ماهی کریدوراس کاهی یا خال خال

ماهی کریدوراس کاهی یا خال خال

ماهی کریدوراس کاهی یا خال خال

 

اندازه ی این ماهی که بومی آرژانتین و جنوب شرقی برزیل است تا ۷ سانتی متر می رسد.بیش از همه ی گربه ماهی ها به عنوان نظافتگر به کار می رود.

 

باله های پشتی و دمی تا حدودی روشن بوده و با خال های سیاهی منقوش می باشد.باله های سینه ای آن زرد و باله های مخرجی و شکمی سفید عاجی می باشند.

 

رنگ بدن زرد است ولی در نزدیکی سر،برخی از صفحات استخوانی سبز رنگ می باشند.چشم ها روشن و طلائی رنگند.تغییرات درجه حرارت ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتی گراد را به خوبی تحمل می نمایند.

 

معمولا این ماهی و گونه های مشابه آن در آکواریوم تخمریزی نمی نمایند.دلیل اصلی آن این است که غذای مناسب به آن ها داده نمی شود.

 

جدیدترین مطالب سایت