معرفی بُرزی کاکتوس

معرفی بُرزی کاکتوس

معرفی بُرزی کاکتوس

برزی کاکتوس گونه ای از کاکتوس های ستونی اغلب مستقیم است که عضوی از خانواده  Cleistocactus محسوب میشود و نام آن از نام پروفسور گیاه شناس (A.Borzi) در سال ۱۹۰۹ـ م که کاشف این کاکتوس در باغ گیاه شناسی پالرمو (palermo) در سیسیلی (sicily) بود گرفته شده است.

 

زیستگاه این کاکتوس پهنه های بولیوی، اکوادر و پرو بوده و تا ارتفاعات ۳۰۰۰ متر نیز گسترش دارند.

 

ساختاری همانند سرئوس ها داشته، ساقه ی مستقیم و یا نیمه مستقیم آنها گاه دارای شاخه های فرعی است.

 

 

قطر آنها ۲ تا ۸ سانتیمتر و درازای آنها به ۱ تا ۲ می رسد، پوشش سبز رنگ درخشان، زیبایی بخش بدنه آنها بوده۸ تا ۱۶ شیار مستقیم در اطراف بدنه ی اصلی و رشد کم و بیش نا موزون آن را به حالت آویز در می آورد و ویژگی دیگری به این جنس می بخشد. در سطح ساقه ی آنها بریدگی و شکاف V شکل در موقعیت زیرین هر آرئول وجود دارد.

 

 

آرئول ها، کروی با پرزهای سفید  رنگ و ۸  تا ۱۵ خار شعاعی و ۳ تا ۴ خارهای مرکزی هستند. درازای خارهای شعاعی ۱ سانتیمتر است که به هم فشرده اند و درازای خارهای مرکزی ۱ تا ۵ سانتیمتر و به شکل راست و مستقیم دیده می شوند.

 

رنگ خارها قهوه ای متمایل به سیاه و در برخی گونه ها زرد مایل به کرم می باشد.

 

گل های برزی کاکتوس لوله ای شکل با گلبرگ هایی نیمه باز به دارازای ۴ تا ۸ سانتیمتر که در رنگ های سرخ و بنفش و در تابستان نمایان می شوند.

 

میوه ها، کروی به قطر ۱ تا ۲ سانتیمتر در رنگ های سبز و سفید با پرزهای قهوه ای در سطح دیده می شوند. یکی از روش های ازدیاد این گیاهان کشت بذور است.

 

همچنین برای کاکتوس ها، تولید شاخه های جانبی نموده و تکثیر می شوند، بهتر است که هر ساله شاخه های قدیمی با دقت بریده وحذف شوند، برای جلوگیری از بیماری های گوناگون و پوسیدگی تا آنجا که می توانیم باید آنها را در برابر هوای آزاد و نور شدید خورشید قرار دهیم.

 

 

در فصل تابستان چنانچه در فضای بیرون از گلخانه و یا خانه نگهداری می شوند به آسانی گلدهی خود را آغاز می کنن، کود پتاس دار در استحکام خار ها و رشد آنها کارساز بوده و برای ترکیب خاک آنها نیز ماسه شسته به کار می بریم .

 

هر ۱۵ روز یکبار آبیاری به صورت مهپاش انجام گیرد که خود شفافیت و شادابی آنها را فراهم می سازد.

 

آموخته ها و پژوهش ها نشان داده که برزی کاکتوس ها همواره یکی از بهترین پایه ها برای سرعت رشد هستند. هر گاه پیوند های دیر رشدی مانند نئوپرتریا (Neoporteria) و اوبلمانیا (Uebelmannia)، روی پایه های برزی پیوند زده شوند به تندی رشد می نمایند،

 

البته برزی کاکتوس ها سرعت رشد را افزایش خواهند داد ولی پس از گذشت زمانی دیگر، استواری زیادی در نگهداری پیوندک ها نشان نمی دهند.

 

زیرا به مرور زمان قطر پیوندک زیاد شده ولی پایه ضعیف مانده و خم می گردد.

 

در این زمان بهتر است پایه را که تنها با هدف دستیابی به تسریع رشد برگزیده شده بود حذف، و پیوندک را دوباره به روی خاک آورده و یا بر پایه دیگری پیوند زده شود.

 

چند گونه ی نامی برزی کاکتوس در زیر آمده است:

 

B.aurantiacus_ B.aurivillus_ B.cullmannianus _ B.roezlii_ B.samaipatanus_ B.sextonianus_ B.webesterianus

جدیدترین مطالب سایت