نگهداری از گیاه آپارتمانی برگ قاشقی

نگهداری از گیاه آپارتمانی برگ قاشقی

نگهداری از گیاه آپارتمانی برگ قاشقی را در این بخش بخوانید.

پپرومیا از گیاهان همۀ وقت سبز و از خانواده ي پیپراسه «فلفلی ها» PIPERACEAE می باشد.

دارای گونه هاي گوناگون و اغلب دارای برگ گوشتی و نیمه گوشتی و جثه اي کوچک میباشند.

این گیاه با نام انگلیسی Desert privet و نام علمی Peperomia magnoliaefolia که در فارسی پیرومیا، قاشقی نامیده می‌شود.

به گزارش تالاب: این گیاه با نام انگلیسی Desert privet و نام علمی Peperomia magnoliaefolia که در فارسی پیرومیا، قاشقی نامیده میشود.

 

پیرومیا از خانواده پی پراسه و زادگاه آن برزیل و جنگل امازون بوده ،دارای برگهای قلبی شکل،

گوشتی و ابلق به رنگهای سفید کرمی و سبز می باشد، زادگاه این گیاه جنگلهای نسبتا تاریک بوده

و به همین سبب سایه آپارتمان را به خوبی تحمل می کند.

 

نگهداری از گیاه آپارتمانی برگ قاشقی

نگهداری از گیاه آپارتمانی برگ قاشقی

نیازهای گیاه برگ قاشقی :

نور:

نیم سایه آفتاب و نور کنار پنجره احتیاجات نوری آن را فراهم سازی می کند، احتیاج به مراقبت در برابر اشعه مستقیم آفتاب به خصوص در ظهر دارد.

 

دما:

حداکثر درجه حرارت در تابستان ۲۴ درجه و حداقل درجه در زمستان ۱۸ درجه هست،گیاه تا ده درجه هم مقاومت نشان می‌دهد.

در کل به هوای خنک نیاز دارد.

 

آبیاری:

اجازه دهید در میان دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود،

آبیاری بیش از اندازه به خصوص در زمستان باعث پوسیدگی گیاه و در نهایت حمله قارچ مریضی زا ي ««بوتری تیس»» میگردد،

در تابستان هر ۷ روز یک‌بار و در زمستان هر ۲الی ۳ روز یک‌بار آبیاری نمایید.

 

معرفی گیاهان آپارتمانی- برگ قاشقی

رطوبت: غبارپاشی هفته اي دو بار در تابستان و یک بار در زمستان پیشنهاد می‌گردد.

 

تغذیه:

مواد خوراکی و عناصر مورد نیاز گیاه را با افزایش کودهای مایع یا جامد محلول در آب هاي مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور هر دو هفته یک‌بار فراهم سازی کنید.

 

خاک مناسب:

خاک لیمونی برترین محیط رشد ریشه این گیاه هست.

 

تعویض گلدان:

ریشه هاي این گیاه سطحی و ریز هست،ترجیح می دهند در گلدان کوچک زندگی کنند،به هر صورت هر سال ریشه ها را بازدید کنید و در صورت لزوم ان را با یک اندازه بزرگ‌تر تعویض نمایید.

 

تمیز نمودن برگها:

به علت شکننده بودن برگ ها غبارپاشی جهت تمیز نمودن برگها کفایت می کند.

 

تکثیر:

زمان مناسب برای گرفتن قلمه ساقه یا برگ در اواخر بهار یا تابستان و ریشه دار کردن انها در دمای ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد می باشد.

 

نگهداری از گیاه آپارتمانی برگ قاشقی

نگهداری از گیاه آپارتمانی برگ قاشقی