سگ‌ها با عطسه رای می دهند

سگ‌ها با عطسه رای می دهند

سگ‌های وحشی آفریقا با عطسه رای می دهند

در اطلاعاتی که به دست آمده از تحقیقات انجام شده بروی سگ ها متوجه شدند که آن ها با عطسه ازتباط برقرار می کند یک مطالعه تازه نشان داده هست که سگ هاي وحشی آفریقا با عطسه کردن برای تصمیم هاي جمعی رای گیری می‌کنند.

 

به گزارش تالاب:، تحقیقات مشترک دانشگاهیان در ولز، استرالیا و ایالات امریکا سگ‌هاي در معرض خطر را در مرکزی در بوتسوانا «Botswana Predator Conservation Trust» زیر نظر گرفت.

 

این مطالعه نشان داد که سگ‌ها از عطسه برای تصمیم گیری درمورد زمان شروع شکار پس از “گردهمایی هاي اجتماعی” بهرهگیری میکنند.

 

 

پزشک اندرو کینگ، از دانشگاه سوانسیا در ولز، گفت که سگ ها از عطسه بعنوان یک “حد نصاب” بهرهگیری می‌کنند.

 

این مطالعه توسط جانورشناسان از دانشگاه نیو سات ولز در سیدنی استرالیا، دانشگاه بران در کشور آمریکا و سوانسیا در ولز انجام شد.

قبلا تصور می‌شد که این سگ‌هاي وحشی که یکی از در معرض خطرترین گونه‌هاي دنیا میباشند، با عطسه فقط می خواهند راه تنفس خود را باز کنند.

 

 

اما درحالی که جانورشناسان جزییات ۶۸ گردهمایی اجتماعی سگ‌ها را ثبت می کردند متوجه شدند که هر چه تعداد عطسه‌ها اکثر هست گله سگ‌ها اکثر برای شکار به حرکت در می‌آید.

 

پزشک کینگ گفت: “عطسه نقش نوعی حد نصاب را بازی میکند و شمار عطسه‌ها باید به تعداد مشخصی برسد تا بر فعالیت گروه اثر بگذارد.”

“برخی دیگر از جانوران اجتماعی گوشتخوار مانند میرکت ها هم از حد نصاب بهرهگیری میکنند.”

 

 

با این حال این مطالعه حاکیست که عطسه همۀ سگ‌ها یکسان نیست.

 

رینا واکر، از دانشگاه بران، گفت: “ما متوجه شدیم که وقتی نر و ماده برتر گروه در تجمع حضور دارند، اعضای گروه فقط با چند عطسه راهی شکار میشوند.”

“اما اگر جفت برتر حاضر نباشند، به عطسه هاي بیشتری – حدود ده عطسه – نیاز هست تا گله راه بیافتد.”

نتایج این مطالعه قرار هست در نشریه علمی “اقدامات انجمن رویال بی” منتشر شود.

 

جدیدترین مطالب سایت