بروزرسانی : 17 دی 1395

گیاه پوششی شبدر ایرلندی بنفش

گیاه پوششی شبدر ایرلندی بنفش

گیاه پوششی شبدر ایرلندی بنفش

شبدر ایرلندی بنفش

منشا: برزیل و آمریکای جنوبی

زمان گلدهی: اواخر بهار تا پاییز

شبدر ایرلندی بنفش گونه ای همیشه سبز، واشی و چند ساله است.

برگ های آن نرم، قلبی شکل و سه تایی و شبیه به برگ های شبدر ایرلندی است. این برگ ها به رنگ زیبای ارغوانی با لکه مرکزی به رنگ قرمز شرابی بر روی هر برگچه است. نام علمی آن به دلیل وجود برگ های سه تایی و محتوی اسیدی برگ انتخاب شده است.

برگ ها به صورت دسته های سه تایی بر روی ساقه های گوشتی و باریک روییده که بر اثر وزن برگ ها، در انتها به سمت پایین خمیده شده است.

برگ های شبدری این گونه از غروب تا  صبح بعدی، و در تنش آبی، گرمای زیاد یا باد به سمت پایین پیچیده می شوند (از ویژگیهای این جنس است).

برگ ممکن است در ارقامی از این گیاه به رنگ سبز نیز یافت شود. گل ها در دسته هایی خوش نما، پنج گلبرگی، به رنگ صورتی-روشن تا بنفش ارغوانی بر روی پشته ای از برگساره به طور متناوب از اواخر بهار تا پاییز می رویند.

این گل ها تباین رنگی خیره کننده ای را با برگساره به وجود می آورند. میوه آن پوشینه و فاقد ارزش زینتی است. مناسب برای زیر اشکوب درختچه ها و درختان است.

روش تکثیر آن تقسیم پا جوش هایی از توده گیاهی بالغ یا تقسیم ریزوم ها می باشد.

عادت رشدی آن توده ای است.

میزان رشد سریع، ارتفاع آن ۲۵-۱۸ cm و گستردگی آن ۷۵-۴۵  cm

نیاز نوری آفتاب کامل تا سایه کم، سایه را نیز تحمل می کند.

خاک مطلوب زهکش مناسب، نسبتاً حاصلخیز و غنی از هوموس باشد.

نیاز آبی: آبیاری منظم، به آب پاشی بر روی برگ ها حساس بوده و آبیاری در سطح خاک انجام شود.

مقاومت به سرما: حساس به سرما.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت