گل پیازی اندیمون

گل پیازی اندیمون

آشنایی با گل پیازی اندیمون

 

خانواده : لیلیاسه ( Liliaceae)

 

مبداء:انگلستان

 

نوع: از پیازهای زینتی
  

گل:   لوله ای زنگوله ای شکل وآویزان

 

رنگ گل: آبی کم رنگ، سفید، آبی پررنگ، گلی- ارغوانی یا صورتی

 

فصل گل: بهار

 

گل پیازی اندیمون

 

موارداستفاده: حاشیه های باغچه وفضاهای سبز

 

موقعیت : آفتابی

 

تکثیر: پیازچه های ظاهر شده درکنار پیاز اصلی

 

طرز کاشت: مانند سایر گیاهان پیازی اعمال می گردد.

 

جدیدترین مطالب سایت