گیاه سپر فارسی (روش نگهداری و پرورش)

گیاه سپر فارسی (روش نگهداری و پرورش)

نگهداری و نیز پرورش گیاه سپر فارسی

گیاه سپر فارسی : گلها قیفی شکل، پنج پارپهنکی، به رنگ بنفش روشن، کوچک و در گل­ آذین خوشه کوچک در پاییز و در سرتاسر سال می رویند.

گیاه سپرفارسی به سرما مقاومت ندارد

سپرپارسی، گونه ­اي خشبی نرم، همۀ وقت سبز و چندساله هست.

نقطه بارز زینتی آن برگساره و به ویژه رنگ بندی خاص آن میباشد.

ساقه ها در مقطع عرضی چهارگوش هست.

گیاه سپر فارسی (روش نگهداری و پرورش)

گیاه سپر فارسی

 

برگها بزرگ، متقابل، در اندازه هاي گوناگون «۱۰-۱۸ cm»، بیضوی تا کشیده و به رنگ سبز تیره و ابلق، نقره اي و متالیک- صورتی مایل به بنفش در بالا و در سطح زیرین تماما بنفش بوده و دارای نمود معمارانه اند.

 

در واقع برگها به صورت بافت ناهمسان و رنگین کمانی می باشند.

حاشیه برگ دارای دندانه هایي کوچک هست.

 

گلها قیفی شکل، پنج پارپهنکی، به رنگ بنفش روشن، کوچک و در گل­ آذین خوشه کوچک در پاییز و در سرتاسر سال می رویند.

 

گیاه سپر فارسی (روش نگهداری و پرورش)

میوه آن پوشینه شکوفا می­ باشد.

بهتر هست اقلیم مورد کشت در منطقه مرطوب باشد.

به این علت که فرم رشدی آن در ابتدا ایستاده و سپس آویزان بوده، نیاز هست تا در نیمه اول فصل رشد چندین مرتبه اقدام به چیدن نقاط رشد، جهت ایجاد حالت بوته اي، منشعب و قطورتر در آن کرد.

 

در صورتی که به گل آن که چندان هم تماشایی نیست اهمیتی داده نشود، می‌توان اقدام به سربرداری گل در هر موقع از سال کرد.

کشت به صورت ردیفی در حاشیه سایه دار زمین پیشنهاد شده هست چرا که اضافه بر درخشندگی ترکیب رنگی بنفش-نقره اي برگها، بیشترین گلدهی را نیز در پی خواهد داشت.

در اقلیم هایي که این گیاه در زمستان بقا ندارد، بعنوان گیاهی تابستانه و یکساله، قابل کشت بوده و نمایی بی نظیر خواهد داشت.

 

گیاه سپر فارسی (روش نگهداری و پرورش)

گیاه سپر فارسی

 

گیاه سایه دوست سپرفارسی

گیاه سپرپارسی، گونه ­اي خشبی نرم، همۀ وقت سبز و چندساله هست

روش تکثیر سپرفارسی آن بهرهگیری از قلمه هاي ساقه اي هست که در بهار یا تابستان گرفته شده هست.

عادت رشدی: نیمه درختچه اي و توده اي هست.

میزان رشد: سریع، ۹/۰-۲/۱ متر ارتفاع. و گسترش آن در حدود ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر.

نیازنوری: نیمه سایه تا سایه.

 

خاک مطلوب: خاک حاصلخیز و زهکش مناسب.

نیاز آبی: نیاز به آبیاری منظم دارد.

بین دو آبیاری نباید خاک خشک گردد.

مقاومت به سرما: به سرما مقاومت ندارد.

 

جدیدترین مطالب سایت