دانشمندان راه حل هایی را برای حیات در مریخ پیشنهاد کردند

مجموعه : هوا و فضا
دانشمندان راه حل هایی را برای حیات در مریخ پیشنهاد کردند

دانشمندان راه حل هایی را برای حیات در مریخ پیشنهاد کردند

 

دانشمندان همیشه انسان های بزرگ هستند در ادامه با دانشمندان راه حل هایی را برای حیات در مریخ پیشنهاد کردند سایت تالاب را دنبال کنید.

 

يک دانشمند ناسا روشي را پيشنهاد کرده است که با استفاده از آن مي‌توان مريخ را در آينده براي انسان قابل سکونت کرد.

 

به گزارش اکسپرس، “جيمز گرين” دانشمند سازمان ملي هوانوردي و فضايي آمريکا (ناسا) معتقد است با قرار دادن يک سپر مغناطيسي ساخته‌شده به دست انسان در اطراف سياره مريخ، ديگر شرايط سکونت در اين سياره همانند قبل دشوار نخواهد بود و درواقع سکونت انسان در اين سياره آسان‌تر خواهد شد.

 

وي در سخنراني خود در ساختمان مرکزي ناسا در واشنگتن اعلام کرد: نصب يک سپر مغناطيسي در اطراف مريخ مي‌تواند اتمسر آن را بازگرداند و در نتيجه اين سياره را براي انسان قابل‌سکونت کند.

 

وي افزود: اين سپر مغناطيسي بايد به شکل يک دوقطبي ميان خورشيد و مريخ قرار بگيرد و درواقع به اين طريق مي توان از اشعه‌ها و توفان‌هاي خورشيدي مرگبار جلوگيري کرد. اين وضعيت بيشتر فرآيندهاي فرسايش بادهاي خورشيدي را از بين مي برد و مي تواند به مرور زمان اتمسفر را به مريخ بازگرداند. شايد به اين شيوه بتوان يک هفتم آبي که روي سياره مريخ وجود داشت را بازگرداند.

 

دانشمندان معتقدند زماني بخش اعظمي از سطح مريخ پوشيده از آب بوده است اما از بين رفتن 90 درصد اتمسفر آن طي ميلياردها سال گذشته باعث تبخير آب و بياباني شدن اين سياره شده است.

 

جدیدترین مطالب سایت