خرید و فروش در اینترنت

گیاه آپارتمانی کریپتانتوس

گیاه آپارتمانی کریپتانتوس

گیاه کریپتانتوس

کوچکترین گیاه از خانواده «بروملیداسه»، عاشق نور خورشید است و هر چه بیشتر نور ببینند برگ ها رنگی تر و براق تر می شوند، سیستم ریشه خیلی ضعیف و قابل پرورش روی خزه و کنده درختان است، از این رو در دکوربندی از آن استفاده می شود، در کپه کاری و کاشت گروهی با گیاهان حالت جالب توجهی به گلدان میدهد و گیاهچه های کوچکی در قاعده برگ ها تشکیل می گردد که در تکثیر از آنها استفاده می شود.

 

نیازها گیاه کریپتانتوس:

 نور: به نور بیشتری نیاز دارد، در آفتاب روی برگ ها آب نریزید چون باعث ایجاد لکه های سوخته در برگ ها می شود.

 

دما: در زمستان ۱۵-۱۸ درجه سانتیگراد و تابستان ۲۴ درجه سانتیگراد.

 

آبیاری :در تابستان هفته ای دو تا سه بار و در زمستان هر ده روز یکبار آبیاری کنید.

 

رطوبت: در تابستان تقریباً هر روز نیاز به غبارپاشی با آبفشان دارد.

 

تغذیه: نیاز چندانی به تغذیه مصنوعی ندارد، در صورت مشاهده کند شدن رشد هر ماه یکبار طبق دستور تغذیه کنید.

 

خاک مناسب :پیت کمپوست دار بهترین محیط رشد ریشه را تشکیل می دهد.

 

تعویض گلدان :هر دو یا سه سال نیاز به تعویض گلدان با یک اندازه بزرگتر دارد.

 

تمیز نمودن برگ ها: غبارپاشی برگ ها را تمیز می کند. از مواد براق کننده هرگز استفاده نکنید.

 

تکثیر: جدا کردن پاگیاه در بهار، هر پا گیاه در یک گلدان باید کاشته شود.

 

گیاه آپارتمانی کریپتانتوس

عوارض و درمان گیاه کریپتانتوس :

 لکه های سوخته در روی برگ ها مشاهده می شود: علت آن غبارپاشی در آفتاب است، این عمل را در سایه انجام دهید.

 

نوک برگ ها قهوه ای هستند: هوا خشک است، غبار پاشی درمان این عارضه است، نوک برگ های عارضه دیده را قطع کنید.

 

گیاه از قاعده پوسیده است: آبیاری بیش از اندازه عامل آن است، آبیاری را قطع کنید، احتمال دارد به علت سرد بودن هوا نیز باشد،اگر پوسیدگی پیشرفته باشد گیاه تلف خواهد شد.

 

زخم های سفید رنگ پنبه ای شکل در وسط گیاه به چشم می خورد: عارضه مربوط به حشره آفت است، با سم حشره کش نفوذی هر ۱۴ روز یکبار طبق دستور سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند.

 

نوک برگ ها چروکیده و لاغر و نازک شده اند: هوا گرم و گیاه تشنه است، آبیاری کنید و گلدان را به محل خنک و مرطوب منتقل کنید.

 

برگ ها خشک شده و می ریزند: نور کافی نیست، گلدان را به محل روشن تری منتقل کنید.

 

*نحوه کاشت روی چوب درختان:

 

 الف)قطعه ای از پوست درخت را انتخاب کنید و چنانچه فاقد فرورفتگی طبیعی است، متناسب با حجم ریشه فرو رفتگی درست کنید.

ب)گیاه را از گلدان خارج کنید، ریشه را با مقداری خزه اسفاگنوم با سیم روکش دار سیم پیچی کنید.

گیاه را با سیم به تنه یا پوست درخت وصل کنید، غبارپاشی روزانه را فراموش نکنید.

 * برگ های زیبای آن در کاشت گروهی و یا کاشت داخل ویواریوم با گیاهان دیگر مقایسه جالبی در شکل برگ ها به بیننده عرضه می نماید.

 

برچسب‌ها: