گیاه آبزی آپونوگتون

گیاه آبزی آپونوگتون

گیاهان این خانواده بومی آسیا، استرالیا وآفریقا هستند. گونه های بومی آفریقا جزو گیاهان سخت جهت نگهداری در آکواریوم محسوب می شوند که نگهداری آنها فقط به افراد حرفه ای توصیه می شود.

 

یکی از زیباترین گیاهان این خانواده گونه ی Aponogeton madagascariensis  است. این گیاه به دلیل نوع بافت برگ هایش که ساختاری شبکه ای دارد در سرتاسر جهان از طرفداران بی شماری برخوردار است و قیمت نسبتاً بالایی دارد.

 

آپانوگتون ها فقط در زیر آب قادر به ادامه ی حیات هستند ولی با رسیدن به سطح آب ساقه ی میانی خود را به بیرون گسترش می دهند و گل های کوچک و سفید رنگی در قسمت بیرونی ساقه پدیدار می شوند. این گیاهان به سیستم گاز دی اکسید کربن، نور متوسط تا زیاد و PH  نرمال و در حدود ۷ نیاز دارند.

 

سطح نگهداری
   

متوسط تا سخت

شدت نور
   

متوسط

PH
   

6.5 الی ۷٫۵

KH
   

3 الی ۸

دما
   

حداکثر ۲۸ درجه سانتیگراد

خاستگاه
   

آسیا

خانواده
   

آپونوگتوناسیه Aponogetonaceae