بروزرسانی : 22 اردیبهشت 1403

گل پیازی اندیمون؛ انواده لیلیاسه Liliaceae

گل پیازی اندیمون؛ انواده لیلیاسه Liliaceae

آشنایی با گل پیازی اندیمون

خانواده : لیلیاسه ( Liliaceae)

مبداء:انگلستان

نوع: از پیازهای زینتی
  گل:   لوله ای زنگوله ای شکل وآویزان

رنگ گل: آبی کم رنگ، سفید، آبی پررنگ، گلی- ارغوانی یا صورتی

فصل گل: بهار

گل پیازی اندیمون

موارداستفاده: حاشیه های باغچه وفضاهای سبز

موقعیت : آفتابی

تکثیر: پیازچه های ظاهر شده درکنار پیاز اصلی

طرز کاشت: مانند سایر گیاهان پیازی اعمال می گردد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت