خانه ای سازگار با محیط زیست و تاشو (عکس)

خانه ای سازگار با محیط زیست و تاشو (عکس)

خانه ای سازگار با محیط زیست و تاشو

با وجود مشکلات زیستی در منزل سازی هاي انبوه و همینطور کمبود فضا در آینده طراحانه به دنبال راهی برای کاهش صدماتی میباشند که منزل سازی به انسان ها وارد میکند. َاز مهم ترین اقدامات این افراد تولید منزل هاي تاشو هست.

 

در یکی از تازه ترین طرح هاي ارائه شده گروه “نرجا” منزل اي تاشو با سبکی متفاوت طراحی کرده هست که میتواند در آینده به یکی از منازل اصلی زندگی انسان تبدیل شود. این منزل قابلیت آن را دارد که خودش با تمامی شرایط فصلی تطبیق دهد.

 

 

 خانه ای سازگار با محیط زیست و تاشو (عکس)

 

این طرح از روی منزل اسکیموها برداشت شده هست و تمامی اجزای آن از پارچه هاي خاصی ساخته شده هست که می‌تواند با تغییر اب و هوا خود را هماهنگ کرده به صورتی که در سرما گرم و در تابستان خنک می‌شود.

 

خانه ای سازگار با محیط زیست و تاشو (عکس)

 

این منزل همینطور از یک سیستم تهویه هوای دیدنی بهرهگیری می‌کند. هوا به زیر منزل رفته و از آنجا سپس به داخل تزریق می‌شود اما نکته مهم ان هست که این هوا در مسیر خود از چندین فیلتر عبور کرده و متناسب با دمای اتاق خود را تنظیم می‌کند.

 

 

خانه ای سازگار با محیط زیست و تاشو (عکس)

 

در این منزل دو طبقه تمامی امکانات رفاهی به صورت متحرک قرار گرفته هست همینطور مشکل اب گرم که در تعداد زیادی از منزل هاي تاشو دیده شد از بین رفته هست. این منزل به راحتی قابل حمل بوده و میتوان آن را به هر نقطه دلخواهی منتقل کرد.

 

خانه ای سازگار با محیط زیست و تاشو (عکس)

 

برای رفع مشکلات زیستی این منزل تمام از مواد زیست سازگار و بازیافت پذیر ساخته شده هست به طوری‌كه اگر چند سالی در محیط رها شود سریعا به کود تبدیل شده و اثری از خود باقی نمیگذارد. این منزل ها میتوانند تا سال 2025 وارد بازار شوند.

 

جدیدترین مطالب سایت