آشنایی با شرایط نگهداری گل پیازی آماریلیس

آشنایی با شرایط نگهداری گل پیازی آماریلیس

گل پیازی آماریلیس

 

خانواده : آماریلیداسه ( Amaryllidaceae)

مبداء: آمریکای مرکزی، آفریقای جنوبی

نوع: از گیاهان دائمی پیازی با ساقه تو خالی راست

برگ: برگ ها نواری شکل حاوی رگه های طولی

گل: گل های شیپوری شکل به تعداد ۱۲-۶ عدد در هر خوشه مجتمع می باشد. قطر هر گل در حدود ۷٫۵ سانتیمتر است.

رنگ گل: صورتی،  گلی،  ارغوانی روشن یا سفید

فصل گل: تابستان

 

موارد استفاده:
   

آپارتمان، گل بریده،  هوای آزاد در حاشیه های گرم، ترجیحاً در حمایل دیوار

موقعیت : آفتاب یا سایه آفتاب

تکثیر: بذر، پیازچه

 

طرز کاشت:
   

پیازچه های تولید شده در اطراف پیازهای آماریلیس را می توان در گلدان و یا بسترهای دیگر کشت نمود.

 

برای انجام این امر مخلوط خاک باغچه، خاک برگ و کود پوسیده دامی به نسبت مساوی مورد استفاده قرار می گیرد. قبل از کاشت پیازچه ها در گلدان بایستی دقت لازم به عمل آید تا از گلدان هائی استفاده گردد که تناسب لازم را با پیاز در برداشته باشند.

 

یعنی اینکه پیازی که در وسط گلدان قرار می گیرد، از هر طرف با جدار گلدان درحدود ۳ سانتیمتر فاصله  داشته باشد. در هنگام کاشت نیز بایستی یک سوم پیاز از خاک بیرون باشد. گلدان ها را بایستی هر ۲ الی ۳ سال یکبار تعویض نمود زیرا این گیاه دارای ریشه های حساسی می باشد، و جابه جائی و صدمه به ریشه ها موجب اشکال در گل دهی آن ها می گردد.

 

تعویض گلدان بایستی در پایان دوره استراحت و قبل از شروع فعالیت مجدد گیاه صورت بگیرد. پیازهای آماریلیس را نیز می توان در خارج از گلدان در هوای آزاد و در مکان آفتابی کشت نمود.

 

با سرد شدن هوا رشد متوقف و برگ ها زرد می شود، لذا پیازها را بایستی، از خاک در آورده و در گلخانه سرد و یا محل خنک نگاهداری نمود. تکثیر آماریلیس از طریق بذر گیاهانی را به وجود می آورد که دارای پیازچه های کوچکی هستند. گل دهی گیاهان حاصل از بذر ۳ الی ۴ سال طول می کشد.

 

جدیدترین مطالب سایت