گیاه آپارتمانی دراسنا پرچمی

گیاه آپارتمانی دراسنا پرچمی

شرایط نگهداری از گیاه آپارتمانی دراسنا پرچمی

 

گیاهان آپارتمانی

 

زخم های سفید پنبه ای شکل روی برگ ها و ساقه های گیاه مشاهده می شود: عامل آن حشره آفت است، هر دو هفته یکبار با سم حشره کش نفوذی طبق دستور گیاه را سمپاشی کنید، گلدان را از مجاورت گیاهان دیگر دور کنید.

 

برگ ها زرد رنگ و پوسیده اند، ریشه در حال پوسیدن و گیاه خود را انداخته است: آبیاری بیش از اندازه عامل آن است، اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله بین دو آبیاری خشک شود، سپس آبیاری نمایید، زهکش را بازدید کنید.

 

برگ ها تغییر رنگ داده و لکه های قهوه ای روی  آنها مشاهده می شود: عامل آن حشره آفت است، هر ماه یکبار با سم حشره کش نفوذی گیاه را طبق دستور سمپاشی کنید تا علائم بر طرف شوند.

 

به گزارش تالاب حاشیه برگ های پائین زرد، نوک آنها قهوه ای شده است و سقوط می کنند: گیاه خیلی تشنه است، گلدان را برای مدت ۱۵ دقیقه درون تشت پر از آب قرار دهید، آبیاری را تنظیم کنید.

گیاه آپارتمانی دراسنا پرچمی

گیاه آپارتمانی دراسنا پرچمی

 

برگ ها کمرنگ شده و می ریزند: هوا خیلی گرم و خشک است، گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید، هفته ای سه بار در تابستان غبارپاشی کنید، گیاه را در معرض کوران قرار ندهید.

 

لکه های سوخته قهوه ای روی برگ ها مشاهده می شود: در آفتاب غبارپاشی نکنید، قطرات آب در عبور دادن نور خورشید مانند ذره بین عمل می کنند.

 

ساقه از بالا شروع به پوسیدن نموده و برگ ها هم شروع به ریزش نموده اند: هوا خیلی سرد است، گیاه را به محل گرم تری منتقل کنید.

 

برگ ها رنگ خود را از دست داده اند: نور کافی نیست، گیاه را به محل روشن تری ببرید،موظب اشعه مستقیم آفتاب باشید.

 

برگ های جدید ریز هستند و رشد گیاه کند شده است: احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد، هر دو هفته یکبار طبق دستور عمل کنید.

 

برگ ها زرد و تار عنکبوت زیر آنها مشاهده می شوند: کنه ریز قرمز عامل آن است، هر دو هفته یکبار با سم کنه کش طبق دستور گیاه را سمپاشی کنید، غبار پاشی در کاهش آفت موثر است.

 

  *اگر چه این گیاه در سایه مقاومت خوبی از خودش نشان می دهد، ولی در نور کافی نوار قهوه ای رنگ حاشیه برگ ها بهتر نمایان می گردند.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت