خرید و فروش در اینترنت

گیاه آکواریومی آمانیا

گیاه آکواریومی آمانیا

گیاه آمانیا

 

گیاهان این خانواده با نام علمی لیتراسه Lythraceae شامل تعداد زیادی از گیاهان آبزیی می شود که تقریباً در بیشتر نقاط مرطوب گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کنند.

 

آمانیاها را همچنین به نام عمومی ساقه قرمز (Red stem) نیز می شناسند که به دلیل رنگ قرمز برگ ها و ساقه هایشان به این نام مشهورند.

 

یکی از گیاهان معروف این خانواده گونه ی Ammannia senegalansis است که بومی کشور سنگال در آفریقا است.

 

برای نگهداری موفقیت آمیز این گیاهان به نور زیاد، سیستم گاز دی اکسید کربن و افزودن منظم عناصر کمیاب نیاز است. هر چند آمانیاها می توانند خود را با شرایط مختلف انطباق دهند اما تأمین شرایط ایده آل آنها می تواند به رشد و سلامت گیاهان کمک کند.

 

گیاه آکواریومی آمانیا

 

سطح نگهداری :
   

متوسط

 

شدت نور :متوسط تا زیاد

PH

6.5 الی ۷٫۵

KH

3 الی ۸

دما : حداکثر ۲۸ درجه سانتی گراد

خاستگاه :بیشتر نقاط گرمسیری جهان

خانواده : لیتراسیه  Lythraceae