با گیاه کاکتوس کوریفانتا

 

آرئول ها دارای خارهای کوتاه و بلند از ۰٫۵ تا ۲۵ سانتیمتر هستند. خارهای مرکزی درازتر و ضخیمتر از خارهای شعاعی می باشند.  رنگ خارها از سفید، زرد، قرمز روشن و قهوه ای دگرگونی دارد.

 

فصل گلدهی آن بهار و تابستان است و دارای گلهای زنگی شکل به قطر ۲ تا ۷ سانتیمتر می باشند. میوه کوریفانتا کروی، خاردار به قطر ۳ تا ۱۰سانتیمتر است.

 

گونه های مختلف گل های رنگارنگ و زیبا را در رنگ های گوناگون سرخ، زرد طلایی، ارغوانی و سفید به نمایش می گذارند. کوریفانتا به آسانی در آپارتمان و گلخانه نیز پرورش یافته و هواخواهان زیادی دارند.

 

این کاکتوس نسبت به بیماری هایی مانند زنگ بسیار حساس است، از این رو چنانچه به این بیماری دچار شد بهتر است بی درنگ دور و برکنار شود. زیرا بیماری به سرعت فراگیر خواهد شد.

 

برای جلوگیری از بیماری، هوادهی بسیار ضروری می باشد. همچنین این کاکتوس ها به آسانی با بذر تکثیر می شوند. بذر کوریفانتاها کم و بیش درشت و نیروی رویشی فراوانی داشته و سرعت رشد بذرها نیز فراوان می باشد.

 

آشنایی با گیاه کاکتوس کوریفانتا

 

 یادآوری مهم :

زمان بیرون آمدن، کپسول های دارای بذر از درون آرئول ها، بسیار دراز بوده و گاهی تا چند سال نیز به درازا می کشد.

 

* هرگز بذر آنها را نباید با دست یا انبرک بیرون کشید. هنگامی که کپسول ها سراز تنه کاکتوس بیرون آورند پس از زمان کوتاهی بذرها نیز همزمان رسیده شده و برای کشت آماده می باشند.

 

همانند اکثر کاکتوس ها، به آبیاری مناسب در طول فصول بهار تا پائیز نیازمندند و زمستان خنک و خشک را ترجیح می دهند و جایگاه آفتابی و کمی سایه را می پسندند و به دمای نزدیک صفر نیز پایداری نشان می دهند.

 

چند گونه مهم در میان کلکسیونرها عبارتند از :

C. albicolumnaris- C.andreae-C.asterias-C.chlorantha-C.clava-C.clavata-C.cornifera-C.cornuta-C.densispina-C.dlifficilis-C.echinus-C.longicornis-C.minima-C.michoacanensis-C.octacantha-C.pectinata-C.radians-C.recurvata-C.speciosa-C.vaupeliana-C.vivipara