گیاه یکساله پوششی گل ناز

گیاه یکساله پوششی گل ناز

شرایط نگهداری گیاه یکساله پوششی گل ناز

 

گل ناز گونه ای همیشه سبز، یکساله و  واشی می باشد. دارای گل هایی با رنگ های مختلف که نقطه بارز زینتی آن است.  برخی از گل ها دارای لکه یا نوارهایی متمایز از رنگ اصلی یا زمینه می باشند. گل ها به قطر ۵/۲-۳ سانتیمتر با ۵ گلبرگ به رنگهای مختلف می باشند.

 

گل ها در انتهای ساقه به وجود آمده، در روز روشن، باز شده و در شب و روزهای ابری بسته می شوند. برگها استوانه ای، فاقد دمبرگ، گوشتی و  قطور، به طول ۵/۲ cm  می باشند که به صورت متناوب و یا در یک دسته می رویند.

گیاه یکساله پوششی گل ناز

برگ ها به رنگ  سبز- خاکستری  و در انتها نوک تیز می باشند. ساقه مایل به قرمز،  منشعب و نیمه گوشتی است. این گیاه مقاوم به خشکی و گرماست. تقریبا نیاز به هیچ گونه مراقبتی نداشته و به خودی خود  و آسانی گسترده می گردد.

 

میوه های آن پوشینه می باشد. بذرهای بسیار ریز آن به صورت مخلوط به فروش رسیده که در هنگام گلدهی مخلوطی از رنگ ها را به فضای سبز ارائه دهد.

 

در اقلیم گرمسیر این گونه قابلیت خودکاشتی است. مناسب برای باغ خشک منظر و صخره ای می باشد. از آن در بین جاپاهای سنگی و شکاف دیوارهای سنگی، حاشیه باغچه ها و فضای سبز مناطق ساحلی نیز استفاده میگردد. برای گل ناز خواص درمانی نیز ذکر شده است.

 

گیاه یکساله پوششی گل ناز

روش تکثیر آن با بذر و قلمه به سادگی صورت می گیرد.

 

عادت رشد آن خوابیده و رونده است.

 

میزان رشد: سریع، ارتفاع آن به ۱۵ cm  می رسد. گسترش حدود ۳۰ cm .

 

نیاز نوری: آفتاب کامل.

 

خاک مطلوب: به خاکی با زهکش مناسب احتیاج دارد. در خاک های فقیر به خوبی به خوبی رشد می کند.

 

نیازآبی: مقاوم به خشکی، اما بهترین گلدهی در زمان آبیاری معمولی صورت می پذیرد. آبیاری بارانی سبب آسیب گلهای آن می گردد.

 

مقاومت به سرما: حساس به سرما.

 

جدیدترین مطالب سایت