بروزرسانی : 2 آبان 1395

شرایط نگهداری درخت جوالدوزک

شرایط نگهداری درخت جوالدوزک

شرایط نگهداری درخت جوالدوزک

جنبه های زیبایی: برگ، گل، زیبایی حالت رشد در زمستان

کاربرد: سایبان، تک درخت و بر سطح چمن

درختی است نامنظم، گسترده  و دارای تاجی گرد و برگ های بزرگ و سبز روشن که سایه تیره تولید می کند. توصیه می شود که این درخت فقط در فضاهای باز کاشته شود تا عظمت و زیبایی آن نمایان گردد. درختی است که در اقالیم متنوع رشد می کند.

شرایط نگهداری درخت جوالدوزک

خصوصیات گیاهی:

ارتفاع: ۱۲ تا ۱۸ متر 

قطر تاج پوششی: ۱۲ تا ۲۰ متر

درختی با تاج متراکم، نامنظم و تماشایی است. تاج گسترده و تنه اصلی و افراشته. پوست تنه قهوه ای روشن فلس دار است.

برگ: برگ ها ساده و متقابل، سبز روشن به طول ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر و پهنای ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر و به شکل قلب است.

گل: سفید و معطر با مرکز قهوه ای و خطوط زرد به صورت خوشه ای بزرگ به طول ۱۷ تا ۲۰ سانتیمتر از اوائل خرداد تا مرداد ماه شکوفا می شوند .

میوه: کپسول قهوه ای لوبیائی شکل طویل به درازای ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر در اوائل پائیز ظاهر شده و در طول زمستان بر شاخه ها باقی می ماند. این گیاه نام رایج خود را از این میوه ها گرفته است. میوه ها را می توان مثل سیگار کشید.

سیستم ریشه: عمیق

سرعت رشد: سریع

شرایط نگهداری درخت جوالدوزک

نیازهای طبیعی:

آب وهوا: بهترین رشد را در محیط های خشک دارد و گرما و سرما را می پذیرد.

خاک : انواع خاک ها را تحمل می کند ولی بهترین رشد را در خاک های لومی و مرطوب وغنی با زهکش خوب دارد. PH قلیائی و خشکی را تحمل می کند. در نور مستقیم خورشید و نیم سایه خوب می روید.

نگه داری:

هرس: اواخر زمستان یا اوائل بهار هرس خشکه گیری شود. گاهی نیز به هرس فرم نیاز پیدا می کند.

تغذیه: هر سال در پائیز کود دامی داده شود.

آفات و بیماری ها:

نسبت به هر دو مقاوم است.

عیوب : ریزش برگ ها و گل ها و شاخه ها و میوه ها امر نگه داری فضای سبز را مشکل می کند.

درخت کاتالپا گونه.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت