گیاه آپارتمانی پوتوس ابلق

گیاه آپارتمانی پوتوس ابلق
پوتوس گیاهی است که با نور کم مشکلی ندارد و در سرما و گرما نسبت به گیاهان دیگر مقاومت بهتری دارد و خیلی زود می تواند رشد داشته باشد و بخاط همین بهترین انتخاب برای کسانی هست که تازه میخواهند گل و گیاه بگیرند.
 
پوتوس ابلق
این گیاه زینتی هم جزء خانواده آراسه و نیازهایش مانند فیلودندرون ها است، گونه های زیادی دارد و زادگاهش آسیای جنوبی است، در تمام خانه ها عمومیت پیدا نموده و سریع الرشد و ارزان و کم توقع است، رنگ برگ ها از سبز تا سبز ابلقی با مخلوطی از رنگهای زرد و زرد تند و سفید کرمی است، شاخه های بالا رونده و آویزان آن در منازل تا حدود ۵ متر میرسد که با هدایت و ثابت نمودن آنها بدنه دیوارهای اتاق را تزئین میکند، رطوبت کم محیط را تحمل می کند و تکثیر آن ساده است.
گیاه آپارتمانی پوتوس ابلق
نیازها:
نور:   این گیاه نیم سایه را ترجیح میدهد، نژادهای ابلق رنگ متنوع خود را در سایه از دست میدهند، گیاه را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
 
دما:   اگر چه در زمستان تا ۱۳ درجه را تحمل میکند ولی درجه حرارت دلخواه در این فصل ۱۶ درجه است، درجه حرارت را در تابستان زیر ۲۴ درجه نگهدارید.
 
آبیاری:   اجازه دهید خاک سطح گلدان در زمان بین دو آبیاری خشک شود و سپس آبیاری نمایید، در تابستان هر ۴-۵ روز و در زمستان هر ۷-۸ روز آبیاری کنید. زهکش گلدان را مرتباً بازدید کنید.
 
رطوبت:   در تابستان ۲-۳ بار در هفته و در زمستان ۲ بار در هفته غبارپاشی لازم است، از آب ولرم استفاده کنید.
 
تغذیه: کمبود عناصر غذایی گلدان را با افزایش کودهای مایع یا جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور و نصف میزان توصیه شده از طرف سازنده هر ماه یکبار جبران کنید.
 
گیاه آپارتمانی پوتوس ابلق
خاک مناسب:   لیمونی
 
تعویض گلدان :گلدان کوچک را بر بزرگتر ترجیح میدهد، سن گیاه و حجم ریشه و ساقه معرف زمان تعویض گلدان است.
 
تمیز نمودن برگ ها: جهت تمیز نمودن برگ ها از غبارپاشی یا مالش پارچه یا اسفنج مرطوب بر روی سطح برگ ها استفاده کنید.
 
تکثیر: ریشه دار نمودن قلمه های ساقه در بهار در شن و پیت در دمای ۲۱ درجه.
 
 
گیاه آپارتمانی پوتوس ابلق
عوارض و درمان :
زخم های پنبه مانند سفید رنگ روی برگها ظاهر شده اند: عامل آن حشره آفت است، هر دو هفته یکبار با سم حشره کش نفوذی گیاه را سمپاشی یا با پنبه آغشته به محلول سم لکه ها را خیس کنید.
 
برگها و ساقه ها خم شده و خشک میشوند: هوا خیلی گرم و گیاه تشنه است، گلدان را به محل خنک تری منتقل و فوراً آبیاری نمایید، غبارپاشی فراموش نشود..
 
برگها سبز کمرنگ هستند: نور کم است، گیاه را به محل روشن تری با نور غیر مستقیم منتقل نمایید.
 
برگها رنگ پریده هستند: شدت نور زیاد است، گلدان را به محلی با شدت نور کمتر ببرید.
 
گیاه خود را انداخته است: خاک باتلاقی شده است، یا آبیاری بیش از اندازه و هوا سرد است. شرایط را بازدید کنید.
 
رشد گیاه کند و فاصله بین برگها زیاد است :احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد. کمبود عناصر خاک گلدان را با تغذیه هر ماه یکبار در طول سال و نصف میزان توصیه شده جبران کنید.
نقاط زنگ مانند روی برگها مشاهده میشود : از عوارض مواد براق کننده برگها است، از آنها استفاده نکنید. برگها را با اسفنج و پارچه ی مرطوب تمیز کنید.
 
حاشیه برگها سیاه و نقاط قهوه ای روی آنها ظاهر شده است : آبیاری بیش از اندازه بوده است، اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله بین دو آبیاری خشک شود و سپس اآبیاری را آغاز نمایید. زهکش را بازدید کنید.
 
گیاه آپارتمانی پوتوس ابلق
برگها زرد شده اند و تار عنکبوت در زیر آنها مشاهده میشود: عامل آن کنه ریز قرمز است، با پنبه آغشته به سم کنه کش سطح برگ را خیس نموده و یا هر دو هفته یکبار با سم کنه کش سمپاشی کنید، ازدیاد رطوبت محیط در کاهش آفت موثر است.
 
روش استفاده از قیّم خزه دار: گیاه دارای ریشه ی هوایی است که قادر به رشد درون خزه قیّم است، در هنگام تعویض گلدان قیم را درون گلدان جدید نگهداشته و سپس گیاه را از گلدان قدیمی خارج کنید و در کنار قیم جدید  قرار دهید، خاک جدید اضافه نموده و با فشار دست آنها را متراکم نموده، گیاه را با نخ به قیم وصل کنید و گره بزنید، آب آبیاری را با ملایمت از روی خزه ها عبور دهید تا محیط مناسبی برای ریشه های هوایی فراهم گردد.
 
 
 کاشت مخلوط پوتوس ابلق با پوتوس قلبی مقایسه جالبی در رنگ برگها در سبد آویزان بدست میدهد!!!
 
 
جدیدترین مطالب سایت