خرید و فروش در اینترنت

طریقه شناسایی ماهی های بیمار

طریقه شناسایی ماهی های بیمار

علایم ماهی های بیمار

 

به طور کلی رفتار و وضع ظاهری ماهی بیمار از ماهی های سالم متمایز است.

 

بنابراین به آسانی می توان در یک آکواریوم بین تعدادی ماهی یک یا چند ماهی بیمار را شناسایی نمود.عوامل ظاهری عمده ای که در تشخیص و شناسایی ماهی بیمار موثر هستند عبارتند از:

 

۱-بیحال شدن ماهی

۲-فرار نکردن در اثر تحریک یا ترساندن

۳-شنای غیرطبیعی

۴-جدا شدن از سایر ماهی ها و کناره گیری کردن از آن ها

۵-مالیدن بدن به دیواره ها یا کف

۶-ماندن در سطح آب

۷-باز نگه داشتن دهان

۸-سریع شدن تنفس و افزایش تعداد آن در دقیقه

۹-پریدن از آب

۱۰-کمرنگ شدن سطح بدن

۱۱-خونریزی جلدی

۱۲-سخت شدن یا پاره شدن باله ها

۱۳-تا خوردن باله ها

۱۴-ظهور لکه های سفید یا قرمز بر روی بدن

۱۵-پیدا شدن لکه های ابر مانند بر روی بدن

۱۶-امساک یا غیر طبیعی بودن تغذیه

 

هر ماهی بیمار ممکن است یک یا چند عامل از عوامل فوقالذکر را نشان دهد.در هر صورت بلا فاصله بعد از ظهور علایم بیماری باید در اسرع وقت نسبت به شناسایی و کنترل عامل بیماریزا اقدام نمود.در غیر این صورت ممکن است ماهی ها در وضعی قرار گیرند که کنترل یا مداوای آن ها امکان پذیر نباشد.