گیاه آکواریومی ریکسیا

گیاه آکواریومی ریکسیا

ریکسیا از گروه گیاهان شناور است که به نام خزه ی آبی نیز معروف است.

 

این گیاه به طور وسیع در اروپا، آسیا و آفریقا وجود دارد. دارای رنگ سبز روشن است و از شاخه های کوچک نرم تشکیل شده است.

 

به نور زیاد و حرارت ۱۵ تا ۲۵ نیاز دارد. رشد سریعی دارد و سطح آب را می پوشاند. در زمستان به رنگ خرمایی در می آید. برای تکثیر یک قطعه از گیاه را در محلی که نور زیاد است و در سطح آب قرار می دهند.

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت