معرفی گیاه کاکتوس اِسپوستوا

معرفی گیاه کاکتوس اِسپوستوا

گیاه کاکتوس اِسپوستوا

زادگاه اصلی اسپوستوا، بخش های شمال پرو، و جنوب کشور اکوادراست. اسپوستوا از نام کاشف آن NE.Esposto گرفته شده است.

 

از نشانه های روشن ساختار آن، رشد کاملاً استوانه ای و داشتن ۲۰ تا ۳۰ شیار مشخص بر روی ساقه است. قطر شاخه های آنها ۵ تا ۱۵ سانتیمتر بوده و ارتفاع ساقه اصلی از ۲ تا ۷ متر دگرگونی دارد.

 

رنگ بدنه سبزشان از موهایی متمایل به سفید پوشیده شده است و تراکم موهای سفید در قسمت انتهای ساقه بیشتر است. آرئول ها نزدیک به یکدیگر قرار دارند که هر یک دارای ۲۰ تا ۴۰ خار شعاعی به رنگ های سفید زرد و ۱ تا ۲ خار مرکزی به درازای ۱  تا ۴ سانتیمتر به رنگ استخوانی و قهوه ای مایل به سرخ هستند.

 

گل های قیفی شکل به درازای ۴ تا ۸ سانتیمتر در قسمت انتهای ساقه (apex) به رنگ های سفید و زرد در میانه تا اواخر تابستان شکوفا می شوند.

 

نیمی از بدنه گل با موهای سفید پوشیده شده و حتی خارها در پاره ای از گونه ها در زیر پوشش کرکها پنهان گشته و در چند سالگی خود را نشان می دهند. میوه اسپوستوا کوچک و کروی به درازای ۴ سانتیمتر پوشیده از موست که هنگام رسیدن سرخ رنگ می شود.

 

تکثیر اسپوستوا از طریق قلمه گرفتن از گیاه مادر امکان پذیر است همچنین با کشت بذر نیزازدیاد آن انجام می گیرد ولی کاشت و تکثیر آن دشوار است. اصولاً در گلخانه های پرورش دهنده کاکتوس به این جنس باید با دقت و ظرافت ویژه ای رسیدگی نموده و معمولاً جدای از دیگر کاکتوس ها نگهداری می شوند.

 

آبیاری آن از بستر یعنی از کف گلدان ها انجام می گیرد، ریختن آب روی موهای سفید، (کرک مانند)، موجب کدر شدن رنگ آن می گردد. چنانچه شماری از گونه های آن در کلکسیون کاکتوس یافت می شود. بهتر است که برای آنها زیر گلدان های کوچک در نظر گرفته و آبیاری آن نیز از بستر انجام گیرد.

 

باید دانست که شیوه آبیاری از بستر،روش بسیار درستی درباره همگی کاکتوس ها می باشد. همچنین هرچند گاهی بهتر است آبیاری با مه پاش انجام گیرد.

 

تا گردوغبار موجود از روی آنها برکنار شود. خاک مورد نیاز اسپوستوا، خاک غنی و زهکشی شده و تا دمای ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر پایداری نشان می دهند. نیازمند آب مناسب و کافی در ماه های گرم سال و در ماه های سرد باید خشک نگاه داشته شوند.

 

چند گونه نامی و شناخته شده اسپوستوا شامل:

E.huanucensis-E.lanata-E.mirabilis-E.mocupensis-E.procera-E.ritterii

و دوگونه از پزدواسپوستوا نیز عبارتند از:

PS.melanostele-PS.nana.

 

جدیدترین مطالب سایت